Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 12.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag av kantkornet snø.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske fokksnøflak i vestlig sektor må tas hensyn til. Her kan en enkelt skiløper løse ut snøskred opp til str.2. Eldre fokksnøflak som stedvis ligger på et lag av kantkorn kan løses ut ved stor tilleggsbelastning, som for eksempel en skuter eller et skavlbrekk. Det ligger mest fokksnø i vestvendte heng, mens kantkornlaget finnes i alle himmelretninger. Vær oppmerksom i fjellsider når sola står på, da svekkes stabiliteten i snødekket generelt og faren for skavlbrekk er tilstede. Dypere liggende svake lag er nå vanskelig å påvirke, men skredene og dermed konsekvensene kan bli store ved utløsning. Faregraden vurderes til 2 - moderat.
Snødekket er vindpåvirket og hovedsakelig hardt. Harde flak av fokksnø finnes i forskjellige himmelretninger, men de er tykkest i vestvendte leområder. I overflaten ligger det nå rundt 10 cm løs eller lett vindpåvirket snø flere steder. I lavereliggende områder er snøoverflaten preget av fuktighet. Det finnes et lag av kantkorn under fokksnøen i alle himmelretninger. Også dypere i snødekket ligger et svakt lag av kantkorn som er mye vanskeligere å påvirke, men som antagelig har bedre bruddforplantningsevne. Nedre delen av snødekket består for det meste av en stabil smelt-frys pakke opp til ca 500 moh. Mandag ble flere skred opp til str. 2 løst ut som følge av skavlbrekk ved Longyearbyen. Tirsdag formiddag er det på Platåfjellet ved Longyearbyen - 9 grader og vindstille.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Skavl

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

70 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Stabilitetstest

MiddelsECTP11@7cmQ2

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Vært og sett på skavlen på Gruvefjellet på vestsiden mot Longyeardalen. Denne er i ferd med å bygge seg opp. I går gikk to skred pga skavlbrudd (se http://www.regobs.no/Registration/123609). Disse har tatt med seg den øverste fokksnøen, men har ikke trigget noen av de underliggende lagene i fokksnøen eller kantkorn over skare (vedvarende svakt lag). Det har ikke gått flere skred i dag, så vidt jeg kan se. Det vil trolig bli flere skavlbrudd fremover, ettersom disse skavlene nå er store, men når neste skavlbrudd kommer er avhengig av værforhold. Slik som snødekket er nå, antar jeg at skavlbrudd ikke vil løse ut flakskred i disse rennene, eller at eventuelle skred vil være små.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-8.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

335 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Type: 
Skavl

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-10.5 grader

Stabilitetstest

DårligCTE3@12cmQ1

Stabilitetstest

DårligCTE3@18cmQ1

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: arvealvestad (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Skavl

Stabilitetstest

MiddelsCTE15@30cmQ3

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.