Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 19.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag av kantkornet snø.

Skredfarevurdering

Vind fra V og N vil føre til ferske fokksnøflak i Ø og S. Mindre skred med liten forplantningsevne som løses ut av en enkelt skiløper kan forventes. Den gamle fokksnøen kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, men begrenset forplantningsevne vil gi maksimalt skred av str. 2. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn over et skarelag. Generelt krever det stor tilleggsbelastning for dette laget skal gå i brudd. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Etter en periode med milde temperaturer, som er gunstig for stabilisering av fokksnøen har de siste dagene vært preget av kaldt vær. Observasjon fredag viser at fokksnø ligger over svakt lag av nysnø og at det skal liten tilleggsbelastning til for å kunne påvirke dette. Forplantningsevnen er imidlertid liten. Mellom fokksnø og gammel skare ligger det et kantkornlag. Observasjon onsdag tyder på at dette laget stedvis kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning. Lørdag meldes det om ca 5 cm løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, noe mer i forsenkninger og dalformasjoner. Under den løse nysnøen ligger det stedvis et tynt islag etter underkjølt regn. Kaldt vær gjør at det må følges med på om svake lag utvikles i snødekket. Lørdag formiddag er det klarvær og sol, -23 grader og 2 m/s vind fra NØ på Platåfjellet ved Longyearbyen.
Fra lørdag ettermiddag ventes rolige vindforhold. Stort sett oppholdsvær. Kaldt. Litt synkende temperatur. Søndag ventes V-N opptil liten kuling utsatte steder. Spredt snø. 1-2 mm nedbør. Stigende temperatur, men fortsatt kaldt.
Moderat
2

Fra søndag ettermiddag ventes V-N frisk bris utsatte steder. Spredt snø i vest, ellers oppholdsvær. 0-1 mm nedbør. Stigende temperatur, men fortsatt kaldt. Mandag ventes NV-NØ opptil frisk bris. Stort sett oppholdsvær.

Skredsituasjonen er sammensatt med flere aktuelle skredproblem. Fokksnø kan påvirkes av en enkelt skiløper, men maksimalt skred av str. 2 forventes. Vedvarende svake lag av rim og kantkorn kan også påvirkes med liten tilleggsbelastning enkelte steder. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i fokksnø kan påvirke rim- og kantkornlag som kan føre til at skredene blir vesentlig større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. Fravær av faretegn betyr ikke at snødekket er stabilt. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Det oppstod en feil under visning av denne komponenten. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt webdesk@nve.no