Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 09.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Forsatt en del vind fra SØ, men det antas at mesteparten av snøen flyttet på seg på fredag. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, slik at skredfaren ventes å avta mot faregrad 2-moderat. Bærende flak vil beskytte vedvarende svake lag, men disse kan fortsatt trigges enkelte steder og skredene kan da bli relativt store.
De siste dagene har det kommet 5-20 cm nysnø, mest i ytre strøk. Over tregrensen ligger det fortsatt noe løssnø tilgjengelig for vindtransport, men mye av nysnøen er fraktet inn i leheng av vind fra SV-V.
Under nysnøen er det observert lag med kantkorn under skarelag flere steder i regionen. Torsdag ble det observert drønn i forbindelse med kantkornlaget.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste dagene.
Det er store variasjoner på snømengde i regionen med mest snø i kystnære områder. I indre områder er det forholdsvis lite snø.
Nedbør
5 - 10 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sørøst
Temperatur
-16 °C til -10 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 5 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-14 °C til -7 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.