Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 15.12.2018

1
Liten
Publisert:

Vær forsiktig i leområder som har samlet fokksnø. Husk at også små skred kan få store konsekvenser pga oppstikkende stein.

Fokksnø - flakskred

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Minkende vind fører til at det vil dannes færre nye, ustabile fokksnøflak i høyden og eldre fokksnøflak vil ha fått stabilisert seg. Lavere temperatur gjør at snøoverflaten gradvis fryser til og stabiliseres ytterligere der det har vært mildvær.
De siste dagene har det blåst kuling fra sørvest i fjellet og vært mildvær opp til 600-700 moh. Snøoverflaten har dermed blitt fuktig opp til mildværsgrensa, mens det har dannet seg fokksnøflak flere steder i høyden. Vinden har tatt mest i ytre strøk. Det er generelt lite snø i fjellet, med mest snø i renner og forsenkninger og avblåst på rabber og oppstikkende partier.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste dagene.
Observasjon fra Djupvik fredag melder om tørr snø og fokksnøflak i lesider over ca. 600 moh, men ikke tegn på spesielt ustabile forhold.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Høyest temperatur der vinden får tak.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.