Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 21.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Sammensatt situasjon med fersk fokksnø høyden, våt snø i lavlandet og forekomst av vedvarende svake lag nede i snødekket. Bruk erfaring og kunnskap ved veivalg!

Våte flakskred

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite nedbør og gradvis lavere temperatur utover lørdag fører til at snødekket sakte vil stabiliseres. Men det vil fortsatt være en del fuktighet nedover i snødekket som kan føre til enkelte skred i vedvarende svake lag. Skred som går i disse vedvarende svake lagene kan bli store, men det er vanskelig å anslå når bindingene er tilstrekkelig svekket til at de løsner. Skavlbrudd, skred i fokksnø i høyden og løssnøskred kan også trigge større skred i svake lag som ligger dypere ned i snødekket. Dersom sola kommer frem vil også dette bidra til at det kan løsne mindre løssnøskred i det allerede fuktige snødekket. Over mildværsgrensen kan det dannes ferske nysnøflak i leheng der vinden får tak.
Tidligere i uka var det plussgrader til nær fjelltopphøyde noe som førte til fuktig snøoverflate mange steder, men med tørrere snø i nordvendte sider i høyden. De siste dagene har det vært noe kaldere i høyden, men samtidig fravær av nattefrost i lavlandet.
Det finnes et utbredt vedvarende svakt lag av kantkorn etter kuldeperioden tidligere i vinter i stort sett hele Nord-Norge. Stedvis ligger det mye (ca. 40-70 cm) og hard snø over dette laget.
Det er observert mange naturlig utløste skred ifm. mildværet den siste uken, både mindre løssnøskred og flaksskred opp til str. 3/4 ned i vedvarende svake lag.
Fredag er det mildere igjen og nedbør som regn opp til 600-700 moh i den vestlige delen av regionen.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-6 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Stor variasjon i temperatur SV-NØ i regionen. Kaldest i NØ.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.