Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 26.05.2017

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold, i høyden finnes det vedvarende svake lag.

Skredfarevurdering

Skredfaren endrer seg lite nå med de rådende værforhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Nå etter helgen ble det observert et nedføyket rimlag over 400 moh. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn og rim i snødekket, men dette begrenser seg trolig til neon leområder over 200 moh. Vær obs på mulighet for skavlbrudd som følge av solpåvirkning. Skavlbrudd kan enkelte steder påføre stor tilleggsbelastning og løse ut skred på svake lag som ligger dypt begravet i snødekket. Skredfaren vurderes til 2 - moderat, ettersom det fortrinnsvis forventes små skred. Vær oppmerksom på at dersom svake lag påvirkes kan skredene bli middels store.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Tirsdag ble det på 200 moh. mellom Adventtoppen og Hiortfjell observert svakt lag av kantkorn mellom fokksnø og skarelag Helga før 17. mai ble observert overflaterim flere steder på Larsbreen og Platåfjellet som føyk ned med vind fra SV-V-NV dagene etter. Det er observert rim under lag av fokksnø og det ble sist lørdag meldt om drønn i snøen fra tur over Larsbreen. Dette skredproblemet er trolig begrenset til over 400moh. Mandag ble det på Nordenskiöldfjellet observert snøfokk i høyden med dannelse av ferske fokksnøflak i isolerte leområder mot øst. Det gamle snødekket er generelt kompakt og stabilt med hard/bærende overflate. Dette bekreftes av observasjon på Sukkertoppen torsdag. Det er bygd ut store skavler i enkelte områder. Torsdag formiddag er det lite vind og minus 4 grader ved Svalbard lufthavn (28moh).
Fra torsdag ettermiddag ventes bris omkring nord i fjellet. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Ingen store temperaturendringer. Fredag ventes NV av og til frisk bris. I vest kan hende spredte snøbyger, ellers skyet oppholdsvær. 0-1 mm nedbør. Omtrent uendret temperatur.
Moderat
2

Lørdag ventes skiftende bris. Stort sett pent vær. Omtrent uendret temperatur.

Klart pent vær endrer lite på snøskredfaren. Faregraden vurderes til 2 - moderat

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.