Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 26.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold mange steder, men vær forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner. Økt fare for våte løssnøskred i solutsatte fjellsider.

Skredfarevurdering

Generelt stabilt snødekke i fjellet. Ventet værutsikter tilsier at hovedskredproblem fortsatt er knyttet til fokksnøflak i leområder. Fokksnøen er i ferd med å stabilisere seg, men lave temperaturer høyt til fjells gjør at det trenger noe tid til å stabilisere seg, og det er fortsatt mulig å løse ut skred i fokksnøen. Det er variasjoner innad i regionen på utbredelsen av skredproblemet, og mest utsatte områder er i skyggesider i høyfjellet. Det er knyttet usikkerhet til et nedføyket svakt lag av kantkorn i N og Ø-vendte sider som kan utgjøre et skredproblem. Det er dermed grunn til å vise aktsomhet ved ferdsel i bratt terreng, og gjøre grundige vurderinger av enkeltheng. Når sola kommer fram kan det gå små naturlig utløste løssnøskred i bratte solvendte fjellsider. Skredfaren vurderes til faregrad 2 - moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Sist snøfall var tidlig i forrige uke med 10-20 cm nysnø og perioder med kuling fra V og S. Mest i ytre strøk. Det er fortsatt litt tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport, men i solvendte sider har det dannet seg ei tynn hinne av skare opp til 7-800 meter. Lave temperaturer i fjellet har gjort at fokksnøflak som har lagt seg i lesider fortsatt trenger noe tid til å stabilisere seg. Det er observert et nedføyket lag med små kantkornkrystaller som ligger under fokksnøen. Utbredelsen av dette laget er usikker. Det antas at dette laget ble dannet nær snøoverflaten i påska grunnet kaldt, klart vær og at det finnes i N og Ø-vendte heng. I høyden finnes lag av kantkorn i det gamle snødekket. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet under bærende snølag og vil ikke være mulig å påvirke. Tirsdag formiddag er det rolige vindforhold og pent vær. Temperatur ved Nordnes målestasjon (691 moh) er - 7 grader.
Fra tirsdag ettermiddag ventes SØ bris. Pent vær, men mer skyer på indre strøk. Plussgrader opp til 100-200 moh midt på dagen. Onsdag ventes rolige vindforhold. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra onsdag ettermiddag ventes rolige vindforhold. Stort sett pent vær. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen. Torsdag ventes først på dagen N opp i frisk bris, senere rolige vindforhold. Mulighet for spredte snøbyger, ellers stort sett pent vær. Plussgrader opp til 100-400 moh midt på dagen. 0-5 mm nedbør.

Generelt stabilt snødekke i fjellet. Hovedskredproblem er fortsatt knyttet til fokksnøflak i leområder, og lave temperaturer høyt til fjells gjør at det trenger noe tid til å stabilisere seg. Det er fortsatt mulig å løse ut skred i fokksnøen, og vær obs på de steder hvor fokksnøen er myk og mulig å påvirke av skiløpere. Det er variasjoner innad i regionen på utbredelsen av skredproblemet, og mest utsatte områder er i skyggesider i høyfjellet. Vær også obs på at i sørvendte sider kan soloppvarming svekke bindinger i snødekket, og øker faren for flakskred. Det er knyttet usikkerhet til et nedføyket svakt lag av kantkorn i N og Ø-vendte sider som kan utgjøre et skredproblem. Det er dermed grunn til å vise aktsomhet ved ferdsel i bratt terreng, og gjøre grundige vurderinger av enkeltheng. Når sola kommer fram kan det gå små naturlig utløste løssnøskred i bratte solvendte fjellsider. Skredfaren vurderes til faregrad 2 - moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.