Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 20.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø kan også gi skred.

Skredfarevurdering

Skredsituasjonen er sammensatt med flere aktuelle skredproblem. Fokksnø kan påvirkes av en enkelt skiløper, men maksimalt skred av str. 2 forventes. Vedvarende svake lag av rim og kantkorn kan også påvirkes med liten tilleggsbelastning enkelte steder. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i fokksnø kan påvirke rim- og kantkornlag som kan føre til at skredene blir vesentlig større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. Fravær av faretegn betyr ikke at snødekket er stabilt. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Den siste perioden har vært preget av kaldt vær og mindre vind. Observasjoner viser at svake lag av rim og kantkorn, samt ustabil fokksnø er skredproblemene. Utbredelsen på rimlaget er usikker, men det er bekreftet fra observatør senest lørdag. Kantkorn under fokksnø har sannsynligvis utviklet seg med kulda de siste dager og virker mer potent nå. Kaldt vær gjør at det må følges med på om svake lag utvikles i snødekket. Det finnes løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, noe mer i forsenkninger og dalformasjoner. Søndag formiddag er det -15 grader og 10 m/s vind fra SV på Platåfjellet ved Longyearbyen.
Fra søndag ettermiddag ventes V-N frisk bris utsatte steder. Spredt snø i vest, ellers oppholdsvær. 0-1 mm nedbør. Stigende temperatur, men fortsatt kaldt. Mandag ventes NV-NØ opptil frisk bris. Stort sett oppholdsvær.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke observert -14.0 grader

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Ett (1) 2 - Små Tørre flakskred

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø -13.0 grader

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde 3 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fra kl 14:00, vind opp i frisk bris fra V og moderat snøfokk. Legger seg opp snø i lesider som flaker seg. Mer vind i høyden en nede i dalene

Vær

Snø -16.0 grader

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør -16.0 grader

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske sprekker Får skytende sprekker i fokksnøen i noen områder i moderat bratt heng som vender Ø - SØ nært rygg som har fått noe sidelast. Snødekkehardheten er blyant / en finger der man får skytene sprekker og utglidning av blokker

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

Ikke gitt CTH7@45cmQ2

Stabilitetstest

God CTH24@98cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTP18@46cmQ2

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

Dårlig CTV@12cmQ2

Stabilitetstest

Middels CTH28@35cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig ECTPV@12cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt Ikke gitt@35cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gitt Ikke gitt@35cmIkke spesifisert

Snødekke

65 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Vær

Ikke nedbør -25.0 grader

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke observert 0 grader