Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 19.01.2017

3
Betydelig
Publisert:

Svake lag nede i snødekket og fokksnø i overflaten som treger tid til å stabilisere seg gir fortsatt betydelig skredfare.

Skredfarevurdering

Litt roligere værforhold torsdag gir en viss stabilisering, men fortsatt snøfokk og skiftende vindretninger onsdag og torsdag gir ny pålagring i lesider. Det knyttes også usikkerhet til hvordan rimlag og kantkorn nede i snødekket kan påvirke stabiliteten til overliggende fokksnø. Det antas at skredfaren vil variere lokalt men holder seg på 3-betydelig for regionen.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Over ca.300 moh ble det i helga observert velutviklet overflaterim som senere har snødd ned. Nede i snødekket finnes også et svakt lag av kantkorn over skarelag, samt et lag av kantkorn ved bakken. Disse svake lagene har mest sannsynlig stor utbredelse. Døgnnedbøren for Nordenskiöld Land var onsdag morgen 2-4 mm og det blåste stiv til sterk kuling. Onsdag ble det observert bygeaktivitet, mye vindtransport og ferske skred i området rundt Longyeardalen.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV periodevis frisk bris utsatte steder. Litt snø. 1-4 mm. Lavere temperatur. Torsdag ventes skiftende bris, fra om ettermiddagen overveiende nordlig periodevis frisk bris utsatte steder. Litt snø. 1-3 mm. Ingen store temperaturendringer.
Betydelig
3

Fredag ventes NV periodevis liten kuling utsatte steder. Enkelte snøbyger, vesentlig i vest. 2-10 mm.

Vinden tar seg opp på fredag samtidig som det kommer nye snøbyger. Dette gjør at skredfaren vil variere lokalt ut fra hvor vinden får best tak i nysnø og eventuell løs snø på bakken. Største faregrad i regionen antas å holde seg på 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Jannicke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

0 cm snødyp 20 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegard@spitra ()

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø 12.0 grader

Rapportert av: Frede@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø -12.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø -15.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

60 cm snødyp 7 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø I nord le områder er det endel "fersk" fokksnø som enda ikke har god binding

Fritekst

Utbredelsen av det rimkrystall-laget er usikkert. Jeg fant det ikke i dag, men litt tidlig å avskrive det helt enda. Det var over hele fjellet over 300moh på søndag, vind knuste mye av det på mandag formiddag. Om det er et problem så er det fordi det mulig finnes i enkelte lommer.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

Middels ECTP 11@19cmQ1

Snøprofil

Snøprofil er tatt i et nord vendt le-område ca 150moh i nedre del av Larsbreen. Fant omlag samme forholdene i tilsvarende heng mot N opptil ca 400Moh. Alt under 31cm var snødekket før Mandag 16:jan. Fant ikke de rimkrystallene som er i obs http://www.regobs.no/Registration/110576 på min tur opp til trollsteinen i dag 42543

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kemnitz (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

Middels ECTP 25@12cmQ2

Stabilitetstest

Middels CTM 18@12cmQ2

Snøprofil

Snowpit med stablitetstester 42545

Bilde fra regobs