Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 09.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Oppdatering lørdag: Mindre flak av fokksnø kan utløses enkelte steder. Utbredelsen er begrenset da det generelt er lite snø i fjellet.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I leheng og formasjoner som samler snø er det mulig å løse ut små skred i fokksnøen. Ellers er det generelt stabile forhold i regionen på grunn av lite snø i terrenget. Skredfaren vurderes til 2-moderat. Roligere værforhold vil føre til at fokksnøen gradvis stabiliserer seg.
Nysnøen i starten av uka og på torsdag og fredag har gitt litt mer pålagring og flakdannelse i leformasjoner. De siste dagene har det hovedsakelig blåst fra omkring Ø, men vinden kan variere mye lokalt. Snødekket er tynt og mange fjellsider er fortsatt avblåst.
Det har enkelte steder dannet seg kantkorn ved bakken.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
Nedbør
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra øst, endring til bris fra øst om kvelden
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 500 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 3 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra øst
Temperatur
-12 °C til -8 °C på 500 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.