Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 12.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppholdsvær og rolig vind vil gjøre at den ferske fokksnøen gradvis blit mer stabil. Men lave temperaturer gjør at stabiliseringsprosessene går sakte. Det er mulig å løse ut skred i den ferske fokksnøen med tilleggsbelastningen av skikjører eller skuter. Fokksnøen har lagt seg opp på et svakt snødekke som inneholder flere vedvarende svake lag. Skredproblemene i det vedvarende laget av kantkorn vil være med oss en stund. Om man løser ut et mindre skred i den ferske snøen, kan disse løse ut et større skred dypere i snødekket der vedvarende svake lag kollapser. Snøskuter kan fjernutløse større skred i det vedvarende svake laget med kantkornet snø. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.
De siste dagene har det kommet en god del nysnø og vind har lagt opp fersk fokksnø i leområder. Skiftende vindretninger har gjort at mange områder har fått pålagring av fokksnø, men den aller ferskeste finst mot S og Ø. Noen steder er det et tynt skarelag øverst i snødekket. Rim fra siste klarværperiode antas for det meste å være blåst istykker eller smeltet, men det kan ikke utelukkes av noe er snødd ned i isolerte områder. Under den vindpåvirkede snøen mot gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. I høyden, over ca. 400 moh, finnes mer lagdelt snø som har overlevd mildvær. Her finnes også et dyptliggende kantkornlag som også kan utgjøre et skredproblem. Lørdag formiddag melder observatør om -21 gr C og lett snøfokk i Longyearbyen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Teemu (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: KirsiL (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

105 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodIkke gitt14@5cmQ3

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske skredHar kjørt fra Lyb - Todalen - Gangdalen (Tillbergfonna). Observert 5-6 str 1, sluff skred langs ruta, gått helt oppunder skavlene på toppen av fjella og noen skavelknekk nede i elvedalene. Både øst og vestvendt, tydelig at vinden har blåst igjennom dalen. Ett str 2 skred mest sannsynlig fra fredag eller lørdag observert fra østvendt siden ned fra renne fra fjellet N for Tillbergfonna

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-19.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: JoakimE (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske skred

Fritekst

Flagget er feilplassert!! (Vanskelig å få truffet riktig på mobilen)

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: Jens Abild (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: TorkelG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

84 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodECTP22@60cmQ2

Rapportert av: Vladimir (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre løssnøskred

Vær

Ikke nedbør-22.0 grader

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske sprekkerI området mellom Skjæringa/kirken og Varden opplevde vi enkelte skytende sprekker i formiddag.

Fritekst

Har vært i bynære områder i dag, nordøstvendt helning (nedenfor kirken). Synes å trenge stor tilleggsbelastning for å påvirke vedvarende svakt lag i denne høyden.

Stabilitetstest

DårligECTPV@3cmQ2

Rapportert av: Ola Basecamp (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet

Fritekst

Gikk i elveleiet i Longyearelva. Når jeg bevegde meg ut i småskavlene og fonnene på siden av elva opplevde jeg både skytende sprekker og drønn i snøen. Det var i den ferske fokksnøen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.