Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 17.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Det finst svake lag i snødekket som kan påvierkast av skiløparar eller ein skuter. Det er også mogeleg å løyse ut skred i fokksnøen. Ver varsom under skavlar.

Skredfarevurdering

Når fokksnøen vert oppvarma, kan den la seg påverke av ein skiløpar. Dette skjer lettast der fokksnøflaka er tynne. Det finst svake lag av kantkorn under fokksnøen. Desse kan påverkast ved stor tilleggslast, td. frå ein skuter eller ved skavlbrekk. Kantkornlag finst i alle himmelretningar. Fokksnøen i vestvendte leområde har no mest truleg stabilisert seg, og det skal stor tilleggslast til for å påverke denne også. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2-moderat.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snødekket er vindpåverka og for det meste hardt. Men observasjonar viser at der sola varmar og snødekket er tynt, sprekker snøen opp under vekta av ein skiløpar. Flak av fokksnø finst i forskjellege himmelretningar, men det er mest snømengder i vestvendte leområde. Det finst lag av kantkorn under fokksnø i alle himmelretningar. Det finst også fleire kantkornlag djupare i snødekket. Når skavlar dett ned og treff snødekket under seg, kan dette gje nok tilleggslast til å påverke svake lag av kantkorn. I låglandet, og opp til om lag 500 moh består den nedste delen av snødekket av eit stort sett stabilt lag av frosen smelteomvandla snø. Det har ikkje kome nedbør av betydning i regionen det siste døgnet. Søndag føremiddag var det på Gruvefjellet (464 moh) ved Longyearbyen -15 ⁰C og svak vind frå V.
Resten av søndag ventes N-NØ opptil frisk bris i fjellet. Stort sett pent vær, tilskyende om kvelden. Mandag ventes skiftende bris i fjellet, om kvelden Ø frisk bris. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol.
Moderat
2

Resten av mandag ventes økning til Ø liten kuling i fjellet. Oppholdsvær, men spredt snø i sør. 0-3 m nedbør. Tirsdag ventes minking til Ø bris i fjellet. Stort sett oppholdsvær og noe sol, men litt snø i øst. 0-2 mm nedbør. Litt stigende temperatur, men fortsatt minusgrader.

Eldre fokksnø i vestvendte leområde har no mest truleg stabilisert seg, og det skal stor tilleggslast til for å påverke denne. Men når fokksnøen vert oppvarma, kan den la seg påverke av ein skiløpar. Dette skjer lettast der fokksnøflaka er tynne. Det finst svake lag av kantkorn under fokksnøen. Desse kan påverkast ved stor tilleggslast, td. frå ein skuter eller ved skavlbrekk. Mange vestvendte skavlar er no store og kan brekke. Faren for skavlbrekk er størst ved pålagring av fersk fokksnø, regnver eller ved temperaturauke. Kantkornlag finst i alle himmelretningar. I dei områda som får noko snø kan det legge seg opp str. 1 flak av fersk fokksnø i vestvendte fjellsider. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.