Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 16.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Komplekse forhold, vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket.

Skredfarevurdering

Noe nysnø og vind fra N-NØ vil føre til små ustabile fokksnøflak i noen S-SV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøen vil stabiliseres gradvis, men ligger stedvis over lag av løsere snø. I noen bratte heng kan det fortsatt være mulig å løse ut skred med liten tilleggsbelastning. Kaldere vær fører til at stabilisering av fokksnø tar lenger tid. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Det som ligger høyest i snødekket ligger over et skarelag. For det meste skal det stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette laget, men det kan variere. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. Det er komplekse forhold, skredfaren vurderes til 2- moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Nysnø og vind av skiftende retning har den siste tiden gitt fersk fokksnø i ulike himmelretninger, tirsdag i SV-vendte leheng. I helgen ble det observert flere mindre skred i øst og sørøstvendt terreng, og faretegn som drønn og skytende sprekker. Mandag ble det rapportert om at fersk fokksnø løste ut på lag av løsere snø ved liten tilleggsbelastning. De siste dagene har det vært milde temperaturer, som er gunstig for stabilisering av fokksnøen. Mellom fokksnø og gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette svake laget, men det vil variere fra sted til sted. Over 400 moh finnes dyptliggende kantkornlag, men det ligger under bærende snø. Onsdag morgen det enkelte byger og pluss en grad i Longyearbyen.
Fra onsdag ettermiddag ventes økning til NØ liten kuling utsatte steder. Litt snø, 3-6 mm nedbør. Synkende temperatur. Torsdag ventes N-NØ opptil stiv kuling utsatte steder. Stort sett oppholdsvær. Kaldt.
Moderat
2

Fra torsdag ettermiddag ventes N-NØ opptil stiv kuling utsatte steder, mest vind i vest. Litt snø, 0-2 mm nedbør. Fredag ventes N-NØ liten kuling utsatte steder, utover dagen minking til bris. Stort sett oppholdsvær. Kaldt.

Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn over et skarelag. Stedvis er det mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. Noe nysnø og vind fra N-NØ vil føre til små ustabile fokksnøflak i noen S-SV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Mildt vær har vært gunstig for stabilisering, men lavere temperaturer fører nå til at det tar lenger tid med fersk fokksnø. Det skal stort sett stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i fokksnøen. Det er komplekse forhold og situasjonen er følsom en økning av vindtransport. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.