Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 22.04.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Vær spesielt forsiktig i leområder der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind tidligere i uka har dannet fokksnøflak i leområder, hovedsakelig i N og Ø-vendte heng. Utbredelsen varierer i takt med hvor mye snø som har kommet, så ytre strøk er mest utsatt. Stedvis kan denne fokksnøen ligge på et svakt lag av kantkornet snø, og der dette finnes vil det være mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred kan også være mulig. Utbredelsen av det svake laget er usikkert, men det anbefales varsom ferdsel. Noe nysnø og vind vil føre til fersk fokksnø i leheng, vesentlig mot Ø-SØ. Mest nysnø er ventet i ytre strøk, så den delen av regionen er mest utsatt. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.
Tirsdag og onsdag var det snøbyger i regionen og i ytre strøk kom det 10-25 cm nysnø. Det har også vært perioder med kuling fra V og S. I Indre strøk har det kommet mindre nysnø. Fredag løste en skiløper ut et skred i Ø-vendt heng ca 350 moh nær Sørkjosen. Det antas at dette skredet løsnet på et nedføyket lag med små kantkornkrystaller som ligger under fokksnøen fra tidligere i uka. Utbredelsen av dette laget er usikkert, det er ikke observert andre steder i regionen, men er observert i Lyngen. Det antas at dette laget ble dannet nær snøoverflaten i påska grunnet kaldt, klart vær og at det er mest sannsynlig å finne i N og Ø-vendte heng. Det er også i disse himmelretningene det er mest snø oppå det svake laget. Det finnes et godt utviklet lag av kantkorn i den gamle snøpakken. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet under bærende snølag, og vil ikke være mulig å påvirke. Fredag formiddag er det rolige vindforhold og pent vær i regionen. På Trolltind (850 moh) på Arnøya er det 2 minusgrader.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: SKJERVØY

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: isolated, limited propagation (20cm), upper 10cm

Snødekke

0 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: SKJERVØY

Snødekke

0 cm snødybde3 cm nysnø siste døgn

Fritekst

On Kågtinden NE Renna

Rapportert av: PeterSchön@obskorps (****)

i kommune: KÅFJORD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Fritekst

Guided on Sorbmegaisa today. The snow surface had a melt-freeze crust for most of the way in the morning, which softened during the day, providing good skiing. Sheltered bowls still held good, powdery snow.

Bilde fra regobs

Rapportert av: torerik (Ukjent)

i kommune: NORDREISA

Fritekst

Skredhendelse oppstod her og ikke lengere nord som tidligere indikert.

Rapportert av: torerik (Ukjent)

i kommune: NORDREISA

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Kom over en konveks, stoppet i 25 graders bratthet. Svakt lag kollapset inn i brattheng hvor skredet startet. Stod helt øverst i bruddkanten da flaket løsnet. Størrelse: ca 40 m bredt og 50 m langtPåvirket ingenting

Bilde fra regobs

Rapportert av: harvey@ObsKorps (**)

i kommune: SKJERVØY

Skredhendelse

Ikke gittTørt flakskred

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: SKJERVØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Type: 
Tørre løssnøskred

Skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Fritekst

Blokktest. Brudd i sjiktovergang fokksnø, ikke i fokksnø over hard skare

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jan arild@NVE (*****)

i kommune: KÅFJORD

Vær

Snø0.5 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Spor igjenføyket etter 20 min obs arbeid

Snødekke

100 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.