Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 17.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Komplekse forhold, vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket.

Skredfarevurdering

Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn over et skarelag. Stedvis er det mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. Noe nysnø og vind fra N-NØ vil føre til små ustabile fokksnøflak i noen S-SV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Mildt vær har vært gunstig for stabilisering, men lavere temperaturer fører nå til at det tar lenger tid med fersk fokksnø. Det skal stort sett stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i fokksnøen. Det er komplekse forhold og situasjonen er følsom en økning av vindtransport. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Nysnø og vind av skiftende retning har gitt fersk fokksnø i ulike himmelretninger, onsdag i S-SV-vendte leheng. De siste dagene har det vært milde temperaturer, som er gunstig for stabilisering av fokksnøen. Observasjon onsdag viser at fokksnø ligger over svakt lag av nysnø, men at det stort sett skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke det. Mellom fokksnø og gammel skare ligger det et kantkornlag. Observasjon onsdag tyder på at dette laget stedvis kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning. Under 400 moh ligger dype vedvarende svake lag under bærende skarelag. Over 400 moh er dette smelt-fryslaget mindre jo høyere man kommer. Det rapporteres om ca 10 cm løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, noe mer i forsenkninger og dalformasjoner. Under den løse nysnøen ligger et tynt islag etter underkjølt regn. Med kaldt vær må det følges med på om svake lag utvikles rundt dette laget. Torsdag morgen lett snøvær og 10 minusgrader i Longyearbyen.
Fra torsdag ettermiddag ventes N-NØ opptil stiv kuling utsatte steder, mest vind i vest. Litt snø, 0-2 mm nedbør. Fredag ventes N-NØ liten kuling utsatte steder, utover dagen minking til bris. Stort sett oppholdsvær. Kaldt.
Moderat
2

Fra fredag ettermiddag ventes N-NØ opptil liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Kaldt. Lørdag ventes rolige vindforhold. Spredt snø i vest, ellers oppholdsvær. 0-2 mm nedbør. Kaldt. Litt synkende temperatur.

Fokksnø i sørlig sektor vurderes som hovedskredproblem. Lite ny nedbør og stabil kulde vil ikke føre til vesentlig endring i den situasjonen. Fokksnøen kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, men begrenset forplantningsevne vil gi maksimalt skred av str. 2. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn over et skarelag. Generelt krever det stor tilleggsbelastning for dette laget skal gå i brudd. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.