Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 21.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind de siste dagene har gitt pålagring av fokksnøflak i leområder. Under fokksnøen er det stedvis svake lag av nysnø, overflaterim eller små kantkorn som fokksnøen kan skli ut på. Siden flakene for det meste er harde og bærende, vil det kreve stor belastning for å løse ut skred, men der det finnes mykere fokksnøflak vil det være lettere å løse ut. Snøskredfaren er generelt størst øst i regionen, hvor det har kommet mest nedbør den siste uka. Det vil fortsette å blåse, men det er nå lite løs snø igjen i terrenget tilgjengelig for vindtransport. Lengre nede i snødekket finnes svake lag av kantkorn som kan løsne ved stor belastning på steder med tynt snødekke. Dersom det går skred i disse laget, vil skredene kunne bli større.
Den siste uka har det kommet opp mot 30 cm nysnø i regionen, mest i øst, mindre rundt Longyearbyen. Snøoverflaten består hovedsakelig av skare, is eller fokksnø etter kraftig vind fra omkring øst i helga. Fokksnøflakene er de fleste steder harde, men der vinden ikke har tatt så mye, kan det finnes mykere fokksnø.
Før siste snøfallet var det flere steder overflaterim, som nå kan være dekket av fokksnø. Dette kan enkelte plasser være et skredproblem, men utbredelsen er foreløpig usikker. Under det øverste fokksnølaget er det observert et påbegynnende svakt lag av kantkorn. Lenger nede i snødekket er det også kantkornlag og begerkrystaller ved bakken, men dette ligger under hard og bærende snø.
Mandag ble det observert mange naturlig utløste str.2 skred i Todalen som sannsynligvis har gått i løpet av helga.
Vind
Stiv kuling fra øst, endring til frisk bris fra øst om kvelden
Temperatur
-23 °C til -21 °C på 500 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til stiv kuling fra øst om kvelden
Temperatur
-21 °C til -20 °C på 500 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: rue@nve (*****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-20.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

Ikke gittECTN@0cmIkke spesifisert

Snødekke

100 cm snødybde

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-17.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ferske skredOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har gått flere str 2, naturlig utløste skred i Todalen siste 24 t. Har også vært skredaktivitet andre steder i nærheten av LYB.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe bakketransport av snø på vindutsatte plasser.

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Odd-Arne@NVE (*****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke observert17.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Ferske skredOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Observerte flere skred fra stormen i helga. Trolig gått på søndag. Størrelse opp til str 2. Hovedsaklig i vestvendt terreng, men også i andre himmelretninger med sidelasting.

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

50 cm snødybde

Rapportert av: Jens Abild (****)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Ferske skredOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I sør og sørvestvendte helninger som har fått pålagring under været som var lørdag/søndag. Mest størrelse 2 og enkelte størrelse 3.

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: AsbjornR (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Ulykke/hendelse

Tried to release the cornice 20 m further east on the meltwater channel, it broke of, and 10 m to each side broke of too.Påvirket ingenting

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

MiddelsCTM16@74cmQ1

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ragnar@NVE (*****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske skredDet ser ut til å være en bruddkant i SV sida under Birkafjellet. Observasjonen ligger ute til diskusjon.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Odd-Arne@NVE (*****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør16.0 grader

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lommer med 1 døgn gammel bærende fokksnø fra søndag i vestvendt heng. Ellers ingen tegn

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jonashårstad (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke observert-18.0 grader

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.