Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

De siste dagene har det dannet seg myke fokksnøflak i leområder mot øst. Roligere vindforhold og lite ny nedbør lørdag og søndag gjør at denne fokksnøen gradvis stabiliseres, men endring i vindretning kan føre til at det flyttes litt snø inn i nye leområder selv om vinden ikke ventes å bli særlig sterk. De fleste steder forventes et generelt stabilt snødekke, men enkelte steder med vindtransportert snø kan det være lett å løse ut skred str 1-2. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
De siste dagene har det kommet godt med nysnø i regionen, lørdag morgen er det observert 20 cm med nysnø det siste døgnet i Kåfjord. Over skoggrensa var det før snøfallet mye avblåst, med steiner og rygger som stakk opp mens snøen lå mest i søkk og renner.
Noe vind fra V-NV de siste dagene har ført til myke fokksnøflak i leområder, med lokale sjiktoverganger i fokksnøen og svake lag med nedføyket nysnø.
Det er ikke observert skredaktivitet i regionen de siste dagene, men i naboregionene Lyngen var det torsdag to skiløperutløste skred str.1-2 i sørvendt terreng.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

09.12.2018 kl. 21:17

5 moh

jan arild@obskorps (*****)

Snødekke

60 cm totalt 5 cm nysnø 5 cm nysnø siden lørdag på 500 MOH . Ingen tegn til vindtransport.

Vær

Snø -2 °C

ObsID: 170675

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.12.2018 kl. 12:37

910 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt brattheng 650 MOH. 20 cm løs ubundet snø over gradvis hardere bundet snø. Ingenting som kollapset på ECT test

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt. Vært litt vindtransport fra sør med dannelse av små myke fokksnøflak i leområder. Utsatt terreng er over rygger. Mye snø tilgjengelig for vindransport. Skal lite vind til for å øke skredfaren

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø og flott skiføre. Antydning til litt vindtransportert snø i høyden med bundet snø i leområder.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1,5 m/s fra SØ ↖

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, NV over 0 moh

Skredaktivitet

8. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 170523

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.12.2018 kl. 09:55

406 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Ord blir overflødig. Drømmeprofil
ObsID: 170488

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.12.2018 kl. 09:28

242 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Tørr 20-25 cm ubundet snø over 4F bundet snø. Fantastisk skiforhold i skogen

Vær

Ikke nedbør -7 °C

ObsID: 170486

Nord-Troms / Manndalen

Snø

06.12.2018 kl. 21:32

783 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Østvendt side ved tregrense. Total snødybde 55 cm. 10 cm løs nysnø over gradvis hardere fokksnø. Dønn stabilt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Myke fokksnøflak i østvendt leområder, men skred i dette vil bli små.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet omlag 10 cm nysnø enkelte steder i regionen. Vind fra sv har gitt ferske fokksnøflak i bratte lesider som trenger tid å stabilisere seg.skredfaren vurderes til FG 2 for regionen med størst skredfare de steder som har fått mest nysnø det siste døgnet Fokksnø vil stabilisere seg raskt og skredfaren vil synke de kommende dagene. FG 1 fra lørdag

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Tørr Forskjell på mysnømengder i regionen. Nordreisa Djupvik nysnø til havnivå. Olderdalen- Birtavarre sludd/regn v havnivå. Manndalen 5cm nysnø v havnivå. 10 cm nysnø ved 400 MOH. Over tregrense myke fokksnøflak i leområder over det gamle snødekket. Fokksnøflak trenger tid til å stabilisere seg, men skred i dette vil være små

Vær

Snø -1 °C fra SV ↗ Går enkelte lette byger som snø.

Notater

Full observasjon Nord-Troms kommer lørdag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 500 moh Usikkerhet om hvor mye snø pålagret med tanke på skredstørrelse

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Nysnø har i høyden pålagte i østvendt leområder

ObsID: 170349
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.