Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 03.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Skredfaren øker pga vind og nedbør, særlig i de østlige deler.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind mot kvelden gjør at det kan danne seg ustabile leområder med fokksnø. Vær varsom dersom snøoverflaten begynner å sprekke opp. Kantkornlag vil kunne fortsette å utvikle seg med kalde temperaturer, men viser så langt ikke potensiale for å produserer skred. Snøskredfaren kan øke til 3-betydelig i de mest utsatter steder i øst, mindre skredfaren rundt Longyearbyen.
I uka er det kommet nysnø i regionen. Mest snø har det kommet øst i regionen hvor det er rapportert om 20-30cm nysnø. I Longyearbyen kom det rundt 10cm. Det er mye løs snø tilgjengelig for vindtransport.
Det er flere vedvarende svake lag i snødekket. Laget som bør følges med på er kantkornene under mildværsskare fra 12 januar. Dette kan raskt svekkes i kulden og skape problemer.
Det er generelt store forskjeller i snømengdene i regionen. Sør og øst i regionen er det betydelig mer snø enn normalt, mens det er mindre snø i Longyearbyen. Det gjør at skredfaren også vil variere fra om du befinner deg i Longyeardalen enn i Svea for eksempel der det er langt mer snø.
Nedbør
0 - 3 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sør
Temperatur
-15 °C til -9 °C på 500 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
4 - 8 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør
Temperatur
-7 °C til -3 °C på 500 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Charlie (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske skredOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt løssnøskred

Vær

Ikke observert-1.0 grader

Ulykke/hendelse

Lite løssnøskred gått over skuterløypa i morena på longyearbreen. Vind transportert snø over skarelag m rim på.Ikke spesifisert

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

MiddelsECTN5@17cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: For sider som er østvendt

Snødekke

120 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-4.5 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerTynt lag med overflaterim.

Snødekke

80 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-3.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: elianne (****)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Generelt mye løs og tørr snø som vinden kan flytte på (0-30 cm). Dette veldig bra til å være Svalbard! Det er betydelig mer snø i høyden enn i og rundt byen. Temperaturen har beveget seg opp mot null, men snøen er fremdeles tørr og lett.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: MariE (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

98 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-10.4 grader

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: elke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

Ikke gittECTX@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

109 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør-15.6 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.