Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 16.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Komplekse forhold, vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nysnø og vind fra N-NØ vil føre til små ustabile fokksnøflak i noen S-SV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøen vil stabiliseres gradvis, men ligger stedvis over lag av løsere snø. I noen bratte heng kan det fortsatt være mulig å løse ut skred med liten tilleggsbelastning. Kaldere vær fører til at stabilisering av fokksnø tar lenger tid. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Det som ligger høyest i snødekket ligger over et skarelag. For det meste skal det stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette laget, men det kan variere. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. Det er komplekse forhold, skredfaren vurderes til 2- moderat.
Nysnø og vind av skiftende retning har den siste tiden gitt fersk fokksnø i ulike himmelretninger, tirsdag i SV-vendte leheng. I helgen ble det observert flere mindre skred i øst og sørøstvendt terreng, og faretegn som drønn og skytende sprekker. Mandag ble det rapportert om at fersk fokksnø løste ut på lag av løsere snø ved liten tilleggsbelastning. De siste dagene har det vært milde temperaturer, som er gunstig for stabilisering av fokksnøen. Mellom fokksnø og gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette svake laget, men det vil variere fra sted til sted. Over 400 moh finnes dyptliggende kantkornlag, men det ligger under bærende snø. Onsdag morgen det enkelte byger og pluss en grad i Longyearbyen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Bilde snødekke Longyearbyen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Vendt ØNØ

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Rapportert av: TOL (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-10.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde3 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

MiddelsECTP12@28cmQ3

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Snødekke

77 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

MiddelsCTM11@27cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittECTN21@12cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: Xandi (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegard@ (*)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observertDen vindtransporterte snøen virker å ha stabilisert seg. Ingen skytene sprekker. Men det er sjiktlag i fokksnøen som kan skli ut på mykere snø. På Longyearbreen ligger det gjevnt fordelt ca. 10 cm ubundet snø over den relativt ferskefokksnøen. Så i terrenget er det snø tilgjengengelig for transport spesielt nede i slukter og daler. Tempraturen er gunstig og har ligget mellom -5 - 0 grader siste døgnet.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.