Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 23.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredsituasjonen er sammensatt med flere aktuelle skredproblem. Den lille snøen som kommer ventes å transporteres over til lesider og det vil dannes enkelte ferske, ustabile fokksnøflak i leområder. Skred i fokksnøen kan utløses av en enkelt skiløper, men maksimalt skred av str. 2 forventes. Vedvarende svake lag av rim og kantkorn kan også påvirkes med liten tilleggsbelastning enkelte steder, spesielt der snødekket er tynt. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i fokksnøen kan påvirke rim- og kantkornlag som kan føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. NB! Fravær av faretegn betyr ikke at snødekket er stabilt. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.
Vinden har flyttet løssnøen fra tirsdag til norvestvendte leområder. Fokksnøen er av varierende hardhet, noen steder ganske løst, andre steder hardt. Onsdag ble det rapportert om lett snøfokk. Snødekket har varierende oppbygning, men består alle steder av en stabil smeltepakke i bunn med et kantkornlag av varierende tykkelse over. Kaldt vær den siste tiden har fått dette laget til å bli ganske tykt. Over dette har vi varierende grad av fokksnø, nedsnødd nysnø iblandet overflaterim, underkjølt regn og enda mer fokksnø. Skredproblemene er knyttet til både ustabil fokksnø i leområder, svakt lag av nysnø/overflaterim som ligger over et lag med regnskare og det som nå har utviklert seg til et ganske tykt kantkornlag. Mandag ble det observert mange bitte små løssnøskred i Skytebanegropa, og det er observert skavlbrudd i NØ-vendte heng. Onsdag formiddag var det -12 grader på Svalbard Lufthavn.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: OleJ (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-10.0 grader

Fritekst

Observasjon i skråning under svalsatveien: Lille blokktest med middels belastning får brudd i nedføyket lag med nysnø Q2, og med mer belastning i kantkorn over skrare, Q3. Kompresjonstester får brudd i nedføyket lag med nysnø ca 5cm nede i snødekket uten bruddforplanting, ECTN3@5cm, og i lag over underkjølt regn ECTP12@17cm Q3. Øverste lag med fokksnø kan mulig utløses med liten tillegsbelastning, og la over underkjølt regn med stor tillegsbelastning. Snøprofil for området over rassikringa vil være det samme som i går for dette området, mulig litt mere stabilt i overflaten. Det er fremdeles bare 3-4 meter fra rassikringa og oppover hvor det ligger fersk fokksnø (ca 10cm) og som mulig kan utløses med liten tillegsbelasting. Det er for øyeblikket litt pålagring fra vind fra SW. Antar at dette er noen få cm for svalsatveien.

Rapportert av: Floz (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-9.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet Forøvrig ikke observert andre faretegn

Vær

Ikke observert-11.0 grader

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

GodECTN1@15cmQ3

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

bilder av svalsatveien

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt løssnøskred

Snødekke

70 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Bilder av snødekket longyearbyen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

DårligECTP2@5cmQ1

Stabilitetstest

GodECTP15@25cmQ3

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystaller på toppen av veldig løs nysnø. Utgjør antakelig ingen stor trussel pga dette.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-17.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-16.0 grader

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.