Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som snø og vind kan bygge opp ferske nysnøflak i leheng i løpet av natten og morgenen. Vekslende vind kan danne ustabile flak i ulike himmelretninger. Usikre værprognoser gir usikker utbredelse av skredproblemet. Vær spesielt oppmerksom hvis det kommer mer snø og kraftigere vind enn ventet. Områder som har hatt mindre snø tilgjengelig for transport, samt lo-sider hvor det ikke er fersk vindtransportert snø, er mindre utsatt. Skredfaren ventes å være størst lengst nord i regionen.
Over tregrensen er snøoverflaten vindpakket og hard mange steder. Snøen ligg ujevnt fordelt i terrenget. Forrige uke kom det 5-30 cm snø i regionen, mest ved på Arnøya og nord i regionen. Det er kommet mange observasjoner på at denne snøen fra forrige uke virker å ha stabilisert seg godt.
Det er observert begynnende kantkorndannelse under hard fokksnø i det gamle snødekket. Det har foreløpig vært få faretegn fra slike vedvarende svake lag. Stabilitetstester tilsier disse at lagene er vanskelig å påvirke.
Det er ikke rapportert om fersk skredaktivitet siste 3 døgn.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Snøbyger fra vest om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Lite lavtrykk like utenfor kysten, vindvarsel meget usikkert.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: STORFJORD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: STORFJORD

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

40 cm snødybde

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@30cmQ1

Faretegn

Drønn i snøen

på dette platået. Tynt snødekke over svak kul form

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: StigR (Ukjent)

i kommune: KÅFJORD

Skredproblem

Ikke gitt

Snødekke

130 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert

-8.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

-2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: jan arild@obskorps (*****)

i kommune: KÅFJORD

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

70 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Snø

-5.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

Antall Lag: 4

Total dybde: 95,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-3.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.