Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 22.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling kan gi mindre våte løssnøskred i bratte solutsatte fjellsider. Over ca 600 moh der snøen er tørr, er det mulig å finne ustabile fokksnøflak og skavler som kan gå til brudd. Under ca 600-700 moh virker snødekket stort sett å være stabilt. Kantkornlag nede i snødekket virker stort sett å være stabilisert av skarelag, men der det gamle snødekket er tynt, kan det være mulig å påvirke svake lag. Skredfaren er nok fg 1-liten mange steder, men der det har samlet seg tørr vindpåvirket snø, kan faregraden komme opp i 2.
Under ca 500 moh er snøen stort sett samlet i forsenkninger, mens terrenget ellers er dekket av 2-10 cm løs nysnø fra helgen. Dette snødekket er stort sett gjennomfuktet, men der snødekket er tykkere, kan det finnes tørr snø ned mot bakken. Observasjoner fra 400-500moh viser skarelag mellom nysnøen og det gamle våte snødekket. Over ca 500-700 moh er det tørr snø. Vind siste dagene kan ha lagt opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot V til N. Det er observert skavler flere steder.
Det finnes lag med kantkorn nede i snødekket, men observasjoner tyder på at disse for tiden er lite aktive. Over og under den harde smelteomvandla snøen nær bakken, finnes det også svake lag av kantkorn og begerkrystaller.
De siste dagene er det observert flere våte løssnøskred i V fjellsider. Flere av disse er løst ut ved skavlbrudd.
Observasjon fra Larsbreen ca 500 moh på søndag melder om opptil 40-50 cm nysnø som ligger samlet i enkelte områder. Nysnøen er enten løs eller lett vindpåvirket og danner myke flak. Fester stort sett godt til underlaget.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Klarvær.
Skiftende vindretning utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-6 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.