Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 25.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Fortsatt vind fra sørlig kant vil flytte tilgjengelig snø i leområder og danne ustabile fokksnøflak, i hovedsaklig leheng mot NØ. Temperaturen er gunstig for stabilisering av fokksnøen, men fortsatt kan belastningen fra en person være nok til å løse ut små skred. Der sola varmer snødekket kan det gå løssnøskred. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det er lokale variasjoner i mengden løssnø i terrenget. Det er observert opptil 30 cm løssnø i skogen, og observatør melder tirsdag at snødekket over tregrensa er vindpåvirket med fokksnøflak i leområder, og enkelte avblåste rygger. Den siste uka har det vært perioder med kuling fra varierende retning i fjellet. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø høyt til fjells, og er mest utviklet der snødekket er tynt. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn utgjør et skredproblem i regionen. Fredag formiddag det snøbyger ytre strøk av regionen og frisk bris av varierende retning.
Resten av fredag ventes S-SV frisk bris i fjellet, om kvelden S liten kuling. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol. Lørdag ventes SV frisk bris i fjellet, om kvelden sterk kuling. Stort sett oppholdsvær. Stigende temperatur utover dagen.
Betydelig
3

Søndag ventes V periodevis liten storm i fjellet, om ettermiddagen dreiende NV og kortvarig full storm. Snøbyger, først på dagen regnbyger under 300-500 moh. 20-45 mm nedbør, lokalt mye nedbør.

Vindøkning og påfyll av snø gjør at skredfaren øker utover søndag. Vær oppmerksom på ustabile fokksnøflak og vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Kantkornlaget er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere ned i snødekket. Naturlig utløste skred kan forekomme. Skredfaren vurderes til 3-betydelig, men skredfaren kan øke ytterligere om maksimal nedbørprognose slår til.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.