Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 16.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt økende vind og mulighet for noe nysnø fører til at det kan dannes ferske fokksnøflak i nye leheng. Skredfaren er litt økende, men vil holde seg innenfor 2-moderat. Vær spesielt oppmerksom på at fokksnøflakene kan legge seg over områder med vedvarende svake lag av kantkorn eller overflaterim. Disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt og/eller mykt.
Forrige uke blåste det kraftig fra SØ, og snøoverflaten i leheng er preget av fokksnø av ulik hardhet. På de mest utsatte stedene er det blåst rent til gammel skare, mens i beskyttede sider ligger det fortsatt litt løs snø. Tirsdag ble det rapportert om ca. 3 cm nysnø i Kåfjord.
Høyt i det gamle snødekket, men under fokksnøen fra det siste snøværet, er det observert vedvarende svakt lag av godt utviklet kantkorn, over og under skarelag. Det er også observert begynnende kantkorndannelse i et løsere lag under fokksnøen. Før det siste snøværet ble det funnet nedføyka overflaterim ved Gillavárri.
Nedbør
2 - 4 mm i døgnet
Vind
Bris fra sør, endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen
Temperatur
-25 °C til -9 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 2 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind
Temperatur
-21 °C til -12 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.