Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 19.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag av kantkornet snø.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra V og N vil føre til ferske fokksnøflak i Ø og S. Mindre skred med liten forplantningsevne som løses ut av en enkelt skiløper kan forventes. Den gamle fokksnøen kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, men begrenset forplantningsevne vil gi maksimalt skred av str. 2. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn over et skarelag. Generelt krever det stor tilleggsbelastning for dette laget skal gå i brudd. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. Skredfaren vurderes til 2- moderat.
Etter en periode med milde temperaturer, som er gunstig for stabilisering av fokksnøen har de siste dagene vært preget av kaldt vær. Observasjon fredag viser at fokksnø ligger over svakt lag av nysnø og at det skal liten tilleggsbelastning til for å kunne påvirke dette. Forplantningsevnen er imidlertid liten. Mellom fokksnø og gammel skare ligger det et kantkornlag. Observasjon onsdag tyder på at dette laget stedvis kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning. Lørdag meldes det om ca 5 cm løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, noe mer i forsenkninger og dalformasjoner. Under den løse nysnøen ligger det stedvis et tynt islag etter underkjølt regn. Kaldt vær gjør at det må følges med på om svake lag utvikles i snødekket. Lørdag formiddag er det klarvær og sol, -23 grader og 2 m/s vind fra NØ på Platåfjellet ved Longyearbyen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-13.0 grader

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøFra kl 14:00, vind opp i frisk bris fra V og moderat snøfokk. Legger seg opp snø i lesider som flaker seg. Mer vind i høyden en nede i dalene

Snødekke

3 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-16.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-16.0 grader

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske sprekkerFår skytende sprekker i fokksnøen i noen områder i moderat bratt heng som vender Ø - SØ nært rygg som har fått noe sidelast. Snødekkehardheten er blyant / en finger der man får skytene sprekker og utglidning av blokker

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

Stabilitetstest

Ikke gittCTH7@45cmQ2

Stabilitetstest

GodCTH24@98cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittECTP18@46cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

65 cm snødybde

Stabilitetstest

DårligCTV@12cmQ2

Stabilitetstest

MiddelsCTH28@35cmQ2

Stabilitetstest

DårligECTPV@12cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@35cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@35cmIkke spesifisert

Vær

Ikke nedbør-25.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-22.0 grader

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

DårligCTV1@11cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN2@10cmQ3

Vær

Ikke nedbør-18.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.