Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Milde temperaturar medfører fare for enkelte store, naturleg utløyste skred. Vedvarende svakt lag djupt i snødekket er truleg svært vanskeleg å påverke.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren auker utover dagen. Nattefrost gjer at snødekket er hardt og stabilt først på dagen, men utover dagen vil sola og høye lufttemperaturer mjuke opp snøoverflata. Faren for våte laussnø- og flakskred, samt skavlbrot vil difor fortsatt vere til stades. I låglandet er det hovudsakleg laussnøskred som er skredproblem, medan det høgare til fjells kan gå våte flakskred i forbindelse med gamle fokksnøflak. Auka belastning på snødekket som følgje av skavlbrot og andre skred kan også utløyse store skred. Det gamle laget med kantkorn frå slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, men ligg mest sannsynleg for djupt til å verte påverka.
I helga var det bygevêr, tidvis sterk vestavind og mildt. Mest nedbør og skyer har det vore ved kysten, medan indre delar av regionen har hatt ein del sol dei siste dagane. Fokksnøflak i samband med bygevêret ventast stort sett å ha stabilisert seg. Under mildværsgrensa på rundt 700-800 moh er dei øverste 10-15 cm av snødekket vått, men der det har vore klarvêr har det danna seg skare om natta.
Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men det ligg djupt og under hard snø. Mildværet dei neste dagane kan gjere at det etter kvart blir lettare å påverke.
Søndag og måndag gjekk det fleire våte, naturleg utløyste skred, både laussnøskred og flakskred.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-5 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

18.04.2019 kl. 20:06

457 moh

Benjamin GERARD GROSSO (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Benjamin GERARD GROSSO

Skredhendelse

18. apr 16:00 Vått løssnøskred 4 - Svært store Personutløst Skredet startet på 436 moh og sluttet på 24 moh Brattheng

ObsID: 191779

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

18.04.2019 kl. 10:49

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 191673

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

18.04.2019 kl. 10:24

457 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Kantkorn over skare 30 cm ned i snødekket, våt. Tørr fokksnø over
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Kollaps bed tre klapp lille blokktest
ObsID: 191670

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

17.04.2019 kl. 13:41

562 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Viser overflate rim under utvikling etter siste dagers klare netter. Snødekket var noe fuktig i overflaten.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Faretegn

Ferske skred Noen ferske små selvutløste skred i området. I brattheng. Virket på avstand å være våte løssnø skred. Stoppet av seg selv i heng.

Vær

Ikke nedbør -0,4 °C 1 m/s fra NV ↘ 75% skyer Ikke nedbør siste døgn. Mildvær og lite vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten virker bra. Kantkorn ligger under et stabilt snødekke, men kan påvirkes dder snødekket er tynnere. Om den høye temperaturen vedvarer vil snødekket formentlig bli ytterligere fuktig og tyngre. Varslet faregrad er riktig Regional varsel stemmer.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Under tregrensen er det fuktig skarelag over mye løs våt snø. Høyere opp er det smelt/frys skare over hardere vindpakket fokksnø. På rundt 600 moh er det et fuktig hardt solpåvirket overflate på rundt 10-15 cm. Under dette er det 4F hardt løs snø som er tørr. Antydning til drønne lyder under skiene uten at det skyter sprekker eller bryter opp. Fra 900 moh er det begynnende overflate rim. Tydelig på 1100moh.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Snøprofil tatt i nærhet til bare steinnabber.

Tester

ECTP28@25cmQ3 God Bryter i svakt lag i gammel fokksnø

ObsID: 191595

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

17.04.2019 kl. 12:21

58 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra NV ↘ 75% skyer Delvis skyet. Opphold.

ObsID: 191555

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.04.2019 kl. 09:01

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 2 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 191503

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

16.04.2019 kl. 15:50

479 moh

Isaac@SBO (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Isaac@SBO

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Någon dag/dagar gammalt flakskred på So

Notater

ObsID: 191498

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.04.2019 kl. 13:01

1216 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt. Fokkdnøflak i høyden har stabilisert seg. Utover ettermiddagen kan sol påvirke snødekket. Men lett skyet på dagen gjør at sola ikke tar like sterkt. Sol og klarvær onsdag vil påvirke snødekket i sørvendte sider. Kan gi både våte løssnøskred og flakskred ved at vann hoper seg opp i snødekket

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Lett skydekke og sola får ikke påvirket snødekket. Tørr fokksnø som stedvis brekker opp rundt fot. Bløt og våtere snø fra tregrensen

ObsID: 191435

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.04.2019 kl. 10:32

422 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  4F våt kantkorn 50 cm ned i snødekket. Ligger under flere lag med fuktig fokksnø. Tynn K skarelag 20 cm ned i snødekket med opp hopping sv vann over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd ved 4 lette klapp lille blokktest. Over tynn skarelag

Snødekke

Skare Tynn gjennomslagsskare i topp.

ObsID: 191408

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.04.2019 kl. 09:32

8 moh

jan arild@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 2 °C 50% skyer Tilskyet mot kysten, klarvær indre strøk.

ObsID: 191399

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.04.2019 kl. 08:02

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C Arnøya (0moh) kl 08:02 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 191390
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.