Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 23.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Skredsituasjonen er sammensatt med flere aktuelle skredproblem. Den lille snøen som kommer ventes å transporteres over til lesider og det vil dannes enkelte ferske, ustabile fokksnøflak i leområder. Skred i fokksnøen kan utløses av en enkelt skiløper, men maksimalt skred av str. 2 forventes. Vedvarende svake lag av rim og kantkorn kan også påvirkes med liten tilleggsbelastning enkelte steder, spesielt der snødekket er tynt. En snøskuter, en gruppe skiløpere, skavlbrekk eller mindre skred som løsner i fokksnøen kan påvirke rim- og kantkornlag som kan føre til at skredene blir større. Drønn i snødekket er et tydelig tegn på at svake lag er aktive og kan påvirkes. NB! Fravær av faretegn betyr ikke at snødekket er stabilt. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Vinden har flyttet løssnøen fra tirsdag til norvestvendte leområder. Fokksnøen er av varierende hardhet, noen steder ganske løst, andre steder hardt. Onsdag ble det rapportert om lett snøfokk. Snødekket har varierende oppbygning, men består alle steder av en stabil smeltepakke i bunn med et kantkornlag av varierende tykkelse over. Kaldt vær den siste tiden har fått dette laget til å bli ganske tykt. Over dette har vi varierende grad av fokksnø, nedsnødd nysnø iblandet overflaterim, underkjølt regn og enda mer fokksnø. Skredproblemene er knyttet til både ustabil fokksnø i leområder, svakt lag av nysnø/overflaterim som ligger over et lag med regnskare og det som nå har utviklert seg til et ganske tykt kantkornlag. Mandag ble det observert mange bitte små løssnøskred i Skytebanegropa, og det er observert skavlbrudd i NØ-vendte heng. Onsdag formiddag var det -12 grader på Svalbard Lufthavn.
Fra onsdag ettermiddag ventes Ø opptil liten kuling i fjellet. Litt snø, 0-2 mm nedbør. Torsdag ventes skiftende bris i fjellet, fra om ettermiddagen NV-N liten kuling. Litt snø først på dagen, ellers oppholdsvær. 0-2 mm nedbør. Litt stigende temperatur, men fortsatt minusgrader.
Moderat
2

Fredag ventes NV periodevis frisk bris utsatte steder, om ettermiddagen dreiende NØ. Stort sett oppholdsvær. Minusgrader.

Den ferske fokksnøen vil etterhvert stabiliseres, men både gammel og fersk fokksnø trenger lang tid på stabilisering i kulda. Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning enkelte steder, spesielt der overliggende fokksnø er tynn eller myk. Kaldt vær kan gi grobunn for nye svake lag i snødekket. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø -9.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Snøprofil

49490

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet Forøvrig ikke observert andre faretegn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert -11.0 grader

Snødekke

120 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

God ECTN 1@15cmQ3

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snøprofil

De to øverste lagene er lagt til den egentlige profilen, da dette vil være forholdene der ny fokksnø ligger. Fikk ikke gravd en full profil der dette nye foksnøproblemet er pga bratthet og egensikkerhet. Finner det andre tilsvarende plasser lengere opp. 49514

Fritekst

bilder av svalsatveien

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snøprofil

Vanskelig å finne et område med en representativ profil. Enkelte områder er snødekket fra toppen: Løs fokksnø, hard fokksnø, et lag med skare pga underkjølt regn, hard fokksnø, og kantkorn dannet 12 feb rapportert 20 feb over en smeltepakke. Andre områrder er det hard fokksnø, rimkrytaller iblandet nysnø, underkjølt regn, fokksnø og kantkorn over skare dannet 12 feb rapportert 20 feb, over en smeltepakke. 49363

Snøprofil

49364

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

70 cm snødyp 5 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Bilder av snødekket longyearbyen

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff) Tørt løssnøskred

Stabilitetstest

Dårlig ECTP 2@5cmQ1

Stabilitetstest

God ECTP 15@25cmQ3

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystaller på toppen av veldig løs nysnø. Utgjør antakelig ingen stor trussel pga dette.

Bilde fra regobs