Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 17.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger nylig vindtransportert snø, ellers stort sett stabile forhold.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø ved bakken

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolig vær fører til at skredfaren blir upåvirket. Det finnes svake lag med sjiktoverganger i fokksnø og kantkorn ved bakken. Begge lagene må ha stor tilleggsbelastning for å bli påvirket. Det er generelt lite snø i terrenget, og vindutsatte steder er enten avblåst eller har et stabilt og vindpakka snødekke. Snøskredfaren blir vurdert til faregrad 2-moderat.
Det er generelt et tynt og hardt snødekke i regionen med flere bare fjellsider. Vind frå SØ har gitt noe pålagring av fokksnø og flakdanning i leområder.
Observatør melder om kantkornlag ved bakken. Dette laget forventes å ha stor utbredelse i regionen. Det har også blitt observert et tynt lag av kantkorn lengre oppe i snødekket men utbredelsen av dette er usikker.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
Observatører melder om et stabilt snødekke i området rundt Longyearbyen
Nedbør
4 - 8 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra nordøst
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.