Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 15.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner med fokksnø. Det finnes svake lag under fokksnøen som kan påvirkes av feks. en snøskuter. Faren for skavlbrekk er reell!

Skredfarevurdering

Fokksnøflak i vestlig sektor må tas hensyn til. Her kan en enkelt skiløper løse ut snøskred opp til str.2. Det finnes svake lag av kantkorn under fokksnøen som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning, som for eksempel en skuter eller et skavlbrekk. Skredene kan da nå str. 3. Kantkornlag finnes i alle himmelretninger. Hold avstand til fjellsider når sola står på og spesielt på ettermiddagen da stabiliteten i snødekket svekkes generelt og faren for skavlbrekk er reell. Faregraden vurderes til 2 - moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Snødekket er vindpåvirket og hovedsakelig hardt. Snødekket varierer i regionen, østligere deler fikk nysnø og vind på søndag. Flak av fokksnø finnes i forskjellige himmelretninger innad i regionen, men de er generelt tykkest i vestvendte leområder. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport generelt i terrenget, noe finnes i skjerma vestvendt terreng. Det er lag av kantkorn under fokksnøen i alle himmelretninger. Også dypere i snødekket ligger et svakt lag av kantkorn som er vanskeligere å påvirke, men som antagelig har bedre bruddforplantningsevne. Nedre delen av snødekket består for det meste av en stabil smelt-frys pakke opp til ca 500 moh. Skavler som følge av en lengre periode med vind fra vest er i ferd med å bli kritisk store og torsdag løste en skavl ut et str. 3 skred. Sola begynner å ha innvirkning på snødekket. Det ble observert rimkrystaller i overflaten over 600 moh fredag morgen. Ubetydelig mengde nedbør siste døgn. Fredag formiddag ved Longyearbyen er det -13 grader og 4 m/s fra NV.
Fra fredag ettermiddag ventes NØ-Ø frisk bris i fjellet. Stort sett pent vær. Lørdag ventes overveiende N-NØ bris i fjellet, om kvelden frisk bris. Stort sett pent vær. Synkende temperatur.
Moderat
2

Resten av lørdag ventes overveiende N-NØ frisk bris i fjellet. Stort sett pent vær. Synkende temperatur. Søndag ventes N-NØ opptil frisk bris i fjellet. Stort sett pent vær, tilskyende om kvelden.

Det finst svake lag av kantkorn under fokksnøen. Dette kan påverkast ved stor tilleggslast, td. ein skuter eller ved skavlbrekk. Kantkornlag finst i alle himmelretningar. Fokksnøen i vestlege leområde har no mest truleg stabilisert seg, og det skal stor tillegslast til for å påverke denne også. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.