Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 27.02.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fokksnø der det kan være svake lag i snødekket. Fjernutløsning av skred er mulig også i slakt terreng.

Skredfarevurdering

OPPDATERT: To skuterutløste skred ble rapportert av Sysselmannen søndag ettermiddag, Selv om fokksnøen stabiliserer seg gradvis, utgjør vedvarende svake lag og en glatt isete overflate under den siste snøen en fare for skuterkjørere som kan fjernutløse skred også i slakt terreng. Sysselmannen ber om at utløste skred rapporteres på +47 7902 1222. Fokksnø på svakt lag av kantkorn er hovedskredproblemet. Fokksnøen i overflata vil gradvis bli hardere, og det skal da noe større tilleggsbelastning til for å påvirke det vedvarende svake laget av kantkorn. Lave temperaturer gjør at det tar tid før fokksnøen fra tirsdag får stabilisert seg. På den andre side gir lave temperaturer gunstige forhold for å utvikle eksisterende kantkorn videre og dermed gradvis svekke snødekket. Fjernutløsing av skred forventes. Det kan også gå skred i sjiktoverganger innad i fokksnø. Varsom ferdsel og oppmerksomhet på lokale variasjoner er nødvendig for å kunne ferdes med margin. Skredfaren vurderes å ligge på faregrad 3 - betydelig.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snødekket i regionen er komplekst sammensatt med flere skredproblem. Kaldt vær den siste tiden bidrar til at stabilisering av fokksnø tar lang tid. Samtidig vil lag av kantkornet snø videreutvikles. Stabilitetstester i Longyearpasset 23.02 viser brudd i kantkornlag under fokksnø ved moderat belastning. Det antas at kantkornlag under fokksnø har stor utbredelse i regionen. Det finnes løs snø i daler og skjerma formasjoner, men vindtegn og vindtransportert snø preger snøoverflaten generelt i fjellet. Mengden og fastheten på fokksnøen har mange lokale variasjoner. Over ca 400 moh finnes det svake lag av kantkorn dypt i det gamle snødekket som det forventes generell stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke. Ingen nedbør siste døgn i regionen. Søndag formiddag er det -20 grader og svak vind fra SØ i Adventdalen. Søndag ettermiddag ble det rapportert inn to fjernutsløste skred som ble utløst av skutere.
Resten av søndag ventes Ø frisk bris i fjellet. Stort sett pent vær. Kaldt. Mandag ventes NØ-Ø periodevis frisk bris i fjellet. Stort sett pent vær. Litt stigende temperatur, men fortsatt minusgrader.
Betydelig
3

Tirsdag ventes NØ-Ø av og til frisk bris i fjellet. Stort sett pent vær. Kaldere.

Fokksnøen i overflata blir gradvis hardere. Det må da større tilleggsbelastning til for å påvirke svakt lag av kantkorn i snødekket. Lave temperaturer gjør at snødekket trenger lang tid på å stabilisere seg og bidrar til at vedvarende svake lag i snødekket kan utvikle seg videre. Det gamle snødekket er mange steder svært isete og danner et glatt underlag for snøen som kom den siste uken. Faregraden vurderes til 3 - betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør -15.0 grader

Fritekst

Oppsum sit i regionen. Lør 25 utløste scooter et str 2 flatskred i elveleiet i Louisdalen(innenfor Revneset) skredet utløst fra bunnen av henget fokksnø over skare/is. Søndag 26 utløste scooter et str 3 skred fra bunnen av en brink ved Hiortfjellet, fokksnø over skare/is. I begge skredene så er det svake laget et kantkorn lag mellom skare og fokksnø. Begge skredene V retning.Info fra guide som kjørte lyb - Barentsburg på lør 25, obs et titalls gamle skred fra tidligere i uka, et ferskt skred obs ved Ringdalsfjellet heng retning V -SV, str 3, fokksnø snø over skare/is løsne høyde 400-500 moh. søn 26 Bødalen, fikk drønn i snøen da de parkerte to scooter ved siden av hverandre rett ved scootersporet .Info fra sysselmannens folk som har vært S og Ø i regionen lør og søn obs flakskred ved Langnosa (ytterst i gangdalen ) vestvendt fra brink, løsnehøyde ca 400 m. Øst i regionen - utenfor grensa, obs gruppa et stort ferskt skred på V -SV siden Ringdalsfjellet. Fikk skytende sprekker når de gikk i området til fots.

Skredhendelse

2 - Små Tørt flakskred

Skredaktivitet

Flere (6-10) 3 - Middels Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens Abild (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Skred gått i nedre helning opp mot Hiortfjellet Ingen naturlige faktorer som kan ha trigget Muligens reinsdyr

Rapportert av: Jens Abild (***)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff) Tørt løssnøskred

Rapportert av: Frede@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør -20.0 grader

Fritekst

Stedet der skredet er utløst, ligger rett ved scooterløypa som går opp til Linken, som ligger mellom Adventtoppen og Hiortfjellet. I perioder er det flere som kjører scooter opp i området der skredet er løst ut.

Skredhendelse

3 - Middels Tørt løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegard@spitra ()

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske sprekker Skytende i sprekker når vi vandret til fots tidligere i dag. Fokksnøen flaker seg opp og sklir på mykere sjiktlag i den fokksnøen(5-10cm).

Vær

Ikke nedbør 20.0 grader