Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 28.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Komplekse forhold med svake lag. Vær forsiktig i områder med tynt og/eller mykt snødekke. Lokalt finnes ustabil fokksnø.

Skredfarevurdering

Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkornet snø under et islag dannet av underkjølt regn. Dette laget ligger for det meste under hard fokksnø, men vær svært forsiktig i områder hvor fokksnølaget som ligger over er tynt og/eller mykt. Kraftig vind fra NØ-SØ har lagt opp flak av fokksnø i leområder mot SV-NV. Det er mulig å løse ut skred i svake lag av nysnø innad i fokksnøen, men det skal generelt stor tilleggsbelastning til. Kantkornlaget dypere i snødekket har nå blitt ganske tykt og det er mindre sannsynlig å løse større skred på dette laget. Laget er lettest å påvirke der snødekket er mykt og/eller tynt, ved for eksempel rygger og konvekse formasjoner. Svake lag gjør situasjonen kompleks, skredfaren vurderes til 2- moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Snøoverflaten består for det meste av fokksnø av ulik hardhet og tykkelse. Observasjoner tyder på at fokksnøen for det meste er vindbanket og hard, men søndag ble det meldt om skytende sprekker og et lite skred i fokksnøen i et område den var mykere. Noen steder ligger et islag av underkjølt regn i overflaten etter at kraftig vind har blåst bort snø som lå over. Rundt dette islaget finnes der vedvarende svake lag av rim og kantkornet snø. Observatør melder søndag at det generelt skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke de svake lagene. Lenger ned i snødekket finnes et vedvarende svakt lag med kantkornet snø som mange steder har blitt så tykt at det er mindre sannsynlig å løse ut store skred i det nå. Mot bakken ligger for det meste en stabil smelt-frys snøpakke opp til ca 500 moh. Noen steder ligger fortsatt noe løs snø tilgjengelig for vindtransport til tross for kraftig vind i helga. Mandag morgen var det -18 grader og bris fra SØ ved Adventdalen målestasjon.
Fra mandag ettermiddag ventes NØ periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Kaldt. Tirsdag ventes N-NØ frisk bris i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Kaldt.
Moderat
2

Onsdag ventes N opptil frisk bris i fjellet, om kvelden liten kuling. Stort sett oppholdsvær. Kaldt.

Et vedvarende svakt lag av kantkornet snø under et skarelag kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning. Det ventes at fokksnø vil stabiliseres ytterligere. Kaldt vær fører til at de svake lagene i snødekket kan utvikles videre. Skredfaren vurderes til 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Sigmund@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke observert 0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snøprofil

Nedføyka rimlag 49968

Stabilitetstest

Middels CTM 11@0cmQ2

Stabilitetstest

Middels CTM 13@15cmQ2

Stabilitetstest

God CTH 26@45cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Fritekst

Tilbakemelding fra deltagere på hundeløpet Trapers Trail som kjørte løypa Lyb - Blekumbreen - Tellbreen - Helvetiadalen - Adventdalen -Lyb på søndag ettermiddag, ingen observerte skredaktivitet. I dette området er det flere kjente skredbaner som hadde fått sidelast fra vinden natt til søndag. De meldte også om vindpakket hard snø på breen (høyeste pkt ca 650 moh). Tilbakemelding fra UNIS personell som har kjørt Vindodden - Lyb på søndag kveld, ingen observert skredaktivitet (hovedsaklig sidelast på fjellsidene langs løypa med østlig vind retning) - vindpakket hard snø nede i dalene på denne ruta.

Vær

Ikke nedbør -20.0 grader

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Drønn i snøen Der det er hard fokksnø fikk jeg etpar plasser drønn. Tror det er kantkorn/rim over/under underkjølt regn som kollapser.

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Ikke gitt Ikke gitt Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør -12.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil

100 Moh, bak Hotell Funken 49943

Snøprofil

450Moh under gruvefjellet 49944

Stabilitetstest

Middels ECTP 12@11cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: gustavpless ()

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelt flakskred størrelse 1

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere store drønn i snøen. Vi gikk opp en rygg som var under 30 grader. Et av drønnene dannet 10m lange sprekker og fjerutløste et størrelse 1 skred på sørsiden av ryggen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Markus Eckerstorfer (****)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske sprekker noen sprekker i mykt fokksnø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø