Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 22.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Vær oppmerksom på snøskuter og i områder med store skavler.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra Ø har fraktet tilgjengelig løssnø over i V-vendte leområder. Fokksnøen trenger noe tid på stabilisere seg, og nye flak vil dannes i perioder med vindtransport. Antagelig har vinden ødelagt mye overflaterim, men lokalt kan fokksnøen ligge over intakt rim. Skred i den ferske fokksnøen kan løses ut av en enkelt skiløper. Under ny og gammel fokksnø finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø. Det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i dette laget, feks ved skavlbrudd eller en snøskuter. Hold avstand til skavler, og unngå terrenget under. Stigende temperatur og sol kan også påvirke bindingene i snødekket og gjøre det lettere å påvirke de ferske fokksnøflakene samt trigge skavlbrudd. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.
Det ligger stedvis noen cm løs snø, men snøoverflaten er i større grad vindpåvirket nå. Flak av fokksnø finnes i de fleste himmelretninger, men i størst omfang i vestvendte leområder. Observatør meldte om en del vindtransport torsdag. Observasjoner viser at der solen varmer og snødekket er tynt, sprekker fokksnøen opp under vekten av en skiløper. Det er meldt om nedføyket rim i fokksnøen, men det skal trolig mye til for å påvirke det. Det finnes lag av kantkorn under fokksnø i alle himmelretninger, men det er ikke observert skred på dette laget i de siste dagene. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket nå. Det er meldt om mange skavlbrudd i vestlig himmelretning. Fredag løste skavlbrudd ut skred i fersk fokksnø ved Gruvefjellet. Opp til om lag 500 moh består den nederste delen av snødekket av stort sett stabil, frossen smelteomvandlet snø. Fredag morgen er det -3⁰C, en del sol og frisk bris fra NØ ved Svalbard Lufthavn, 28 moh.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Hei Da har vi flydd  Jeg legger ved bildene her.  Toppskavler virker mindre fra dette perspektivet. Det er en stor skalv lengst nord rett etter vannledningsdalen og to rimelig store lengst sør. På disse stedene ser det også ut til å være endel innelåst snø i siden under skavlene. Skavlene over renna ned mot den rød hytta er mindre.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Bilder av toppskavlen på Gruvefjellet mot Longyeardalen. De siste to uken har det vært 3-4 skavelknekk, hvor noen av blokkene har stoppet 10-20 m fra husveggene (få blokker), det meste har stoppet i henget over bebyggelsen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Perioder med moderat snøfokk igjennom natten, nå på formiddagen tendenser til lett bakkefokk. Ikke de store mengdene med snø tilgjengelig for transport, men det har nå blåst i over 12t så det som har vært av løs snø er flyttet inn i hovedsakelig vestvendt sider

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: MajaB (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Toppskavler på Gruvefjellet får med dette været enda mer pålagring. Mulig at en stor kloss av toppskavelen kan komme helt ned til vei ellerbebygelse. Det er også kantkorn lengere ned som kan bli påvirket av stor tillegsbelastning.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: elke@obskorps (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

Ikke gittECTP22@33cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittCTM18@33cmQ3

Bilde fra regobs

Rapportert av: DPHollekim (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

2 - SmåSkavlfall

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerOverflaterim over ca 550 moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Tross lite tilgjengelig snø for transport, er det bra føyke på toppene, så en del forflytning i høyden/på platåene, og i tillegg noen fallvinder feks fra Gruvefjellet.

Vær

Ikke nedbør-9.0 grader

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gittCTM14@3cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittCTH28@12cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittECTN12@12cmQ2

Stabilitetstest

GodIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: VegardN (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-10.4 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.