Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 11.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. I tillegg til nysnø og vind finnes det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som gir et svært ustabilt snødekke.

Skredfarevurdering

Det er en kompleks situasjon på Nordenskiöldland. Det er ferske nysnøflak i V og NV vendte heng fra natt til fredag, men dreiende vind vil gjøre at det dannes nysnøflak også i S og Ø vendte heng. Mest utsatt terreng vil være S og Ø vendte heng. Det må forventes enkelte naturlige utløste skred i den siste nysnøen. Det er relativt stor utbredelse av et svakt lag med kantkorn over gammel skare i regionen. Mest utsatt er kystnære strøk som opplevde kraftig mildvær i starten av februar. Snøen som legger seg oppå det vedvarende laget av kantkorn gjør at dette skredproblemet blir mer følsomt for tilleggsbelastning og faren for skred på dette laget øker. Det kan forekomme større skred i kantkornlaget som følge av belastningen av et mindre skred i nysnøen eller ved skavlbrudd. Obs: Under slike forhold kan snøskuter fjernutløse større skred i det vedvarende svake laget med kantkornet snø. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det er kommet rundt 10 cm nysnø siste døgn, med vind fra Ø-SØ. Det er dannet helt ferske fokksnøflak i N og V vendte heng. Tirsdag kom det 30 cm snø ved Barentsburg og 10-20 cm ellers i regionen. På steder utsatt for vind fra Ø-SØ er det nå relativt lite løssnø igjen for vind å flytte på. For terreng som har vært i le er det fortsatt løssnø tilgjengelig. Noen steder er det et tynt skarelag øverst i snødekket. Rim fra siste klarværperiode antas for det meste å være blåst istykker eller smeltet, men det kan ikke utelukkes av noe er snødd ned i isolerte områder. Under den vindpåvirkede snøen mot gammel skare ligger det et kantkornlag og dette skredproblemet kan gi de største skredene akkurat nå. I høyden, over ca. 400 moh, finnes mer lagdelt snø som har overlevd mildvær. Her finnes også et dyptliggende kantkornlag som også kan utgjøre et skredproblem. Fredag formiddag er det kuldegrader og litt snø i lufta, vinden har dreid slik at nå blåser det fra N.
Fra fredag ettermiddag ventes N-NV sterk kuling, økende vind mot kvelden. Snøbyger. 2-5 mm. Litt lavere temperatur utover dagen. Lørdag ventes N-NV periodevis sterk kuling. Snøbyger. 5-10 mm. Kaldt.
Betydelig
3

Fra lørdag ettermiddag ventes N-NV periodevis sterk kuling. Snøbyger. 5-10 mm. Kaldt. Søndag ventes gradvis minking til N frisk bris, fra om ettermiddagen skiftende bris. Stort sett oppholdvær. Fortsatt kaldt, men stigende temperatur om kvelden.

Oppholdsvær og rolig vind vil gjøre at den ferske fokksnøen gradvis blit mer stabil. Men lave temperaturer gjør at stabiliseringsprosessene går sakte. Det er mulig å løse ut skred i den ferske fokksnøen med tilleggsbelastningen av skikjører eller skuter. Fokksnøen har lagt seg opp på et svakt snødekke som inneholder flere vedvarende svake lag. Skredproblemene i det vedvarende laget av kantkorn vil være med oss en stund. Om man løser ut et mindre skred i den ferske snøen, kan disse løse ut et større skred dypere i snødekket der vedvarende svake lag kollapser. Snøskuter kan fjernutløse større skred i det vedvarende svake laget med kantkornet snø. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.