Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 12.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Skredfarevurdering

Oppholdsvær og rolig vind vil gjøre at den ferske fokksnøen gradvis blit mer stabil. Men lave temperaturer gjør at stabiliseringsprosessene går sakte. Det er mulig å løse ut skred i den ferske fokksnøen med tilleggsbelastningen av skikjører eller skuter. Fokksnøen har lagt seg opp på et svakt snødekke som inneholder flere vedvarende svake lag. Skredproblemene i det vedvarende laget av kantkorn vil være med oss en stund. Om man løser ut et mindre skred i den ferske snøen, kan disse løse ut et større skred dypere i snødekket der vedvarende svake lag kollapser. Snøskuter kan fjernutløse større skred i det vedvarende svake laget med kantkornet snø. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
De siste dagene har det kommet en god del nysnø og vind har lagt opp fersk fokksnø i leområder. Skiftende vindretninger har gjort at mange områder har fått pålagring av fokksnø, men den aller ferskeste finst mot S og Ø. Noen steder er det et tynt skarelag øverst i snødekket. Rim fra siste klarværperiode antas for det meste å være blåst istykker eller smeltet, men det kan ikke utelukkes av noe er snødd ned i isolerte områder. Under den vindpåvirkede snøen mot gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. I høyden, over ca. 400 moh, finnes mer lagdelt snø som har overlevd mildvær. Her finnes også et dyptliggende kantkornlag som også kan utgjøre et skredproblem. Lørdag formiddag melder observatør om -21 gr C og lett snøfokk i Longyearbyen.
Fra lørdag ettermiddag ventes N-NV periodevis sterk kuling. Snøbyger. 5-10 mm. Kaldt. Søndag ventes gradvis minking til N frisk bris, fra om ettermiddagen skiftende bris. Stort sett oppholdvær. Fortsatt kaldt, men stigende temperatur om kvelden.
Betydelig
3

Fra søndag ettermiddag ventes skiftende bris. Stort sett oppholdvær. Fortsatt kaldt, men stigende temperatur om kvelden. Mandag ventes S-SV periodevis frisk bris, utover dagen skiftende bris. Perioder med snø. 5-10 mm. Stigende temperatur. Rundt 0 grader ved havnivå.

I løpet av søndag vil oppholdsvær og rolig vind gjøre at fokksnøen fra lørdag gradvis blir mer stabil. Men lave temperaturer gjør at stabiliseringsprosessene går sakte. Mandag blir det igjen perioder med snø, men vind fra en annen retning enn lørdag. Dette gjør at det vil bygge seg opp ustabile nysnøflak også i andre himmelretninger. Det vil være mulig å løse ut skred i den ferske fokksnøen fra lørdag og nysnøen fra mandag med tilleggsbelastningen av skikjører eller skuter. Den ferske snøen har lagt seg opp på et svakt snødekke som inneholder flere vedvarende svake lag. Skredproblemene i det vedvarende laget av kantkorn vil være med oss en stund. Om man løser ut et mindre skred i den ferske snøen, kan disse løse ut et større skred dypere i snødekket der vedvarende svake lag kollapser. Snøskuter kan fjernutløse større skred i det vedvarende svake laget med kantkornet snø. Skredfaren vurderes fremdeles til 3-betydelig da ny nysnø, fokksnø fra helgen og vedvarende svake lag gjør det til en kompleks situasjon .

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.