Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 16.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Det finst svake lag i snødekket som kan påvierkast av skiløparar eller ein skuter. Det er også mogeleg å løyse ut skred i fokksnøen. Ver varsom under skavlar.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finst svake lag av kantkorn under fokksnøen. Dette kan påverkast ved stor tilleggslast, td. ein skuter eller ved skavlbrekk. Kantkornlag finst i alle himmelretningar. Fokksnøen i vestlege leområde har no mest truleg stabilisert seg, og det skal stor tillegslast til for å påverke denne også. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2-moderat.
Snødekket er vindpåverka og for det meste hardt. Flak av fokksnø finst i forskjellege himmelretningar, men det er mest snømengder i vestvendte leområde. Det finst lag av kantkorn under fokksnø i alle himmelretningar. Det finst også fleire kantkornlag djupare i snødekket. Når skavlar dett ned og treff snødekket under seg, kan dette gje nok tilleggslast til å påverke svake lag av kantkorn. I låglandet, og opp til om lag 500 moh består den nedste delen av snødekket av eit stort sett stabilt lag av frosen smelteomvandla snø. Det har ikkje kome nedbør av betydning i regionen det siste døgnet. Laurdag føremiddag er det på Gruvefjellet -17 ⁰C og svak vind frå V.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Even@wyssen (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Skavl

Faretegn

Rimkrystallerpå Larsbreen

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-14.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

150 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Har ikke observert noen skavelbrekk i Todalen de siste dagene/uken, skavlene er hovedsakelig vestvendt i Todalen. Forrige helg har det vært et par skavelbrekk som har utløst flakskred i henget under, str 2 skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø-6.0 grader

Stabilitetstest

MiddelsCTM11@20cmQ1

Stabilitetstest

MiddelsCTM18@30cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN12@20cmQ3

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Teemu (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodECTN13@10cmQ2

Rapportert av: elianne (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mest utbredt over 600 moh. Oveflaten rimkrystallene ligger på er hard, men ujevn.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.