Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 25.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er usikkerheit i kor mykje snø som vart flytta av vind søndag og kor mykje snø som ligg igjen til å bli flytta mandag. Skredproblem og faregrad er avhengig av kor stor pålagringa i leheng vert. Faren for naturleg utløyste skred vil avta, men kan framleis forekomme i dei områda som får mest pålagring av fokksnø. Den ferske fokksnøen frå søndag vil gradvis stabilisere seg og skredfaren er avtakande. Det finst framleis svakt lag av kantkorn som det kan løysast ut skred i.
På toppane og i vindutsatte områder er mest truleg mykje av laussnøen no blåst vekk og snøoverflata består då av eldre harde fokksnøflak. Desse vart danna sist veke då det kom mykje snø med mykje vind frå sør og vest. Den eldre snøen ligg ujamnt fordelt etter mykje vind frå dei fleste retningar, mest snø er det i vest-, nord- og austvendte heng.
Kantkornlag er tilstades under fokksnøen og er eit aktuelt problem, sjølv om det blir vurdert at det skal mykje til for å løyse det ut.
Søndag vert det rapportert om naturleg utløyst skred i Todalen.
Det vert meldt om forskjellig grad av snøfokk frå toppane rundt omkring i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-21 °C til -12 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-19 °C til -13 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

24.03.2019 kl. 15:45

630 moh

sylvia@ang (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  emil@friluftsliv_hivolda Kommentar:  A lot of small slab/cracks around the skis
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  emil@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  emil@friluftsliv_hivolda

Vær

Ikke nedbør -12 °C 8 m/s fra V → 75% skyer clouds were coming in from west during the day, wind was picking up slightly

Skredfarevurdering

3 Betydelig On the location of the snowpit (and surrounding area) the snow felt stable and could easily carry multiple skiers. Chance of triggering a weak layer was very low, but if triggered the potential damage would be big. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø a lot of windtransport around the peaks

Snødekke

175 cm totalt Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

13 lagdelinger observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet second deeper slab was released at the bottom of the faceted layer (84 cm from top), when forced with the shovel

ObsID: 187957

Nordenskiöld Land / Longyearpasset

Snø

24.03.2019 kl. 15:20

604 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye snø som er blitt flyttet rundt på, men fortsatt endel snø tilgjengelig for videre transport, ligger fortsatt løs og fin snø på breen og i heng der vinden ikke har kommet til. Det er dårlig binding til skarelag under. Kjørte over Longyearbreen på vei opp/ned - observerte ingen nylig skredaktivitet i dette området.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Snøprofil

6 lagdelinger observert Ingen lag gikk til brudd ved lille blokktest.

ObsID: 187936

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 11:38

220 moh

DagF@UNIS (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagF@UNIS Kommentar:  Noen små løssnøskred. Huset til venstre i bilde.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ett par små str 1 løssnøskred som har gått fra skavlen på Platåfjellet litt nord for Huset. Ø-SØ vendt side.

ObsID: 187897

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 11:28

40 moh

DagF@UNIS (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagF@UNIS Kommentar:  Lett snøfokk som blåser ut over skavelen fra Platåfjellet. Vindpåvirket snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett snøfokk både i dalen og oppe på Platåberget. Vinden er rundt NV ca 10 m/s, så ikke mye snøtransport.

ObsID: 187891

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 11:10

177 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Løsnet i henget helt øverst i h bildekant. Ca 1 m dybde på skredtunga, soft slab - blokkene malt i stykker, fotball str på de største, har også dradd med seg løs snø i skredbanen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fokksnø, SØ hengretning, startet på ca 350 m, Bayfjellnosa mot Todalen. Fylles på med ny fokksnø pga vind og løs snø i terrenget

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden tatt seg opp utover formiddagen, mye vindtransport i høyden

Skredaktivitet

24. mar. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Over 400 moh Gikk ca kl 1030, innblåst fokksnø fra natta, formiddagen, har dratt med seg løs snø i skredbanen, bruddkant rundt 30 cm. Le siden fylles med snø fra pågående snødrift

ObsID: 187889

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 09:41

26 moh

mnskeyser (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mnskeyser

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 187863

Nordenskiöld Land / Sarkofagen

Snø

24.03.2019 kl. 09:22

500 moh

Emil@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt fra Brakka 4 i Nybyen

Vær

Ikke nedbør -13 °C 10 m/s fra NV ↘ 60% skyer Kraftig snøfokk på Sarkofagen

ObsID: 187860

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 08:58

85 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adventdalen med operafjellet, retning ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett snøfokk i perioder ikke mye snø som blir flyttet på ytterst i Todalen . Skavel lagt seg opp rundt scooter i løpet av natta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fremdeles løs snø tilgjengelig for transport, noen av snøen i bevegelse pga vind, så man vil få begynnende oppbygging av fokksnø flak i le områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Noe snødriv av toppene i området, Bayfjellnosa mot S

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra NV ↘ 20% skyer Vind økning i løpet av natta, nå 4-5m/s fra NV på morgenen søndag. Ikke nok vind til at det flyttes noe særlig med snø her nede i dalen, perioder med lett bakkefokk

ObsID: 187858

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

23.03.2019 kl. 16:00

239 moh

sylvia@ang (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  slope was east-southeast facing

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) whumpf sound on south-east facing slope, but not on east facing slope

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 90% skyer First a lot of snow with bad visibility, then clearing up a little but still snowing slightly when digging the snowpit Temperature decreased from -1°C at 13:00 to -9°C at 18:00

Snøprofil

13 lagdelinger observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet slope was east-southeast facing

ObsID: 187810

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

23.03.2019 kl. 12:30

336 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mathis@ANG Kommentar:  Akkurat på dette området var det kollaps i snøen. Ca SV for 716 toppen på Håberget, nede i Russekolldalen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i snøen. Mye kantkorn under melt-freezecrust. Dette skjedde to ganger i samme området, ingen reaksjon i snøen ved senere områder.

Vær

-8 °C 3 m/s fra N ↓ 90% skyer Mye ny transportert snø på overflaten - en blanding av nysnø og delevis nedbrutt nysnø lengre ned

ObsID: 187809
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.