Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 14.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Oppdatert mandag kveld: Unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket.

Skredfarevurdering

NB! Oppdatert mandag kveld: Nysnø og vind fra SØ-SV vil gi ustabil fokksnø i leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnø fra helgen vil stabiliseres raskere med mildere temperaturer. Det er mulig å løse ut skred str 3 med liten tilleggsbelastning i noen bratte heng. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Det som ligger høyest i snødekket ligger over et skarelag. For det meste skal det stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette laget, men det kan variere. En snøskuter, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes i snødekket. Skredfaren vurderes til 3- betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Nysnø og vind har i helgen lagt opp fersk fokksnø i leområder. Skiftende vindretninger har gjort at mange områder har fått pålagring av fokksnø. Lørdag ble det meldt inn om drønn og skytende sprekker i snødekket. Under fokksnøen mot gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. Det trengs trolig stor tilleggsbelastning for å påvirke de svake lagene, men det vil variere fra sted til sted. I høyden, over ca. 400 moh, finnes mer lagdelt snø som har overlevd mildvær. Her finnes også et dyptliggende kantkornlag. Lørdag og søndag er det observert flere mindre skred i øst og sørøstvendte heng omkring Longyearbyen. Mandag ble det rapportert om vindtransport fra S, og at fersk fokksnø løste ut på lag av løsere snø ved liten tilleggsbelastning. Det er fortsatt løs snø tilgjengelig for vindtransport. Mandag morgen var det minus 6 grader og S-SV frisk bris på Gruvefjellet (464 moh).
Mandag ventes S-SV periodevis frisk bris, utover dagen skiftende bris. Perioder med snø. 5-10 mm. Stigende temperatur. Rundt 0 grader ved havnivå. Tirsdag ventes SØ opptil stiv kuling utsatte steder. Enkelte snøbyger. 1-5 mm. Ingen store temperaturendringer.
Moderat
2

Fra tirsdag ettermiddag ventes SØ frisk bris utsatte steder. Litt snø, 3-5 mm nedbør. Rundt 0 grader i lavlandet. Onsdag ventes økning til NØ liten kuling utsatte steder. Litt snø, 3-6 mm nedbør. Synkende temperatur.

Noe nysnø og vind fra SØ vil føre til små ustabile fokksnøflak i noen NV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøen vil stabiliseres gradvis, men ligger stedvis over lag av løsere snø. Lokalt kan det fortsatt være mulig å løse ut skred med liten tilleggsbelastning. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Det som ligger høyest i snødekket ligger over et skarelag. For det meste skal det stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette laget, men det kan variere. En snøskuter, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i nyere snø kan påvirke dette laget og føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag påvirkes i snødekket. Det er en krevende situasjon selv om tendensen er synkende, skredfaren vurderes til 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Det oppstod en feil under visning av denne komponenten. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt webdesk@nve.no