Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt er det også mogleg å påverke vedvarande svake lag. Våte skred kan gå under mildværsgrensa.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nysnø og sterk vind vil føre til danning av fokksnøflak, særleg i nord- og austvendte heng. Auka vekt saman med mildare vær kan også gi ekstra belastning på kantkornlag, som finst lenger ned i snødekket. Kantkorna ser ikkje ut til å vere utvikla like godt alle stadar og utbreiinga er uviss, men vær varsom der snødekket er tynt. Under mildværsgrensa kan det gå våte laus- og flakskred.
Innad i regionen er det store variasjonar på kor mykje snø som har komme den siste tida. På Arnøya og innst i Storfjorden har det komme 20-30 cm snø, medan andre delar berre har komme nokre få cm. Vind frå sør og søraust har påverka i ettertid og snøoverflata varierer frå å vere ubunden i skjerma områder til vindpakka hard i vindutsette områder.
Lenger ned i snødekket er det observert kantkorn, både under skarelag og ved bakken. Desse laga er ikkje utvikla like godt alle stadar og det er usikkerheit knytt til utbreiinga. Tirsdag vart det observert både drønn og dårleg stabilitet i testar på slike lag på relativt tynt snødekke.
Det er ikkje registrert skredaktivitet dei siste dagane.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
13 mm i døgnet, opp mot 21 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-11 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: STORFJORD

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: For kommunen. Beskrivelse: Ser på webkamera at det er snøfokk, både på gamanjunni og nordnesfjellet. Vind frå sø, rundt 10m/s.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

-2.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: STORFJORD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: STORFJORD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

40 cm snødybde

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@30cmQ1

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Faretegn

Drønn i snøen

på dette platået. Tynt snødekke over svak kul form

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.