Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 21.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø kan også føre til skred.

Skredfarevurdering

Skredsituasjonen er sammensatt med flere aktuelle skredproblem. Fokksnø kan påvirkes av en enkelt skiløper, men maksimalt skred av str. 2 forventes. Vedvarende svake lag av rim og kantkorn kan også påvirkes med liten tilleggsbelastning enkelte steder, spesielt der snødekket er tynt. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i fokksnø kan påvirke rim- og kantkornlag som kan føre til at skredene blir vesentlig større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. Fravær av faretegn betyr ikke at snødekket er stabilt. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Den siste perioden har vært preget av kaldt vær og vind fra nordlig retning. Snødekket er preget av vind og varierer fra avblåst til ca. 10 cm løs snø i leområder. Observasjoner på søndag viser at svake lag av rim og kantkorn, samt ustabil fokksnø er skredproblemene. Utbredelsen og hvor høyt rimlaget finnes er noe usikker. Kantkorn under fokksnø utvikler seg med kulda den siste periode og tyder på å være mer potent nå. Kaldt vær gjør at det må følges med på om svake lag utvikles i snødekket. Det finnes noe løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, spesielt i forsenkninger og dalformasjoner. Mandag formiddag er det oppholdsvær, -15 grader og 3 m/s vind fra SV på Platåfjellet ved Longyearbyen.
Fra mandag ettermiddag ventes N-NØ bris. Stort sett pent vær. Tirsdag ventes NØ bris, om ettermiddagen økende til Ø liten kuling utsatte steder. Oppholdsvær og perioder med sol. Fortsatt kaldt.
Moderat
2

Resten av tirsdag ventes Ø liten kuling utsatte steder. Oppholdsvær og perioder med sol. Fortsatt kaldt. Onsdag ventes Ø opptil liten kuling i fjellet. Oppholdsvær, fra om ettermiddagen litt snø i sør. 0-2 mm nedbør.

Skredsituasjonen er sammensatt med flere aktuelle skredproblem. Fortsatt mye vind, samt at det stedvis finnes løs snø tilgjengelig for transport gjør at det vil bygge seg opp nye ustabilie flak av fokksnø. Skred i fokksnøen kan utløses av en enkelt skiløper, men maksimalt skred av str. 2 forventes. Vedvarende svake lag av rim og kantkorn kan også påvirkes med liten tilleggsbelastning enkelte steder, spesielt der snødekket er tynt. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i fokksnøen kan påvirke rim- og kantkornlag som kan føre til at skredene blir vesentlig større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. Fravær av faretegn betyr ikke at snødekket er stabilt. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.