Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 14.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Oppdatert mandag kveld: Unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

NB! Oppdatert mandag kveld: Nysnø og vind fra SØ-SV vil gi ustabil fokksnø i leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnø fra helgen vil stabiliseres raskere med mildere temperaturer. Det er mulig å løse ut skred str 3 med liten tilleggsbelastning i noen bratte heng. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Det som ligger høyest i snødekket ligger over et skarelag. For det meste skal det stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette laget, men det kan variere. En snøskuter, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes i snødekket. Skredfaren vurderes til 3- betydelig.
Nysnø og vind har i helgen lagt opp fersk fokksnø i leområder. Skiftende vindretninger har gjort at mange områder har fått pålagring av fokksnø. Lørdag ble det meldt inn om drønn og skytende sprekker i snødekket. Under fokksnøen mot gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. Det trengs trolig stor tilleggsbelastning for å påvirke de svake lagene, men det vil variere fra sted til sted. I høyden, over ca. 400 moh, finnes mer lagdelt snø som har overlevd mildvær. Her finnes også et dyptliggende kantkornlag. Lørdag og søndag er det observert flere mindre skred i øst og sørøstvendte heng omkring Longyearbyen. Mandag ble det rapportert om vindtransport fra S, og at fersk fokksnø løste ut på lag av løsere snø ved liten tilleggsbelastning. Det er fortsatt løs snø tilgjengelig for vindtransport. Mandag morgen var det minus 6 grader og S-SV frisk bris på Gruvefjellet (464 moh).

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ola Basecamp (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferskt skred i Todalen. Skredet ser ut til å være et brudd i en toppskavel som har dratt med seg noe mer i renna under. Skredet har gått ganske langt, men ikke helt ned i elveleiet hvor det er scootertrafikk. Posisjonen i kartet er noe unøyaktig, men det er i den fjellsiden

Fritekst

I tillegg til skredet kunne vi se at den vestvendte fjellsiden er ganske bra laddet, med overhengende skavler i toppen og en del snø i rennene. Andre siden av dalen var det vanskelig å få et inntrykk av med været som var. Vi snudde ganske tidlig, så forholdene lengre oppe vet jeg ikke noe om. Det snør og blåser litt av og på

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø1.0 grader

Snødekke

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke observert

Skredfarevurdering

Snødekke

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Yr-3.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertEndel ny fokksnø fra i morges.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

MiddelsECTP12@10cmQ3

Snødekke

100 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegard@ (*)

i kommune: SVALBARD

Vær

Underkjølt regn3.0 grader

Rapportert av: ivar (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

2 - SmåSørpeskred

Ulykke/hendelse

Stort steinras utløste skredetIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: HoltH@unis (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-3.5 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs

Rapportert av: KatjaB (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

180 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Buhaug (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

MiddelsECTP11@7cmQ2

Snødekke

105 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.