Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 18.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag av kantkornet snø.

Skredfarevurdering

Fokksnø i sørlig sektor vurderes som hovedskredproblem. Lite ny nedbør og stabil kulde vil ikke føre til vesentlig endring i den situasjonen. Fokksnøen kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, men begrenset forplantningsevne vil gi maksimalt skred av str. 2. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn over et skarelag. Generelt krever det stor tilleggsbelastning for dette laget skal gå i brudd. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Nysnø og vind av skiftende retning har gitt fersk fokksnø i ulike himmelretninger, mest i S-SV-vendte leheng. De siste dagene har det vært milde temperaturer, som er gunstig for stabilisering av fokksnøen. Observasjon fredag viser at fokksnø ligger over svakt lag av nysnø og at det skal liten tilleggsbelastning til for å kunne påvirke dette. Forplantningsevnen er imidlertid liten. Mellom fokksnø og gammel skare ligger det et kantkornlag. Observasjon onsdag tyder på at dette laget stedvis kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning. Det rapporteres om ca 10 cm løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, noe mer i forsenkninger og dalformasjoner. Under den løse nysnøen ligger et tynt islag etter underkjølt regn. Kaldt vær gjør at det må følges med på om svake lag utvikles rundt dette laget. Fredag formiddag er det -21 grader og 7 m/s vind fra nord i Longyearbyen.
Fra fredag ettermiddag ventes N-NØ opptil liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Kaldt. Lørdag ventes rolige vindforhold. Spredt snø i vest, ellers oppholdsvær. 0-2 mm nedbør. Kaldt. Litt synkende temperatur.
Moderat
2

Fra lørdag ettermiddag ventes rolige vindforhold. Stort sett oppholdsvær. Kaldt. Litt synkende temperatur. Søndag ventes V-N opptil liten kuling utsatte steder. Spredt snø. 1-2 mm nedbør. Stigende temperatur, men fortsatt kaldt.

Vind fra V og N vil føre til ferske fokksnøflak i Ø og S. Mindre skred med liten forplantningsevne som løses ut av en enkelt skiløper kan forventes. Den gamle fokksnøen kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, men begrenset forplantningsevne vil gi maksimalt skred av str. 2. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn over et skarelag. Generelt krever det stor tilleggsbelastning for dette laget skal gå i brudd. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske sprekker Får skytende sprekker i fokksnøen i noen områder i moderat bratt heng som vender Ø - SØ nært rygg som har fått noe sidelast. Snødekkehardheten er blyant / en finger der man får skytene sprekker og utglidning av blokker

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

Ikke gitt CTH7@45cmQ2

Stabilitetstest

God CTH24@98cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTP18@46cmQ2

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

65 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -25.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

Dårlig CTV@12cmQ2

Stabilitetstest

Middels CTH28@35cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig ECTPV@12cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt Ikke gitt@35cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gitt Ikke gitt@35cmIkke spesifisert

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke observert 0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert