Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 18.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred. Vær også obs på skavler.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Stort sett skal det mye til å påvirke de ulike svake lagene siden den overliggende fokksnøen er ganske hard. Merk at det kan være lett å påvirke svake lag i snødekket ved stor tilleggsbelastning f.eks. en snøscooter. Skredene kan bli størst i vestvendte fjellsider fordi det er mest snø her, men vær også oppmerksom i østvendte fjellsider der kantkornlag er lettare å påvirke og har bedre forplantningsevne, siden snødekket og kantkornlaget er tynnere. I enkelte sørvendte leheng har det lagt seg fokksnøflak som følge av litt ny snø og at vind fra nord flytter på den løse snøen som ligger i terrenget fra før. Disse bruker litt tid å stabilisere seg når det er kaldt som nå. Ut fra nedbørsmengder som meldes, vurderes ikke skredproblemet som stort, men slike flak er lettere å løse ut, og bør bli tatt hensyn til om du går til fots. Mellom lag i fokksnøen er det i ferd med å danne seg et svakt lag av kantkorn.
Snødekket varierer mellom avblåste rabber, stedvis med skare, og fokksnø av forskjellig hardhet. I noen leområder ligger det fremdeles ubunden snø. Tidlig i forrige uke kom det litt nysnø samtidig med vind, men etter det har det vært mindre nedbør. Det ligger mest snø i fjellsider som vender mot V-N.
Det finnes lag av kantkorn i snødekket. Det har både begynt å utvikle seg kantkorn i gammel fokksnø og det er kantkorn under skarelag lenger ned i snødekket. Disse er stort sett dekket av hard vindpakket snø og det skal mye til for å løse ut skred på disse lagene. Kulde og stor temperaturgradient i snødekket vil føre til at svake lag utvikles videre.
Lørdag ble det observervert skavlbrudd i Helvetiadalen og torsdag ble det observert et skavlbrudd på Gruvefjellet ned mot Larsbreen.
Det er tidligere meldt om store skavler mot V på Gruvefjellet, anslagsvis i overkant av 5 m høye.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-30 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-28 °C til -24 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

-23.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

God

ECTN12@7cmQ3

Vær

Ikke nedbør

-25.0 grader

Stabilitetstest

God

ECTP22@15cmQ1

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 63,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ida@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør

-25.0 grader

Snødekke

160 cm snødybde

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Wfarns (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke observert

-25.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Ferske sprekker

observed in isolated areas during ascent

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør

-22.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

Rapportert av: mnskeyser (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Skavl

Vær

Snø

19.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: MarkusOL@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vind fra nord-nordvest ladde snø inn i den sør vendte siden. Noen steder sprekker og sklir de øverste 1-3 cm av snødekket lett av. Enn så lenge bare bare flekkvis i fjellsiden. Snø fra gårsdagens snøfall

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: sylvia@ang (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

1 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: S.Brochmann@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

-16.0 grader

Snødekke

210 cm snødybde

3 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.