Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som samler fersk fokksnø. Usikre værprognoser. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som snø og vind kan bygge opp ferske nysnøflak i leheng i løpet av dagen. Siden vindretningen veksler, kan flere helningsretninger bli utsatt. Værprognosene er usikre. Vær spesielt oppmerksom hvis det kommer mer snø og kraftigere vind enn ventet. Snøen fra snøfallet forrige uke har stort sett stabilisert seg, og skredproblemet er nå hovedsakelig på grunn av pågående vær. I helgen ble det observert et flakskred ved Lyngseidet som er bekreftet at gikk på svakt lag av kantkorn. Vær derfor oppmerksom på at at det i enkelte heng kan finnes skredproblem med vedvarende svake lag av kantkorn, selv om det generelt har vært lite faretegn fra vedvarende svake lag. Aktive kantkornlag er mest sannsynlig i nordlig og østlig sektor, der hvor det gamle snødekket er mest lastet av snøen den siste tiden.
I helgen var det lett bundet løssnø i overflata mange steder over tregrensa. På Rørnestinden og i skogen ved Lyngseidet ble det observert rimdannelse i overflaten. Litt snø og vekslende vindstyrke og vindretning søndag/mandag har gjort endringer i snøoverflaten etter snøfallet forrige uke. Da kom det 10 – 30 cm i regionen med vind fra sør og vest. Denne snøen fra forrige uke virker å ha stabilisert seg godt.
Nede i snødekket finnes det mildværskarelag fra tidlig i januar. Dette antas å gå opp til ca. 800 moh. Under en lengre kuldeperiode i januar/februar ble det dannet kantkorn over og under dette skarelaget, spesielt der hvor snødekket var tynt. Tester viser at laget er vanskelig å påvirke mange steder, men et skred på kantkornlag ved Lyngseidet lørdag bekrefter at kantkorn kan være aktivt og mulig å påvirke i enkelte heng. Skredet lørdag var et middels stort flakskred, og trolig skiløperutløst.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Skyet.
Lite lavtrykk like utenfor kysten, vindvarsel meget usikkert.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.