Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 22.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredsituasjonen er sammensatt med flere aktuelle skredproblem. Fortsatt mye vind, samt at det stedvis finnes løs snø tilgjengelig for transport gjør at det vil bygge seg opp nye ustabilie flak av fokksnø. Skred i fokksnøen kan utløses av en enkelt skiløper, men maksimalt skred av str. 2 forventes. Vedvarende svake lag av rim og kantkorn kan også påvirkes med liten tilleggsbelastning enkelte steder, spesielt der snødekket er tynt. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i fokksnøen kan påvirke rim- og kantkornlag som kan føre til at skredene blir vesentlig større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. Fravær av faretegn betyr ikke at snødekket er stabilt. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.
Den siste perioden har vært preget av kaldt vær og vind fra nord og vest. Snødekket er preget av vind og varierer fra avblåst til ca. 10 cm løs snø i leområder. Observasjoner på søndag viser at svake lag av rim og kantkorn, samt ustabil fokksnø er skredproblemene. Utbredelsen og hvor høyt rimlaget finnes er noe usikker. Kantkorn under fokksnø utvikler seg med kulda den siste perioden og tyder på å være mer potent nå. Kaldt vær gjør at det må følges med på om svake lag utvikles i snødekket. Det finnes noe løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, spesielt i forsenkninger og dalformasjoner. Tirsdag morgen ble det rapportert om lite vind, sol og skyfri himmel i Longyearbyen. Bitte litt nedbør og noe vind mandag har lagt opp noen flak av fokksnø her og der. Mandag ble det observert mange bitte små løssnøskred i Skytebanegropa, og det er observert skavlbrudd i NØ-vendte heng.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet Forøvrig ikke observert andre faretegn

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert-11.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

GodECTN1@15cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

bilder av svalsatveien

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt løssnøskred

Snødekke

70 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

DårligECTP2@5cmQ1

Stabilitetstest

GodECTP15@25cmQ3

Fritekst

Bilder av snødekket longyearbyen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystaller på toppen av veldig løs nysnø. Utgjør antakelig ingen stor trussel pga dette.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-17.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-16.0 grader

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke observert-14.0 grader

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-13.0 grader

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøFra kl 14:00, vind opp i frisk bris fra V og moderat snøfokk. Legger seg opp snø i lesider som flaker seg. Mer vind i høyden en nede i dalene

Snødekke

0 cm snødybde3 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-16.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.