Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 19.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Det finst svake lag i snødekket som kan påverkast av skiløparar eller ein skuter. Det er også mogeleg å løyse ut skred i fokksnøen. Ver varsom under skavlar.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finst svake lag av kantkorn under fokksnøen. Desse kan påverkast ved stor tilleggslast, td. frå ein skuter eller ved skavlbrekk. Mange vestvendte skavlar er no store og kan brekke. Faren for skavlbrekk er størst ved pålagring av fersk fokksnø, regnver eller ved temperaturauke. Kantkornlag finst i alle himmelretningar. Eldre fokksnø i vestvendte leområde har no mest truleg stabilisert seg, og det skal stor tilleggslast til for å påverke denne. Men når fokksnøen vert oppvarma, kan den la seg påverke av vekta frå ein skiløpar. Dette skjer lettast der fokksnøflaka er tynne. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2-moderat.
Snødekket er vindpåverka og for det meste hardt, men i nokre områder finst det litt turr laussnø i overflata. Observasjonar viser at der sola varmar og snødekket er tynt, sprekker fokksnøen opp under vekta av ein skiløpar. Flak av fokksnø finst i forskjellege himmelretningar, men det er mest snømengder i vestvendte leområde. Det finst lag av kantkorn under fokksnø i alle himmelretningar, men det har ikkje vore observert skred på dette laget i dei siste dagane. Det finst også fleire kantkornlag djupare i snødekket. Det har vore observert mange ferske skavlbrot over vestvendte fjellsider i det siste. I låglandet, og opp til om lag 500 moh består den nedste delen av snødekket av stort sett stabil, frosen smelteomvandla snø. Det har ikkje kome nedbør av betydning i regionen det siste døgnet. Tysdag føremiddag var det på Gruvefjellet (464 moh) ved Longyearbyen -15 ⁰C, og det blåste 5,5 m/s frå søraust.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Overflaterim ned på Larsbreen fra 550moh og i siden opp mot Trollsteinen

Vær

Ikke nedbør-13.0 grader

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

135 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Ikke gittECTX@0cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gittCTN@0cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

GodIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Fra Lia mot Platåfjellet

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-9.5 grader

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-10.5 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø-12.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-12.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.