Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø i kombinasjon med vind vil danne ferske ustabile nysnøflak i flere himmelretninger på grunn av skiftende vindretning gjennom dagen. Skredfaren vil være størst i de områdene som får mest snø, særlig om kvelden i forbindelse med vindøkningen. Vær oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, og fortsatt lave temperaturer legger tilrette for videreutvikling av disse. Observasjon av skred kan indikere at kantkornlaget nå er aktivt, og det er stor grunn til å utvise varsomhet, særlig der snødekket er mykt og tynt, samt rundt skoggrensa.
Over skoggrensa er snøoverflaten vindpakket hard, mens overflata under skoggrensa veksler mellom løssnø og mykere flak. Det har vært mye vind i regionen de siste dagene, men det har for regionen som helhet vært lite løs snø tilgjengelig for vindtransport, og det er ventes derfor at fokksnøflak kun er dannet noen få steder. Unntaket er områder lengst nordvest i regionen der det kom mye nysnø i kombinasjon med vind tirsdag.
Mellom skare dannet etter mildvær 23. februar og overliggende fokksnøflak er det svakt lag av kantkorn under utvikling.
Torsdag utløste en skiløper ett str 1 flakskred i en elvedal i Nordreisa. Torsdag morgen gikk det skred mot vei på Arnøya, og om kvelden ble det rapportert om ett str 1 skred mot vei ved Mettevoll.
Fredag formiddag er det lettskyet og vind fra SØ i regionen
2 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Kortvarig SW stiv kuling før omslag til NW sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.03.2019 kl. 12:46

283 moh

Markus (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

ObsID: 186583

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.03.2019 kl. 08:13

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 186478

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.03.2019 kl. 12:33

1004 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  10 cm 4F RG/20 cm 1F RG/7 cm 4F RGxf/7 cm P/K MF/ 70 cm P RG. Lav temperaturgradient over - i og under beg kant

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 100 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Tørr Lite endring i snødekket. Litt løssnø i skog og isolerte lommer i høyden. Ellers fokksnø av ulik hardhet. Gammel skarelag i overflaten over ryhgger

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren styres av et begynnende kantkornlag over det gamle skarelaget hvor det er pålagret fokksnø over. Skredproblemet er mest gjeldende i høyde mellom 100-600 moh. Over 700 meter høyde er kantkirnutviklingen begrenset og snødekket over for tykt og hardt. Kantkornutviklingen et mindre i Kåfjord enn observert i indre Troms torsdag Værutsiktene tilsier liten endring i skredfaren

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186381

Nord-Troms / Aksla opp mot Kjelvågtinden

Snø

15.03.2019 kl. 12:30

710 moh

mbie@obskorps (*****)

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra NØ ↙ 90% skyer lett snøfall i perioder. Varierende skydekke og sikt i høyden

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Finner nedsnødd kantkornlag i fokksnøen og rett over skarelag. Vanskelig å påvirke

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr under skoggrensen er det ca 30 cm løs ubunden snø. Over skoggrensen er det varierende myke til hard vindpakket snø. I eksponert terreng over rygger etc er det hard vindpakket snø og hard skare fra sist mildværsperiode. I sørvestlige eksposisjoner er det myk vindpakket snø. fin skikjøring

Skredfarevurdering

2 Moderat stabiliteten i snødekket er god. Ingen skredaktivitet observert i omr Uløya til Arnøya via sjøveien i sørvestlige eksposisjoner. Været neste døgn tilsier ingen endring i faregrad eller påvirkning av snødekket. Kantkornlag vil fortsette å utvikle seg ved gjeldende værmelding og vil utgjøre et skredproblem. Varslet faregrad er riktig varslet faregrad er riktig ift mine observasjoner i omr Uløya-Arnøya via sjøveien.

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet i området Uløya og heller ikke i fjellområdene mellom Uløya og Arnøya i sørlige og vestlige eksposisjoner

Faretegn

Ingen faretegn observert det er ikke observert noen faretegn i området Uløya i dag

Tester

CTN God Det er et begynnende kantkornlag i fokksnøen og et kantkornlag over skarelaget fra siste mildvær. Ingen utslag på CT. God stabilitet i snødekket.

ObsID: 186449

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.03.2019 kl. 11:41

661 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Vestvendt. Lav/ingen temperaturgradient mellom skarelag og overilggende lag sv fokksnø. Kan ikke se kantkorndannelse på dette stedet
ObsID: 186367

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.03.2019 kl. 11:13

578 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
ObsID: 186360

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.03.2019 kl. 07:40

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 186326

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.03.2019 kl. 21:52

29 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. mar 21:55 (+01:00) - 13. mar 21:55 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Ev6 Oksfjordhamn - Mettevoll, Ikke skred på vei

ObsID: 186272

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.03.2019 kl. 21:52

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vind og snøfokk. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

ObsID: 186273

Nord-Troms / Vinnelys, Reisadalen

Snø

14.03.2019 kl. 14:38

81 moh

JHans1 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  J.Hansen

Skredaktivitet

14. mar. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut N. Under 100 moh 80 moh

Faretegn

Ferske skred Et lite tørt flakskred i elvedal. Skredet fant sted på nordsiden av dalen. Løst ut av observatør.

ObsID: 186235

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.03.2019 kl. 07:22

27 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. mar 07:29 (+01:00) - 13. mar 07:29 (+01:00) Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv348 Langfjordbotn - Akkarvik,

ObsID: 186079

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.03.2019 kl. 07:22

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 186080

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.03.2019 kl. 07:37

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 185892
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.