Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 19.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Bygevær kan gi små ustabile nysnøflak.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil i stor grad blir styrt av bygeværet som er meldt og det er ofte store usikkerheter. Det er noe mindre nedbør i denne regionen enn Vest Finnmark og Lyngen, så skredfaren ventes å være lavere her. Områdene som ikke får nysnø vil ha lavere skredfare siden den gamle fokksnøen er vanskelig å løse ut.
Snødekket er preget av mye nedbør og kraftig vind. I leområder over tregrensen ligger det mye vindtransportert snø, mens det er avblåst til barmark og gammel mildværskare der vinden har fått tak. I skjermede områder kan det fortsatt ligge en god del ubunden løssnø igjen.
Det er tidligere observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket, men stort sett er de nå dekket av bærende skarelag og vanskelig å påvirke.
Det er store regionale forskjeller i snømengdene.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind fra sør., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-18 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-17 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.