Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 21.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling kan gi mindre våte løssnøskred i bratte solutsatte fjellsider. Over ca 600 moh der snøen er tørr, er det mulig å finne ustabile fokksnøflak og skavler som kan gå til brudd. Under ca 600-700 moh virker snødekket stort sett å være stabilt. Kantkornlag nede i snødekket virker stort sett å være stabilisert av skarelag, men der det gamle snødekket er tynt, kan det være mulig å påvirke svake lag. Skredfaren er nok fg 1-liten mange steder, men der det har samlet seg tørr vindpåvirket snø, kan faregraden komme opp i 2.
Under ca 500 moh er snøen stort sett samlet i forsenkninger, mens terrenget ellers er dekket av et tynnere lag med nysnø. Dette snødekket er stort sett gjennomfuktet, men der snødekket er tykkere, kan det finnes tørr snø ned mot bakken. Observasjoner siste dager viser skarelag over den våte snøen ved ca 400-500 moh. Over ca 500-600 moh er det tørr snø og vind siste dagene kan ha lagt opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot NV til NØ. Det er observert skavler flere steder.
Det finnes lag med kantkorn nede i snødekket, men observasjoner tyder på at disse for tiden er lite aktive. Over og under den harde smelteomvandla snøen nær bakken, finnes det også svake lag av kantkorn og begerkrystaller.
De siste par dagene er det observert flere våte løssnøskred i V fjellsider. Flere av disse er løst ut ved skavlbrudd.
Observasjoner fra lørdag melder om 10-15 cm nysnø med nysnøgrense på ca 100 moh.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-6 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst., endring til liten kuling fra øst om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 700 moh.
Klarvær.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør

3.0 grader

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Våte løssnø skred fra V terreng etter nedbøren tidligere i uka. Løsner typisk oppunder skravler og klipper. Mest aktivt etter sola har stått på.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: PeterSchurke@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Aslak@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

2.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Notater

Snødekke

110 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Råtten snø med grove is/vannkorn fra nybyen mot sarkofagen (0.5 cm diameter) som gir etter; skiene synker godt nedi opp til ca 200 moh. Generelt mye vann i snødekket. Fra 200 moh og opp er det et lag med hardere snø under ca 10 cm fuktig nysnø fra i dag. Virker som denne nysnøen har bundet seg godt til det underliggende hardere laget pga fuktigheten.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

3.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Lucian@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

120 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: MariusWitte@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

0.0 grader

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.