Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 21.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold i fjellet. Små naturlig utløste våte skred er mulig.

Skredfarevurdering

Det er generelt stabile forhold i fjellet, men varmt vær og manglende nattefrost gjør at faren for våte skred er tilstede. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. I høyden kan det dannes noen ferske nysnøflak i forbindelse med snøbyger og litt vind, men utbredelsen av dette ventes å være begrenset. Over 600 moh er det fremdeles er lagdelt snø, faren for større våte flakskred kan dermed øke når vann fra snøsmelting trekker ned i snødekket, men det er vanskelig å anslå timing av slike skred. Vær obs ved kraftig snøsmelting eller regn. Vær også obs på skavlbrudd som følge av høye temperaturer. Snøskredfaren vurderes til 1- liten.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Følg med når snøoverflaten blir våt. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Den siste uken har det vært mildt i regionen med varmegrader helt til topps. I høyden er det fortsatt nattefrost som danner skare i overflaten og som virker stabiliserende på snødekket. I enkelte områder er det kommet et litt nysnø over 1000 moh. I lavere høyder er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og god evne til å drenere vann, mens snødekket i høyden er mer finkornet og også bestående av flere skarelag. Her kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn lengre ned i snødekket, men disse ligger dypt i snødekket og det skal mye regn og smelting til for å påvirke disse.
Fra lørdag ettermiddag ventes skiftende bris, om kvelden SV opptil frisk bris i fjellet. Mot kvelden spredte byger i ytre strøk, som snø over 400-700 moh, ellers opphold og en del sol. 0-2 mm nedbør. Litt stigende temperatur. Søndag ventes SV periodevis frisk bris i fjellet. Noen regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Gløtt av sol. Snøbyger over ca. 500-700 moh. 0-10 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: SKJERVØY

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Regn 3.0 grader

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: SKJERVØY

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Regn 3.5 grader

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredproblem

Ubunden snø

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Ikke nedbør 0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: SKJERVØY

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredaktivitet

Ett (1) 2 - Små Våte løssnøskred

Skredaktivitet

Noen (2-5) 1 - Harmløst (sluff) Våte flakskred

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Ikke nedbør 6.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Våte løssnøskred