Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 15.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold, vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nysnø og vind fra SØ vil føre til små ustabile fokksnøflak i noen NV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøen vil stabiliseres gradvis, men ligger stedvis over lag av løsere snø. Lokalt kan det fortsatt være mulig å løse ut skred med liten tilleggsbelastning. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Det som ligger høyest i snødekket ligger over et skarelag. For det meste skal det stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette laget, men det kan variere. En snøskuter, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes i snødekket. Det er en krevende situasjon selv om tendensen er synkende, skredfaren vurderes til 2- moderat.
Nysnø og vind av skiftende retning har den siste tiden gitt fersk fokksnø i ulike himmelretninger, det siste døgnet i leheng mot N-NØ. Under fokksnøen mot gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette svake lagene, men det vil variere fra sted til sted. I høyden, over ca. 400 moh, finnes mer lagdelt snø som har overlevd mildvær. Her finnes også et dyptliggende kantkornlag. I helgen ble det observert flere mindre skred i øst og sørøstvendt terreng, og faretegn som drønn og skytende sprekker. Mandag ble det rapportert om at fersk fokksnø løste ut på lag av løsere snø ved liten tilleggsbelastning. Det er varierende mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport. Tirsdag morgen var det minus 2 grader og laber bris fra SØ på Gruvefjellet (464 moh).

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

MiddelsECTP12@28cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

77 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

MiddelsCTM11@27cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittECTN21@12cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: Xandi (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegard@ (*)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observertDen vindtransporterte snøen virker å ha stabilisert seg. Ingen skytene sprekker. Men det er sjiktlag i fokksnøen som kan skli ut på mykere snø. På Longyearbreen ligger det gjevnt fordelt ca. 10 cm ubundet snø over den relativt ferskefokksnøen. Så i terrenget er det snø tilgjengengelig for transport spesielt nede i slukter og daler. Tempraturen er gunstig og har ligget mellom -5 - 0 grader siste døgnet.

Rapportert av: Markus@unis (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Performed a ECTP11@37 down on facets 1mm. However due to process errors this test is not reliable.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Rapportert av: Ola Basecamp (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferskt skred i Todalen. Skredet ser ut til å være et brudd i en toppskavel som har dratt med seg noe mer i renna under. Skredet har gått ganske langt, men ikke helt ned i elveleiet hvor det er scootertrafikk. Posisjonen i kartet er noe unøyaktig, men det er i den fjellsiden

Fritekst

I tillegg til skredet kunne vi se at den vestvendte fjellsiden er ganske bra laddet, med overhengende skavler i toppen og en del snø i rennene. Andre siden av dalen var det vanskelig å få et inntrykk av med været som var. Vi snudde ganske tidlig, så forholdene lengre oppe vet jeg ikke noe om. Det snør og blåser litt av og på

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø1.0 grader

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Skredfarevurdering

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ingen faretegn observertEndel ny fokksnø fra i morges.

Snødekke

100 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Yr-3.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

MiddelsECTP12@10cmQ3

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.