Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 22.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Vær oppmerksom på snøskuter og i områder med store skavler.

Skredfarevurdering

Vind fra Ø har fraktet tilgjengelig løssnø over i V-vendte leområder. Fokksnøen trenger noe tid på stabilisere seg, og nye flak vil dannes i perioder med vindtransport. Antagelig har vinden ødelagt mye overflaterim, men lokalt kan fokksnøen ligge over intakt rim. Skred i den ferske fokksnøen kan løses ut av en enkelt skiløper. Under ny og gammel fokksnø finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø. Det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i dette laget, feks ved skavlbrudd eller en snøskuter. Hold avstand til skavler, og unngå terrenget under. Stigende temperatur og sol kan også påvirke bindingene i snødekket og gjøre det lettere å påvirke de ferske fokksnøflakene samt trigge skavlbrudd. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det ligger stedvis noen cm løs snø, men snøoverflaten er i større grad vindpåvirket nå. Flak av fokksnø finnes i de fleste himmelretninger, men i størst omfang i vestvendte leområder. Observatør meldte om en del vindtransport torsdag. Observasjoner viser at der solen varmer og snødekket er tynt, sprekker fokksnøen opp under vekten av en skiløper. Det er meldt om nedføyket rim i fokksnøen, men det skal trolig mye til for å påvirke det. Det finnes lag av kantkorn under fokksnø i alle himmelretninger, men det er ikke observert skred på dette laget i de siste dagene. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket nå. Det er meldt om mange skavlbrudd i vestlig himmelretning. Fredag løste skavlbrudd ut skred i fersk fokksnø ved Gruvefjellet. Opp til om lag 500 moh består den nederste delen av snødekket av stort sett stabil, frossen smelteomvandlet snø. Fredag morgen er det -3⁰C, en del sol og frisk bris fra NØ ved Svalbard Lufthavn, 28 moh.
Fra fredag ettermiddag ventes Ø stiv kuling utsatte steder. Litt snø. 1-3 mm nedbør, mest i øst. Lørdag ventes Ø liten kuling utsatte steder, utover dagen minking til bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Minusgrader.
Moderat
2

Fra lørdag ettermiddag ventes Ø bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Minusgrader. Søndag ventes Ø bris. Pent vær og minusgrader.

Vind fra Ø har fraktet tilgjengelig løssnø over i V-vendte leområder. Fokksnøen trenger noe tid på å stabilisere seg, og nye flak vil dannes i perioder med vindtransport. Lokalt kan fokksnøen ligge over lommer av nedføyket rim. Skred i den ferske fokksnøen kan løses ut av en enkelt skiløper, spesielt i lesider der sola tar tak. Under ny og gammel fokksnø finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø. Det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i dette laget, feks skavlbrudd eller en snøskuter. I vestvendte sider har store skavler bygget seg opp. Hold god avstand til skavler, og unngå fjellsider under. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Hei Da har vi flydd  Jeg legger ved bildene her.  Toppskavler virker mindre fra dette perspektivet. Det er en stor skalv lengst nord rett etter vannledningsdalen og to rimelig store lengst sør. På disse stedene ser det også ut til å være endel innelåst snø i siden under skavlene. Skavlene over renna ned mot den rød hytta er mindre.

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Bilder av toppskavlen på Gruvefjellet mot Longyeardalen. De siste to uken har det vært 3-4 skavelknekk, hvor noen av blokkene har stoppet 10-20 m fra husveggene (få blokker), det meste har stoppet i henget over bebyggelsen

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Ett (1) 1 - Harmløst (sluff) Tørre flakskred

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -6.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Perioder med moderat snøfokk igjennom natten, nå på formiddagen tendenser til lett bakkefokk. Ikke de store mengdene med snø tilgjengelig for transport, men det har nå blåst i over 12t så det som har vært av løs snø er flyttet inn i hovedsakelig vestvendt sider

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Toppskavler på Gruvefjellet får med dette været enda mer pålagring. Mulig at en stor kloss av toppskavelen kan komme helt ned til vei ellerbebygelse. Det er også kantkorn lengere ned som kan bli påvirket av stor tillegsbelastning.

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: