Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 15.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner med fokksnø. Det finnes svake lag under fokksnøen som kan påvirkes av feks. en snøskuter. Faren for skavlbrekk er reell!

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak i vestlig sektor må tas hensyn til. Her kan en enkelt skiløper løse ut snøskred opp til str.2. Det finnes svake lag av kantkorn under fokksnøen som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning, som for eksempel en skuter eller et skavlbrekk. Skredene kan da nå str. 3. Kantkornlag finnes i alle himmelretninger. Hold avstand til fjellsider når sola står på og spesielt på ettermiddagen da stabiliteten i snødekket svekkes generelt og faren for skavlbrekk er reell. Faregraden vurderes til 2 - moderat.
Snødekket er vindpåvirket og hovedsakelig hardt. Snødekket varierer i regionen, østligere deler fikk nysnø og vind på søndag. Flak av fokksnø finnes i forskjellige himmelretninger innad i regionen, men de er generelt tykkest i vestvendte leområder. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport generelt i terrenget, noe finnes i skjerma vestvendt terreng. Det er lag av kantkorn under fokksnøen i alle himmelretninger. Også dypere i snødekket ligger et svakt lag av kantkorn som er vanskeligere å påvirke, men som antagelig har bedre bruddforplantningsevne. Nedre delen av snødekket består for det meste av en stabil smelt-frys pakke opp til ca 500 moh. Skavler som følge av en lengre periode med vind fra vest er i ferd med å bli kritisk store og torsdag løste en skavl ut et str. 3 skred. Sola begynner å ha innvirkning på snødekket. Det ble observert rimkrystaller i overflaten over 600 moh fredag morgen. Ubetydelig mengde nedbør siste døgn. Fredag formiddag ved Longyearbyen er det -13 grader og 4 m/s fra NV.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Even@wyssen (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Rimkrystallerpå Larsbreen

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Skavl

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-14.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

150 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

MiddelsCTM11@20cmQ1

Stabilitetstest

MiddelsCTM18@30cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN12@20cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Vær

Snø-6.0 grader

Fritekst

Har ikke observert noen skavelbrekk i Todalen de siste dagene/uken, skavlene er hovedsakelig vestvendt i Todalen. Forrige helg har det vært et par skavelbrekk som har utløst flakskred i henget under, str 2 skred.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Teemu (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodECTN13@10cmQ2

Rapportert av: elianne (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mest utbredt over 600 moh. Oveflaten rimkrystallene ligger på er hard, men ujevn.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Stabilitetstest

GodCTN@0cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@14cmIkke spesifisert

Vær

Ikke nedbør

Fritekst

Breinosa vestvendt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.