Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 23.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnø etter vind i helga er generelt hard og stabil, men i enkelte sørvendte leområder kan det finnes små ferske fokksnøflak etter vind på torsdag. Det kan være lett å løse ut små skred i denne ferske fokksnøen. Snøskredfaren er generelt størst øst i regionen, hvor det har kommet mest nysnø den siste uka. Lengre nede i snødekket finnes svake lag av kantkorn som kan løsne ved stor belastning på steder med tynt snødekke. Dersom det går skred i dette laget, vil skredene kunne bli større.
Rundt Longyearbyen er det generelt lite snø, men mer snø i østlige deler av regionen. Den siste uka har det kommet opp mot 30 cm nysnø, mest i øst, mindre rundt Longyearbyen. Snøoverflaten består hovedsakelig av skare, is eller fokksnø etter kraftig vind fra omkring øst i helga. Fokksnøflakene er de fleste steder harde, men i vindskjermede områder kan det finnes mykere fokksnø.
Under fokksnøen er det noen steder observert et svakt lag av kantkorn, men dette har ikke gitt særlig utslag i stabilitetstester. Men onsdag ble det observert drønn ved Trollsteinen. Lenger nede i snødekket er det flere skarelag med kantkorn i mellom, og stedvis begerkrystaller ved bakken, men dette ligger stort sett under hard og bærende snø.
Mandag ble det observert mange naturlig utløste str.2 skred i Todalen som sannsynligvis har gått i løpet av helga.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra nordøst
Temperatur
-23 °C til -14 °C på 700 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Vind
Frisk bris fra nord, endring til liten kuling fra nord om ettermiddagen
Temperatur
-23 °C til -16 °C på 500 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.