Snøskredvarsel for Lyngen søndag 17.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold, vær svært forsiktig. Skred løses lettest ut der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vær oppmerksom på at det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Mange steder skal det en del til for å løse ut skred, men særlig i områder med tynt snødekke og i/ved skoggrensa vil det være lett å løse ut skred. Det er og mulig å fjernutløse skred på dette laget. Gamle fokksnøflak stabiliseres sakte grunnet lave temperaturer i høyden. Der det fins løssnø tilgjengelig for vindtransport vil det kunne danne seg ustabile nysnøflak i leområder for vinden. Det er en krevende situasjon, dette bekreftes av skredhendelser de siste dagene. Ha en konservativ tilnærming til veivalg. Skredfaren oppjusteres til 3 - betydelig pga flere signaler på at kantkornlaget er aktivt.
Siste snøfall av betydning var tirsdag. Det kom mest i vest og denne er nå bearbeidet av vind fra sør de siste dagene. iløpet av de siste tre dagene er det kommet inntil 10 cm nysnø. Over tregrensa varierer det mellom å være ubunden snø og nysnø- eller fokksnøflak av varierende hardhet. Under tregrensa er det ubunden snø.
Mellom eldre fokksnøflak og skare dannet etter mildværet 23. februar, er det vedvarende svake lag av kantkorn. Disse har stor utbredelse og fins i de fleste himmelretninger og høyder, men har varierende bruddforplantningsevne. Observasjon fredag fra Nord-Lyngen viser at kantkornlaget fins helt opp til fjelltoppnivå, men er mest potent under ca 600 moh.
Torsdag er det observert to flakskred str 2 i N og NØ-vendte heng på Kavringtiden i Lyngen. Lørdag ble et flakskred av middels størrelse løst ut av skikjørere i skoggrensa ved Øvergård på østsida av Lyngen.
Lørdag formiddag var det spredte snøbyger i regionen
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Kortvarig SW stiv kuling før omslag til NW sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.03.2019 kl. 16:24

756 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S mellom 900 moh og 500 moh

Notater

Snøprofil som tidligere i uka: solid skarepakke i bunn med ymse myk snø på toppen som virker å sitte godt.

Stabilitetstest

ECTN7@15cmQ2 Middels Sjikt i fokksnø, ingen propagering. Hadde neppe løsnet uten isolering.

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Skarepakke i bunn, myk fokksnø og løsnø på topp.

Faretegn

Drønn i snøen I skogen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 50% skyer Stort sett fint vær.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket kjennes stabilt, det finnes kantkorn over/under skare men er ikke potent. Vind og videre utvikling av kantkorn. Varslet faregrad er for høy Har ikke fått ny snø, eller vind av betydning.

ObsID: 186771

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:15

823 moh

MarkusA (Ukjent)

Stabilitetstest

ECTN21@25cmQ2 Middels

ObsID: 186780

Lyngen / Lavangsdalen

Snø

17.03.2019 kl. 13:44

539 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  bjørn michaelsen Kommentar:  Skredet er midt i bildet og henget langs bekkefaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørn Michaelsen Kommentar:  Skredet er midt i bildet og langs bekkefaret

Skredhendelse

17. mar 13:46 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 477 moh og sluttet på 341 moh 50 cm høy og 30 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Det ble et dobbeldropp skred der det første trigget den neste skålformasjonen under. Den nederste hadde bruddhøyde opp mot 1 meter. Vi så 7 stykk på vei opp siden ifm egen topptur lenger sør samme dag. Telte 7 spor ut av skredområdet på retur til Tromsø. Skredet hadde tatt de fleste nedover sporene. Det er umulig å si om noen ble tatt av skredet. Gruppen hadde trigget to mindre skred i samme type formasjon lenger oppe på vei ned. Bruddhøyde tyder på at skredet har løsnet rett over skaren i anvist kantkorn skredproblem. Noe vi også fant der vi var på tur lenger sør.

ObsID: 186904

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 13:30

868 moh

swordfish (Ukjent)

Notater

Kjørte ned renneformasjonen fra toppen av Middagsaksla. Vindpakket myk snø. Flaket seg ikke. Godt festet til underlaget som virket stabilt. De svake lagene som vi merket i skogen, ga ikke noen tegn her.

