Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær spesielt forsiktig i N- og Ø-vente leområder og høyt til fjells der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen. Fjernutløsning er mulig.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind tidligere i uka har dannet fokksnøflak i leområder, hovedsakelig i N og Ø-vendte heng. Stedvis kan denne fokksnøen ligge på et svakt lag av kantkornet snø, og der dette finnes vil det være mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred kan også være mulig. Utbredelsen av det svake laget er usikker, men det anbefales varsom ferdsel. I S- og V-vendte fjellsider under ca 1000 moh er ikke kantkornlaget observert og det er generelt stabile forhold, men når sola skinner kan det gå små natulig utløste løssnøskred i bratte solvendte heng. Skredfaren vurderes til faregrad 2 -moderat, men usikkerhet i utbredelsen av svakt lag, fører også til usikkerhet i faregraden.
Tirsdag og onsdag var det snøbyger i regionen og i ytre strøk kom det 10-25 cm nysnø. Det har også vært perioder med kuling fra V og S. I Indre strøk har det kommet mindre nysnø. Fredag løste en skiløper ut et skred i Ø-vendt heng ca 350 moh nær Sørkjosen. Det antas at dette skredet løsnet på et nedføyket lag med små kantkornkrystaller som ligger under fokksnøen fra tidligere i uka. Utbredelsen av dette laget er usikker, det er ikke observert andre steder i regionen, men er observert i Lyngen. Det antas at dette laget ble dannet nær snøoverflaten i påska grunnet kaldt, klart vær og at det er mest sannsynlig å finne i N og Ø-vendte heng. Det er også i disse himmelretningene det er mest snø oppå det svake laget. Det finnes lag av kantkorn i den gamle snøpakken. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet under bærende snølag, og vil ikke være mulig å påvirke. Lørdag formiddag er det rolige vindforhold i regionen. På Trolltind (850 moh) på Arnøya er det 1 minusgrad.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: SKJERVØY

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Ubunden snø

Fritekst

Guided Kågtinden NØ Renna today and yesterday. Good, stable conditions and good skiing in one of the best ski runs in the wider area. Beware of the cornices, however, and the potential windslab (fokksnø) near the exit to the ridge. I also recommend the ascent from Isbuktvannet over the approach from Storstein. On the latter, the step slope/traverse before reaching the NØ renna is wind-loaded and unsupported.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: SKJERVØY

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: isolated, limited propagation (20cm), upper 10cm

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: SKJERVØY

Snødekke

3 cm nysnø siste døgn

Fritekst

On Kågtinden NE Renna

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: KÅFJORD

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Fritekst

Guided on Sorbmegaisa today. The snow surface had a melt-freeze crust for most of the way in the morning, which softened during the day, providing good skiing. Sheltered bowls still held good, powdery snow.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: torerik (Ukjent)

i kommune: NORDREISA

Fritekst

Skredhendelse oppstod her og ikke lengere nord som tidligere indikert.

Rapportert av: torerik (Ukjent)

i kommune: NORDREISA

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Kom over en konveks, stoppet i 25 graders bratthet. Svakt lag kollapset inn i brattheng hvor skredet startet. Stod helt øverst i bruddkanten da flaket løsnet. Størrelse: ca 40 m bredt og 50 m langtPåvirket ingenting

Bilde fra regobs

Rapportert av: harvey@ObsKorps (**)

i kommune: SKJERVØY

Skredhendelse

Ikke gittTørt flakskred

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: SKJERVØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Type: 
Tørre løssnøskred

Skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Fritekst

Blokktest. Brudd i sjiktovergang fokksnø, ikke i fokksnø over hard skare

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.