Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 18.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ferske fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stiv kuling fra Ø og noe ny nedbør kan føre til pålagring av fersk fokksnø i vestvendte heng. Mest nedbør forventes i østlige deler av regionen. Her vil det være mulig å løse ut små flak av fersk fokksnø for en enkelt skiløper. Det finnes svake lag av kantkorn i det gamle snødekket, men det forventes at det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke disse. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.
Snødekket er preget av mildværet i slutten av forrige uke. Av den lille snøen som var i fjellene rundt Longyearbyen, har mye sunket sammen og/eller smeltet. Høyere til fjells er nok snødekket preget av mye vind. I området rundt Longyearbyen er det generelt mindre snø sammenliknet med sør og øst i varslingsregionen. Det har siden kommet noe nysnø til havnivå i kombinasjon med kuling fra Ø.
I bunn av snødekket er det lag av kantkorn/begerkrystaller. Tidligere observert kantkornlag over skarelag regnes etter mildværet for å være nøytralisert og utgjør ikke noe skredproblem i lavere strøk. Det kan fortsatt eksistere i høyden, men forventes å ligge beskyttet under hard fokksnø eller skare. I overflaten er det nå fersk fokksnø mot etter stiv kuling fra Ø.
Ingen skredaktivitet observert siste dager.
Onsdag morgen blåste det liten kuling fra Ø og var -5 grader på Gruvefjellet.
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra øst, endring til stiv kuling fra øst om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet
Nedbør vesentlig lengst øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 4 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra øst
Temperatur
-7 °C til -4 °C
Skydekke
Delvis skyet
Snø vesentlig i østlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.