Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 13.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. I tillegg til nysnø og noe vind finnes det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som gir et ustabilt snødekke.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I løpet av søndag vil oppholdsvær og rolig vind gjøre at fokksnøen fra lørdag gradvis blir mer stabil. Men lave temperaturer gjør at stabiliseringsprosessene går sakte. Mandag blir det igjen perioder med snø, men vind fra en annen retning enn lørdag. Dette gjør at det vil bygge seg opp ustabile nysnøflak også i andre himmelretninger. Det vil være mulig å løse ut skred i den ferske fokksnøen fra lørdag og nysnøen fra mandag med tilleggsbelastningen av skikjører eller skuter. Den ferske snøen har lagt seg opp på et svakt snødekke som inneholder flere vedvarende svake lag. Skredproblemene i det vedvarende laget av kantkorn vil være med oss en stund. Om man løser ut et mindre skred i den ferske snøen, kan disse løse ut et større skred dypere i snødekket der vedvarende svake lag kollapser. Snøskuter kan fjernutløse større skred i det vedvarende svake laget med kantkornet snø. Skredfaren vurderes fremdeles til 3-betydelig da ny nysnø, fokksnø fra helgen og vedvarende svake lag gjør det til en kompleks situasjon .
Fredag og lørdag kom det en god del nysnø, og vind har lagt opp fersk fokksnø i leområder. Skiftende vindretninger har gjort at mange områder har fått pålagring av fokksnø. Rim fra siste klarværperiode kan antas å være blåst i stykker eller smeltet. Lørdag ble det meldt inn om drønn og skytende sprekker i snødekket og det er et tegn på at man bør være obs. Under den vindpåvirkede snøen mot gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. Det trengs trolig stor tilleggsbelastning for å påvirke de svake lagene, men det vil naturlig nok variere fra sted til sted. I høyden, over ca. 400 moh, finnes enda mer lagdelt snø som har overlevd mildvær. Her finnes også et dyptliggende kantkornlag som også kan utgjøre et skredproblem. Lørdag og søndag er det observert flere mindre skred i øst og sørøstvendte heng omkring Longyearbyen. Søndag morgen melder observatør om lite nedbør og rolige vindforhold. På Svalbard Lufthavn var det -15 gr C.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Yr-3.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertEndel ny fokksnø fra i morges.

Snødekke

100 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

MiddelsECTP12@10cmQ3

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegard@ (*)

i kommune: SVALBARD

Vær

Underkjølt regn3.0 grader

Rapportert av: ivar (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

2 - SmåSørpeskred

Ulykke/hendelse

Stort steinras utløste skredetIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: HoltH@unis (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-3.5 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs

Rapportert av: KatjaB (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

180 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Buhaug (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

105 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

MiddelsECTP11@7cmQ2

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø-5.0 grader

Rapportert av: Teemu (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: KirsiL (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

105 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodIkke gitt14@5cmQ3

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.