Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 13.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner med fokksnø. Det finnes svake lag under fokksnøen som kan påvirkes av feks. en snøskuter. Faren for skavlbrekk er reell!

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak i vestlig sektor må tas hensyn til. Her kan en enkelt skiløper løse ut snøskred opp til str.2. Det finnes svake lag av kantkorn under fokksnøen som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning, som for eksempel en skuter eller et skavlbrekk. Skredene kan da nå str. 3. Kantkornlag finnes i alle himmelretninger. Vær oppmerksom i fjellsider når sola står på og spesielt på ettermiddagen da stabiliteten i snødekket svekkes generelt og faren for skavlbrekk er reell. Faregraden vurderes til 2 - moderat.
Snødekket er vindpåvirket og hovedsakelig hardt. Snødekket varierer i regionen, østligere deler fikk nysnø og vind på søndag. Flak av fokksnø finnes i forskjellige himmelretninger innad i regionen, men de er generelt tykkest i vestvendte leområder. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport generelt i terrenget, men det finnes noe i skjerma vestvendt terreng. Det er lag av kantkorn under fokksnøen i alle himmelretninger. Også dypere i snødekket ligger et svakt lag av kantkorn som er vanskeligere å påvirke, men som antagelig har bedre bruddforplantningsevne. Nedre delen av snødekket består for det meste av en stabil smelt-frys pakke opp til ca 500 moh. Mandag ble flere skred opp til str. 2 løst ut, blant annet som følge av skavlbrekk. Skavler som følge av en lengre periode med vind fra vest er i ferd med å bli kritisk store. Ingen nedbør siste døgn frem til onsdag formiddag. Onsdag formiddag er det på Platåfjellet ved Longyearbyen - 10 grader, 3 m/s vind fra SØ.
Det oppstod en feil under visning av denne komponenten. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt webdesk@nve.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.