Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 17.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Det finst svake lag i snødekket som kan påvierkast av skiløparar eller ein skuter. Det er også mogeleg å løyse ut skred i fokksnøen. Ver varsom under skavlar.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når fokksnøen vert oppvarma, kan den la seg påverke av ein skiløpar. Dette skjer lettast der fokksnøflaka er tynne. Det finst svake lag av kantkorn under fokksnøen. Desse kan påverkast ved stor tilleggslast, td. frå ein skuter eller ved skavlbrekk. Kantkornlag finst i alle himmelretningar. Fokksnøen i vestvendte leområde har no mest truleg stabilisert seg, og det skal stor tilleggslast til for å påverke denne også. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2-moderat.
Snødekket er vindpåverka og for det meste hardt. Men observasjonar viser at der sola varmar og snødekket er tynt, sprekker snøen opp under vekta av ein skiløpar. Flak av fokksnø finst i forskjellege himmelretningar, men det er mest snømengder i vestvendte leområde. Det finst lag av kantkorn under fokksnø i alle himmelretningar. Det finst også fleire kantkornlag djupare i snødekket. Når skavlar dett ned og treff snødekket under seg, kan dette gje nok tilleggslast til å påverke svake lag av kantkorn. I låglandet, og opp til om lag 500 moh består den nedste delen av snødekket av eit stort sett stabilt lag av frosen smelteomvandla snø. Det har ikkje kome nedbør av betydning i regionen det siste døgnet. Søndag føremiddag var det på Gruvefjellet (464 moh) ved Longyearbyen -15 ⁰C og svak vind frå V.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-10.5 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Snødekke

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Vær

Snø-12.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-12.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Even@wyssen (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Rimkrystallerpå Larsbreen

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Skavl

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-14.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Har ikke observert noen skavelbrekk i Todalen de siste dagene/uken, skavlene er hovedsakelig vestvendt i Todalen. Forrige helg har det vært et par skavelbrekk som har utløst flakskred i henget under, str 2 skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

MiddelsCTM11@20cmQ1

Stabilitetstest

MiddelsCTM18@30cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN12@20cmQ3

Snødekke

150 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Snø-6.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.