Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 24.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende svake lag av kantkorn kan være lette å påvirke der de ligger under fokksnø høyt i snødekket, men det antas at problemet har begrenset omfang. Fokksnøen har gradvis stabilisert seg og det skal mer til for å løse ut skred i den nå. Fokksnø har størst utbredelse øst i regionen.
Snøoverflaten består hovedsakelig av fokksnø av ulik hardhet og skare. I terrengformasjoner som er skjermet for vind finnes det lokalt myk bundet snø og godt skiføre. Det er lite snø rundt Longyearbyen, og mest snø øst i regionen.
Under fokksnøen finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn som enkelte steder er lett å påvirke. Det er vanskelig å løse ut skred i kantkornlag dypere i snødekket fordi de ligger under tykk skare.
Lett snøfokk på enkelte topper og høydedrag torsdag med vind fra NV-N, men uten stor betydning for snøskredfaren.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra nordøst
Temperatur
-25 °C til -21 °C på 500 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra nordøst
Temperatur
-23 °C til -14 °C på 700 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.