Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 21.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som samler fokksnø. Vær varsom når du ferdes i terreng med skavler. Skavlbrudd kan skje! Svake lag i snøen kan også påvirkes.

Skredfarevurdering

Økende vindstyrke vil frakte tilgjengelig løssnøen over i vestvendte leområder. Antagelig tar vinden livet av mye overflaterim, men lokalt kan fokksnøen legge seg over intakt rim. Skred i den ferske fokksnøen kan løses ut av en enkelt skiløper. Vindtransport fra Ø gir tilleggslast på mange av de vestvendte skavlene som nå er store og «brekke-ferdige». Hold avstand til skavler når du ferdes på toppene, og unngå terrenget under. Skavlbrudd er også et eksempel på stor tilleggslast som kan føre til brudd i kantkornlaget. Svake lag av kantkorn kan også trolig påvirkes av vekten av en snøskuter. Stigende temperatur og sol kan også påvirke bindingene i snødekket og gjøre det lettere å påvirke de ferske fokksnøflakene samt trigge skavlbrudd. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det ligger noe løssnø i snøoverflaten mange steder. I tillegg er det gjort observasjoner av overflaterim onsdag. For øvrig er snødekket vindpåvirket. Flak av fokksnø finnes i de fleste himmelretninger, men det er mest snø i vestvendte leområder. Observasjoner viser at der solen varmer og snødekket er tynt, sprekker fokksnøen opp under vekten av en skiløper. Det finnes lag av kantkorn under fokksnø i alle himmelretninger, men det er observert skred på dette laget i de siste dagene. Det finnes flere kantkornlag dypere i snødekket, men det skal stort sett mye til for å få påvirke disse lagene. Det er meldt om mange skavlbrudd over vestvendte fjellsider i det siste. Opp til om lag 500 moh består den nederste delen av snødekket av stort sett stabil, frossen smelteomvandlet snø. Torsdag morgen er det -5⁰C og og frisk bris fra SØ ved Svalbard Lufthavn, 28 moh.
Fra torsdag ettermiddag ventes Ø-SØ periodevis liten kuling utsatte steder. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol. Minusgrader. Fredag ventes økning til Ø stiv kuling utsatte steder. Opphold og perioder med sol, men etter hvert litt snø. 1-3 mm nedbør, mest i øst.
Moderat
2

Fra fredag ettermiddag ventes Ø stiv kuling utsatte steder. Litt snø. 1-3 mm nedbør, mest i øst. Lørdag ventes Ø liten kuling utsatte steder, utover dagen minking til bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Minusgrader.

Vind fra Ø har fraktet tilgjengelig løssnø over i V-vendte leområder. Fokksnøen trenger noe tid på stabilisere seg, og nye flak vil dannes i perioder med vindtransport. Antagelig har vinden ødelagt mye overflaterim, men lokalt kan fokksnøen ligge over intakt rim. Skred i den ferske fokksnøen kan løses ut av en enkelt skiløper. Under ny og gammel fokksnø finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø. Det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i dette laget, feks ved skavlbrudd eller en snøskuter. Hold avstand til skavler, og unngå terrenget under. Stigende temperatur og sol kan også påvirke bindingene i snødekket og gjøre det lettere å påvirke de ferske fokksnøflakene samt trigge skavlbrudd. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.