Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 21.05.2017

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold, i høyden finnes det vedvarende svake lag.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren endrer seg lite nå med mindre endringer i været. Snøbyger kan gi nysnøproblem eller fokksnøproblem i enkelte leheng. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Nedføyket rimlag over 400 moh i nordøstlige fjellsider, og kantkorn noe dypere i snødekket, over 700 moh i øst-, sør- og vestlige fjellsider.. Vær obs på mulighet for skavlbrudd som følge av sol og temperaturstigning. Skavlbrudd kan enkelte steder påføre stor tilleggsbelastning og løse ut skred på svake lag som ligger dypt begravet i snødekke. Skredfaren vurderes til 2 - moderat, siden det fortrinnsvis forventes små skred. Men vær obs på at dersom de vedvarende svake lagene trigges kan skredene bli middels store.
Sist helg ble det observert overflaterim flere steder på Larsbreen og Platåfjellet og mandag føyk det ned med vind fra SV-NV. Senere i uken ble det observert rim under lag av fokksnø og det ble meldt om drønn i snøen fra tur over Larsbreen onsdag. Dette skredproblemet er trolig begrenset til 400moh. Det er observert et svakt lag av kantkorn utviklet under den siste fokksnøen, trolig begrenset til få heng over 7-800 moh. Det gamle snødekket er generelt stabilt med hard/bærende overflate på grunn av kulde etter mildværet for et par uker siden. Det er store skavler i enkelte områder. Lørdags formiddag var det null grader, skyet og stille ved Svalbard lufthavn (28moh).

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

50 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodECTN17@7cmQ2

Stabilitetstest

GodECTP26@30cmQ2

Stabilitetstest

MiddelsECTN11@10cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observertFår ikke drønn i snøen i dag som jeg gjorde 16.Mai på Larsbreen, og som ble observert der i går. Usikker på hva det kommer av, kan være at rim ikke finnes her, det er fuktig og allerede kollapset, eller at jeg bare var på feile plasser.

Vær

Sludd-0.5 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Stabilitetstest

DårligCTM12@31cmQ1

Stabilitetstest

DårligECTP11@31cmQ1

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: På vestsiden av Larsbreen var overflaten mer vindpåvirket. Der var det tydelige drønn i snøen

Vær

Ikke observert0.5 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observertSkitur på Lørdagen opp på Lågsnyta 550m ga ingen drønn.

Bilde fra regobs

Rapportert av: elke@obskorps (*)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

Ikke gittECTX@0cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

GodCTM20@7cmQ3

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Stabilitetstest

MiddelsECTN17@5cmQ2

Stabilitetstest

GodECTN29@31cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke observert-5.5 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.