Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 26.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligg fersk fokksnø, ellers stabile forhold.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes ingen større endringer i snøskredfaren fredag. Fokksnøen fra de siste dager vil etterhvert stabiliseres. Kuldegrader virker også stabiliserende på den gjennomfuktede snøen.
Lavere enn 500 moh. er det ikke et sammenhengende snødekke, snøen er samlet i forsenkninger og rygger og fjellknauser har smeltet frem. Snøen er stort sett smelteomvandlet og gjennomfuktet i lavereliggende områder, men nattefrost har gitt skare. Over 400 – 500 moh. er det fortsatt vintersnø med lagdeling. Høyt i snødekket ligger det fortsatt lag med våt, smelteomvandlet snø, skare lag og fuktig fokksnø. Vind fra S har gitt snøfokk og fokksnøflak i leområder mot nord og vest.
Sannsynligvis finnes det lag med kantkorn nede i snødekket, men det har ikke vært skredaktivitet i disse lagene på lang tid. Over og under den harde smelteomvandla snøen nær bakken, finnes det svake lag av kantkorn og begerkrystaller.
Det er observert skavler mange steder, men disse er stort sett mindre enn det de pleier å være.
I Longyeardalen er det generelt lite snø. Siste døgn frem mot fredag morgen er det kommet noen cm ny nedbør, som regn og sludd ved havnivå.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til -3 °C på 500 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 500 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.