Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vind i helga kan ha dannet fokksnøflak i leheng. Kraftig vind utover kvelden kan danne nye, ustabile fokksnøflak.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med vind opp i frisk bris har transportert litt snø og ført til dannelse av fokksnøflak i leheng mot NV etter vind fra SØ. Skiftende vind kan likevel ha gitt innblåst fokksnø i flere forskjellige himmelretninger, spesielt utover mandag kveld da det er meldt liten kuling fra NV. Trolig har vinden vært kraftigst i ytre strøk, som Arnøya og Kågen, dermed ventes det at leheng i dette området er mest utsatt. Økende vind og nedbør utover mandag kveld kan føre til ytterligere flytting av snø og dannelse av ferske fokksnøflak, men det antas at snøtransporten vil være begrenset. Skredfaren vil i stor grad blir styrt av bygeværet som er meldt, bygevær gir ofte stor usikkerhet i vind og nedbørsmengde.
I høyden ligger snøen ujevnt fordelt i terrenget. Over tregrensa er overflaten vindpakket av vinden i løpet av helga. Det meldes om at vind fra sør-øst lørdag/søndag flyttet løssnø til leheng, og at det er dannet små fokksnøflak over rygger og konveks brattheng. På rygger er det stedvis avblåst til mildværsskare. I tregrensa og lavere kan snøen i overflaten være løsere. Tidligere mildvær har dannet flere tynne skarelag nedover i snødekket.
Steder hvor snødekket er tynt kan det være utviklet lag med kantkorn, men det meldes om at utbredelse og evne til bruddforplantning virker å være begrenset. I jula ble det observert svake lag av rim i snødekket, men det finnes ingen nye observasjoner av dette. Hvis slike lag finnes, er de nå trolig dekket av bærende skarelag og vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om skredaktivitet den siste tiden.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-17 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.