Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt kan det mogleg å påverke vedvarande svake lag. Under mildværsgrensa kan det gå våte skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør, vind og mildare vær fører til auka skredfare. Over mildværsgrensa vil det danne seg fokksnøflak, hovedsakleg i leområder mot nord og aust. Under mildværsgrensa kan det gå naturleg våte flak- og laussnøskred. Det finnast også kantkornlag lenger nede i snødekket, og sjølv om det generelt har vore lite aktivitet på desse siste tida, kan mildvær og auka vekt på snødekke endre dette.
Det har generelt vore mykje laussnø i regionen i det siste, og siste store snøfall var i førre veke, og det kom 10 – 30 cm i regionen. Perioder med vind og vekslande vindretninger har påverka snøoveflata i ettertid og gitt fokksnø av varierende hardheit.
Nede i snødekket finnes det fleire skarelag, som er observert opp til ca. 800 moh. Rundt desse har det stadvis blitt danna kantkorn i kuldeperioder, spesielt der snødekket er tynt. Generelt har det vore vanskeleg å påverke desse laga den siste tida.
Natt til tirsdag ble det registrert et naturlig utløst skred i Holmbuktura av radar.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
31 mm i døgnet, opp mot 41 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.