Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 10.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Økende pålagring av fokksnø utover kvelden.

Vedvarende svakt lag - flakskred

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vært mye nysnø i terrenget tilgjengelig for vindtransport. Vind fra N og NV, spesielt i høyden, har ført til fersk fokksnø i sørlige og sørøstlige leformasjoner. Det er lett å løse ut skred i denne snøen. Det finnes fortsatt et svakt lag av kantkorn lengre ned i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller en skuter. Stadige meldinger om drønn i snødekket bekrefter dette. I de områdene der det har blåst inn mest snø kan det bli store skred. Det er løs snø i terrenget tilgjengelig for vintransport. Økende vind fra NV søndag kveld vil føre til fersk pålagring av fokksnø i sørøstlige leformasjoner. Her vil det være svært lett å løse ut skred.
Det ligger varierende mengde løs snø i terrenget etter siste dagers snøfall. Det har vært vind fra N og NV de siste dagene, som har flyttet på snøen. Der vinden har fått tak, rundt oppstikkende formasjoner i terrenget, er det avblåst. Andre steder ligger det mye løs snø i terrenget. I leområder der vinden har lagt fra seg snø finnes det fokksnøflak i forsenkninger og bak ryggformasjoner. Generelt er det trolig mer snø øst i regionen.
Observasjoner viser at det finnes et kantkornlag over skare fra 300 moh. Det er observert mange drønn i snødekket som bekrefter dette, senest søndag 9.12.
Det er observert overflaterim i høyfjellet. Lørdag utpå dagen ble det observert snøfokk fra N over ca 500 moh, samt skytende sprekker i fersk fokksnø. Søndag morgen var vindforholdene rolige.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn. Noen på flere sekunder, så veldig bra spredning. Liten tilleggsbelastning (enkel skiløper).

Faretegn

Rimkrystaller

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye fint overflaterim.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det er en noe fersk myk fokksnø, men veldig varierende mengder. Opptil ca 15 cm på det meste. Det var også fokksnø i veien fra nesten helt nede i Bolterdalen, fra rundt 50moh.

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

Vær

Snø

-6.0 grader

Faretegn

Ferske sprekker

Skytende sprekker i fersk fokksnø oppå platåfjellet. Ikke veldig mye fokksnø enda

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: elianne (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønnet skikkelig i ei lomme med innblåst snø. Antar at problemet har flekkvis utbredelse.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det begynte å blåse fra nord over 500 moh. Kun snøtransport over dette høydenivået.

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.