ObsID: 186789

Lyngen / BALSFJORD

Snø

17.03.2019 kl. 12:27

681 moh

Martin (Ukjent)

Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 1 av 2 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  Martin
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 2 av 2 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Kristaller fra laget som går i brudd, 1mm raster

Stabilitetstest

ECTP12@30cmQ1 Dårlig Bryter i 1-2mm FC mitt i fokksnøn

ObsID: 186730

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.03.2019 kl. 12:20

900 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Godt rensket over rygger i fra skoggrensen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  De to skredene fra torsdag i Gjerdelvdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  I skogen er det godt med kantkorn under toppdekket. Toppdekket virker seigt og livløst. Fikk ikke respons i testheng. Det er et islag nedi dekket som er i oppløsning, men gir klar lagdeling på sine steder. Det virker ikke som det har vært vindpåvirket under tregrensen. Toppdekket har seget godt sammen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Over tregrensen er vi tilbake til lappeteppe, men hovedtrekket er at rygger er renblåst og lesidene s-ø-n er det mye kartonghard snø. Man må dypere i le (renner/daler/nedi sider) for å finne mykere snø. Kantkorn virker det å være overalt hvor vinden ikke har rensket, men mesteparten er låst under fokksnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Grov på et kjent løsnepunkt under Rørnestinden i konveksen. Det er godt utviklet kantkorn under pakka med fokksnø, men laget er godt bærende og det skal svært mye til får å trigge det svake laget, eller så må man ha stor presisjon fra overganger. Var bare ned i snøen på ett pkt på 1000moh. Generelt stabile forhold

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn, sprekker eller ferske skred.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 50% skyer Var litt snøtransport fra vest i går.

ObsID: 186733

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 11:41

687 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  RichardFjellaksel
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett: 

Notater

På tur til tromsdalstinden. Observerte kantkorn på 60cm. Fokksnø gikk i brudd på ECTN4@20cmQ2 på nysnø. Ca. 1mm Kantkorn 60 cm fra overflata. Over kantkorn var det 40cm avrunda snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø En del vindtransport fra østlig retning i høyden.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s fra Ø ←

Skredfarevurdering

2 Moderat Utifra det som jeg så var det ingen tegn på aktivitet i kantkornlaget. Var også begrenset aktivitet i det vindpåvirka laget, men snøen var mer vindpåvirka over 500moh. Kald temperatur stabiliserer. Vind sørger for pålagring, men virker som kantkorn har godt med bærende lag over seg. Varslet faregrad er for høy Farevarsel kan være for høy med tanke på begrenset aktivitet i kantkornlaget.

ObsID: 186722

Lyngen / BALSFJORD

Snø

17.03.2019 kl. 11:28

440 moh

Martin (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i skoggrensa, mest sannsynlig kantkorn på skaren

ObsID: 186715

Lyngen / BALSFJORD

Snø

17.03.2019 kl. 11:13

339 moh

andrea@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  andrea@regobsTroms
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  andrea@regobsTroms
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 3 av 5 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett: 
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 4 av 5 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett: 
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 5 av 5 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere små ras årsaker av solen på baksiden av stortinden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -1 °C fra S ↑ 30% skyer

Stabilitetstest

ECTP11@30cmQ1 Dårlig Bruddet gikk på kantkorn mellom skarelag. Skaren har delvis blitt spist opp. Nå er det flere skare lag med en blandning av kantkorn og rundete korn imellom. Jeg fikk ikke brudd på kantkorn en over skarelag et selv hvis disse var tilstede. Skaren på denne høyde er så porøs at det går å gå igjennom den. Lengre opp på fjellet er skaren fortsatt hård. Se Martins observasjon.

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 186770

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 11:00

683 moh

swordfish (Ukjent)

Vær

fra NØ ↙ Tilnærmet null vind i skogen. Sterk vind over skogen, hele veien til toppen av Middagsaksla. Mye snøtransport mot sør.

ObsID: 186791
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.