Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 14.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er fersk fokksnø. Ellers finnes gammel fokksnø i leheng mot NV. Denne har stabilisert seg bra, og trenger stor tilleggsbelastning for å løses ut. Det finnes også et kantkornlag dypere i snødekket, men dette er svært vanskelig å løse ut. Vær likevel oppmerksom der snødekket er tynt. Skredfaren vurderes til 2-moderat. Det er noe usikkerhet i snøprognosene, kommer det mer snø enn anntatt kan skredfaren lokalt øke til faregrad 3-betydelig. Ytre strøk vil være mest utsatt.
Det har blåst kraftig fra sørøst like før og gjennom helgen. Det ble observert en del snøfokk, og vinden har flyttet på det meste av snø i fjellet. Overflaten veksler mellom hard fokksnø og avblåste partier. I skogen og i meget skjermede områder er det partier med mykere fokksnø, men vinden har tatt også her.
Under nysnøen er det tidligere observert et lag med kantkorn under skarelag flere steder i regionen. Ifølge observasjon vurderes dette laget å ikke utgjøre et problem, ettersom det er godt forseglet under fokksnø og skare.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste dagene.
Observatør melder at det er mulig å løse ut skred i gammel fokksnø mot NV, men at dette krever svært stor tilleggsbelastning. Snøpakka oppleves som stabil. Det er store variasjoner i snømengde i regionen med mest snø i kystnære områder. I indre områder er det forholdsvis lite snø.
Nedbør
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Frisk bris fra nordøst, endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen
Temperatur
-13 °C til -7 °C på 1100 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om kvelden
Skydekke
Skyet
Vinden øker utover dagen ifm lavtrykk som kommer inn fra øst

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
4 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Liten kuling fra nordvest, endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen
Temperatur
-13 °C til -5 °C på 1100 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh natt til torsdag
Skydekke
Skyet
Usikkert i nedbør prognose. Kan bli mer snø, spesielt i ytre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.