Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred ventes.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå skredterreng med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer nedbør og kraftig vind fra NV-V fortsetter lørdag å danne ferske fokksnøflak i leheng, vendt mot sør og øst. Det vil være lett å løse ut skred og noen naturlige utløste skred må også forventes. Frem til fredag formiddag var det kraftig vind fra S-SV, så det finnes også fokksnøansamlinger i flere leformasjoner, men disse har nå fått tid på å stabilisere seg. Pga flere runder med mildvær vil det være vanskelig å påvirke eventuelle gamle dype vedvarende svake lag i snødekket opp til ca. 800 moh. Over denne høyden er det knyttet usikkerhet til stabiliteten til snødekket, men det forventes at det er store mengder med snø i leformasjoner.
Torsdag var det kortvarig plussgrader opp til ca. 800 moh. Det har vært mye nedbør i det siste og kraftig vind fra S-SV. Fredag snør ned til ca. 200 moh og det er vinddreing til NV utover dagen. Forrige søndag var det også mildvær opp til ca. 800-1000 moh. Mildværsrundene har hatt en stabiliserende effekt på snødekket.
I slutten av forrige uke ble det observert at det hadde begynt å danne seg kantkorn i terrengformasjoner med tynt snødekke, samt kantkorn ved bakken. Men opp til der mildværet har tatt sist søndag og torsdag, vil det være vanskelig å påvirke eventuelle svake lag nå som snødekket fryser til igjen.
Torsdag ble det observert noen ferske, naturlig utløst str 4 skred i V-vendt terreng ved Sorbmegaisa ca 800 moh, etter stor pålagring i leheng og økende temperatur som svekker stabiliteten.
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten storm fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.
Ytterligere økende vind om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø

1.0 grader

Rapportert av: jan arild@obskorps (*****)

i kommune: KÅFJORD

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jan arild@obskorps (*****)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

Snødekke

90 cm snødybde

40 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jan arild@obskorps (*****)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø

0.0 grader

Snødekke

20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: jan arild@obskorps (*****)

i kommune: KÅFJORD

Snødekke

13 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KÅFJORD

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø

2.0 grader

Rapportert av: Guttorm (Ukjent)

i kommune: STORFJORD

Notater

Lite snø over tregrensa, lett regn.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke observert

2.0 grader

Rapportert av: jan arild@obskorps (*****)

i kommune: KÅFJORD

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
4 - Svært store
Type: 
Tørre flakskred

Snøprofil (2012)

Bed brudkant

99457

Snøprofil (2012)

bundet snø av ulik hardhet over gammelt skatelag. Beg kantkorn ned mot bakken

99467

Snøprofil (2012)

bundet snø av ulik hardhet over gammelt skatelag. Beg kantkorn ned mot bakken

99468

Snøprofil (2012)

bundet snø av ulik hardhet over gammelt skatelag. Beg kantkorn ned mot bakken

99469

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.