Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 26.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Endring av vindretning om kvelden kan gjere at vinden får tak i laussnø som har lege skjerma dei siste dagane. Dette kan førte til pålagring av fersk fokksnø i leheng, men det er mest truleg lite snø tilgjengeleg no etter søndagens vind. Fokksnøen frå dei siste dagane vil gradivis stabilisere seg og det vert vanskelegare å løyse ut skred i denne. Det finst framleis svakt lag av kankorn i snødekket som det er mogeleg å løyse ut skred i.
På toppane og i vindutsatte områder er mest truleg mykje av laussnøen no blåst vekk og snøoverflata består då av eldre harde fokksnøflak. Desse vart danna sist veke då det kom mykje snø med mykje vind frå sør og vest. Den eldre snøen ligg ujamnt fordelt etter mykje vind frå dei fleste retningar, mest snø er det i vest-, nord- og austvendte heng.
Kantkornlag er tilstades under fokksnøen og er eit aktuelt problem, sjølv om det blir vurdert at det skal mykje til for å løyse det ut.
Søndag vert det rapportert om naturleg utløyst skred i Todalen.
Søndag vert det meldt om forskjellig grad av snøfokk frå toppane rundt omkring i regionen.
1 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-19 °C til -13 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-21 °C til -15 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Ryggen mellom Sarkofagen og Lars Hierta

Snø

26.03.2019 kl. 10:30

526 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Litt fokksnø i lommene, hardt i mellom
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Varierende hardhet på snødekket
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Litt mykere snø i østvendte heng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Brudd i nedføyket nysnø/delvis nedbrutt nysnø. Gikk lett på 5 slag med forplantning over hele søylen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 0 moh Der er få lommer med innblåst snø men der hvor den er er den ustabil. Den har ikke stabilisert seg siden søndag på grunn av forholdsvis lave temperaturer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mulig for en skiløper å utløse skred i fokksnøen. Skredproblemen i de dybere lag er der fortsat men det krever stor tilleggsbelastning for å påvirke disse. Fikk ingen utslag i de dybere lag. Da det svake laget er nedføyket nysnø vil det stabilisere seg over tid men med lave temperaturer går det ikke så fort. Fokksnøen ligger i heng som muligens vil blåse bort ved kraftig vind fra østlig sektor. Varslet faregrad er riktig Varslet passer bra. Veldig stabile forhold unntatt der hvor der er innblåst snø.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 75% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Varierende hardhet fra smelteskare til 4 fingre fokk snø. Mest hardt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snøprofil

12 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet Gode forhold for kantkorndannelse i de øverste lag. Så ikke noe til det nå men der var muligens litt rim i nysnøen men veldig vanskelig å bestemme.

ObsID: 188270

Nordenskiöld Land / Lia, Sukkertoppen og Gruvefjellet

Snø

25.03.2019 kl. 16:00

231 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Skiftende hardt og mykt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Liten skare på toppen som gjør at der kreves litt vind for å flytte på snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Innover fra Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Gruvefjellet med Trollsteinen i bakgrunnen til høyre
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Skavler fra Gruvefjellet over Nybyen
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 7 Av:  Notater Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -11 °C 9 m/s fra V → 60% skyer

Notater

Skavlene over Nybyen er veldig store og må antas å kunne brekke ved neste pålagring eller mildvær

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Varierende snødekke fra isskare til myk fokk snø med 5-10 cm innsynking med ski. Liten skare på toppen. Krever en del vind for å flytte på dette.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snøprofil

16 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 188147

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

24.03.2019 kl. 15:45

630 moh

sylvia@ang (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  emil@friluftsliv_hivolda Kommentar:  A lot of small slab/cracks around the skis
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  emil@friluftsliv_hivolda
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  emil@friluftsliv_hivolda

Skredfarevurdering

3 Betydelig On the location of the snowpit (and surrounding area) the snow felt stable and could easily carry multiple skiers. Chance of triggering a weak layer was very low, but if triggered the potential damage would be big. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -12 °C 8 m/s fra V → 75% skyer clouds were coming in from west during the day, wind was picking up slightly

Snødekke

175 cm totalt Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø a lot of windtransport around the peaks

Snøprofil

13 lagdelinger observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet second deeper slab was released at the bottom of the faceted layer (84 cm from top), when forced with the shovel

ObsID: 187957

Nordenskiöld Land / Longyearpasset

Snø

24.03.2019 kl. 15:20

604 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye snø som er blitt flyttet rundt på, men fortsatt endel snø tilgjengelig for videre transport, ligger fortsatt løs og fin snø på breen og i heng der vinden ikke har kommet til. Det er dårlig binding til skarelag under. Kjørte over Longyearbreen på vei opp/ned - observerte ingen nylig skredaktivitet i dette området.

Snøprofil

6 lagdelinger observert Ingen lag gikk til brudd ved lille blokktest.

ObsID: 187936

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 11:38

220 moh

DagF@UNIS (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagF@UNIS Kommentar:  Noen små løssnøskred. Huset til venstre i bilde.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ett par små str 1 løssnøskred som har gått fra skavlen på Platåfjellet litt nord for Huset. Ø-SØ vendt side.

ObsID: 187897

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 11:28

40 moh

DagF@UNIS (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagF@UNIS Kommentar:  Lett snøfokk som blåser ut over skavelen fra Platåfjellet. Vindpåvirket snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett snøfokk både i dalen og oppe på Platåberget. Vinden er rundt NV ca 10 m/s, så ikke mye snøtransport.

ObsID: 187891

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 11:10

177 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Løsnet i henget helt øverst i h bildekant. Ca 1 m dybde på skredtunga, soft slab - blokkene malt i stykker, fotball str på de største, har også dradd med seg løs snø i skredbanen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fokksnø, SØ hengretning, startet på ca 350 m, Bayfjellnosa mot Todalen. Fylles på med ny fokksnø pga vind og løs snø i terrenget

Skredaktivitet

24. mar. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Over 400 moh Gikk ca kl 1030, innblåst fokksnø fra natta, formiddagen, har dratt med seg løs snø i skredbanen, bruddkant rundt 30 cm. Le siden fylles med snø fra pågående snødrift

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden tatt seg opp utover formiddagen, mye vindtransport i høyden

ObsID: 187889

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 09:41

26 moh

mnskeyser (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mnskeyser

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 187863

Nordenskiöld Land / Sarkofagen

Snø

24.03.2019 kl. 09:22

500 moh

Emil@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt fra Brakka 4 i Nybyen

Vær

Ikke nedbør -13 °C 10 m/s fra NV ↘ 60% skyer Kraftig snøfokk på Sarkofagen

ObsID: 187860

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.03.2019 kl. 08:58

85 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adventdalen med operafjellet, retning ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett snøfokk i perioder ikke mye snø som blir flyttet på ytterst i Todalen . Skavel lagt seg opp rundt scooter i løpet av natta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fremdeles løs snø tilgjengelig for transport, noen av snøen i bevegelse pga vind, så man vil få begynnende oppbygging av fokksnø flak i le områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Noe snødriv av toppene i området, Bayfjellnosa mot S

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra NV ↘ 20% skyer Vind økning i løpet av natta, nå 4-5m/s fra NV på morgenen søndag. Ikke nok vind til at det flyttes noe særlig med snø her nede i dalen, perioder med lett bakkefokk

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 187858
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.