Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 22.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lite løs snø tilgjengelig for vindtransport, men endret vindretning gjør at det likevel kan flyttes på litt snø når vinden øker. Fersk fokksnø er ustabil, og det vil være lett å løse ut små skred i denne. Eldre fokksnøflak fra helga forventes å gradvis stabiliserer seg. Siden flakene for det meste er harde og bærende, vil det kreve stor belastning for å løse ut skred. Snøskredfaren er generelt størst øst i regionen, hvor det har kommet mest nedbør den siste uka. Lengre nede i snødekket finnes svake lag av kantkorn som kan løsne ved stor belastning på steder med tynt snødekke. Dersom det går skred i dette laget, vil skredene kunne bli større.
Rundt Longyearbyen er det generelt lite snø, men mer snø i østlige deler av regionen. Den siste uka har det kommet opp mot 30 cm nysnø, mest i øst, mindre rundt Longyearbyen. Snøoverflaten består hovedsakelig av skare, is eller fokksnø etter kraftig vind fra omkring øst i helga. Fokksnøflakene er de fleste steder harde, men i vindskjermede områder kan det finnes mykere fokksnø.
Under fokksnøen er det noen steder observert et påbegynnende svakt lag av kantkorn, men dette har ikke gitt særlig utslag i stabilitetstester. Lenger nede i snødekket er det flere skarelag med kantkorn i mellom, og stedvis begerkrystaller ved bakken, men dette ligger stort sett under hard og bærende snø.
Mandag ble det observert mange naturlig utløste str.2 skred i Todalen som sannsynligvis har gått i løpet av helga.
Vind
Frisk bris fra nord, endring til liten kuling fra nord om ettermiddagen
Temperatur
-23 °C til -16 °C på 500 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Vind
Stiv kuling fra øst, endring til frisk bris fra øst om kvelden
Temperatur
-23 °C til -21 °C på 500 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-22.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Drønn i snøenI enkelte vestlige leområder, får man kanskje ikke de klassiske drønnene, men hulromslyder når man går over. I disse enkelte områdene viser det seg at det er kantkorn, 1mm som kollapser. Dette kantkornlaget begynner å bli tykt. I det området vi fant det var det 3-4cm tykt. Skredet i denne registreringen http://www.regobs.no/Registration/151590 har sannsynligvis gått på dette kantkornlaget, og sannsynligvis på grunn av ekstra belastning og fokksnø den 18.Mars

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jonashårstad (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-15.0 grader

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt9@30cmQ1

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

150 cm snødybde

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: rue@nve (*****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-20.0 grader

Stabilitetstest

Ikke gittECTN@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

100 cm snødybde

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-17.0 grader

Faretegn

Ferske skredOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har gått flere str 2, naturlig utløste skred i Todalen siste 24 t. Har også vært skredaktivitet andre steder i nærheten av LYB.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe bakketransport av snø på vindutsatte plasser.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

GodECTN3@5cmQ2

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Odd-Arne@NVE (*****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke observert17.0 grader

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ferske skredOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Observerte flere skred fra stormen i helga. Trolig gått på søndag. Størrelse opp til str 2. Hovedsaklig i vestvendt terreng, men også i andre himmelretninger med sidelasting.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

50 cm snødybde

Rapportert av: Jens Abild (****)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ferske skredOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I sør og sørvestvendte helninger som har fått pålagring under været som var lørdag/søndag. Mest størrelse 2 og enkelte størrelse 3.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: AsbjornR (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

MiddelsCTM16@74cmQ1

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Ulykke/hendelse

Tried to release the cornice 20 m further east on the meltwater channel, it broke of, and 10 m to each side broke of too.Påvirket ingenting

Snødekke

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.