Snøskredvarsel for Lyngen mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen har vinden og nedbøren den siste tiden lagt opp massive mengder med snø i leområder. Fokksnøen stabiliseres gradvis ettersom det er lite vindtransport og nedbøren minker. Det vil fortsatt være mulig å løse ut skred for skikjørere, da særlig der fokksnøflakene er tynne eller myke. I skogen er snødekket mindre påvirket av vind og fremstår som mer stabilt. Vær oppmerksom på at det kan finnes et vedvarende svakt lag av rim nede i snødekket. Utbredelsen av dette er usikkert, og laget er generelt vanskelig å påvirke, men skred på dette laget kan bli svært store.
Snødekket er preget av mye nedbør og kraftig vind den siste tiden. Fredag og lørdag har dominerende vindretning vært fra V-NV. Nedbøren har i hovedsak kommet som snø den siste tiden med unntak av et kortvarig mildvær opp til 800 moh torsdag og opp til 300 moh fredag. I leområder i fjellet ligger det massive mengder med vindtransportert snø, mens det er avblåst til gammel mildværskare der vinden har fått tak. I skogen kan snøen være mer ubunden eller bundet til myke flak.
Det har tidligere blitt observert et nedsnødd rimlag snødekket, men utbredelsen og hvor lett det er å påvirke dette laget i høyden er usikkert. Under ca 800-1000 moh antas dette rimlaget å ligge under flere skarelag og ikke være mulig å påvirke.
Fredag gikk det et stort (str 3 -4) naturlig utløst, skred over veien i Holmbuktura. Det rapporteres også om at det er gått flere skred i østvendt terreng ved Kavringtinden ved Lyngseidet i løpet av siste par dager.
Opp til skoggrensen viser observasjoner at den nye snøen binder seg godt til det gamle snødekket. Siste døgn har det falt omkring 15 cm nysnø i varslingsområdet.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

14.01.2019 kl. 13:10

1209 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Løsneområdet er den svarte "stripa"
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Støvsky
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Oversikt over bruddkant og løsneområde.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Nærbilde bruddkant

Ulykke/hendelse

Veg stengt under sprengning. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

14. jan 13:10 Tørt flakskred 5 - Ekstremt store Utløst med sprengstoff V-vendt 70 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng Ura Daisybellaksjon i holmbuktura i dag. Løste ut et ganske stort skred i Ura. Skudd nesten helt oppe på ryggen (1200m), i brattheng på ca 50-60 grader. Løsneområdet var ca 50x200 m stort, og som videre dro med seg ganske mye nedover skredløpet. 100m bredt på veg, usikker høyde (1-2m?). Lite i holmbuktura-målestokk, men fortsatt et svært stort skred. Usikker på om det kun var i fokksnøen eller vvsl av noen form. Tror kanskje fokksnø, flere ulike sjikt kunne sees i løsneområdet. Ville ikke utelukket svakt lag eller skred i fokksnø med stepdown. Fikk ikke ut noe annet i Holmbuktura i dag. Skjøt ca 25 skudd flere plasser, men lite reaksjon utenom noen små overflateskred.

ObsID: 175680

Lyngen / LYNGEN

Snø

14.01.2019 kl. 11:13

912 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Ca 900 moh. Sø exp. Pollfjellet syd, Lyngen

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 100% skyer Ruskevær fra alle vestlige hold frem til lørdagskveld. Nå kaldt og periodisk klart. Blir spennende å følge med hva skjer i snødekket der det er tynt over 800 og der det er fukt i dekket under 800.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 900 moh Skred med flere bruddkanter og sprekker ett stykke fra tyder på at det lokalt finnes svake lag over 800moh. I går obs jeg 3-4 skred som var gått i østlig exp. Samlet tyder det på at det lokalt finnes svake lag både av rim og kantkorn. Rim på skjermede plasser og kantkorn der skredene har løsnet over rygg.

ObsID: 175605

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

14.01.2019 kl. 10:11

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175562

Lyngen / Ytre Lavangen

Snø

13.01.2019 kl. 16:00

72 moh

Øyvind (*****)

Skredhendelse

13. jan 16:00 Tørt flakskred Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1145 moh og sluttet på 98 moh Leområder Lavangstinden øst Det har gått et skred fra Lavanggstinden som har gitt snøstøv ned på FV52 i området ned for Rundhaug, Start og stopp er antatt. Det kan være skavlbrekk. Tidspunkt er trolig før kl 16, det gikk trolig et skred i går litt lengre sør, der det nå er nysnø på skredmassene. Kilde er brøytemannskap. Skred fra Lavangstinden kan gå med sky over hele fjorden. Etter at mildværet har gitt seg, har det kommet 25-30 cm tørr snø i lavere områder. Lavangstinden er så høy, at her har det trolig vært tørt i hele perioden.

ObsID: 175493

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 14:39

726 moh

Turkite (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Lille blokktesten. Måtte slå hardt for å løse ut.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Øverste brudd på ca 40cm gikk til q1 med hagl
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Nederste brudd var q1 (ca 70cm) med krystaller som kan se ut som kantkorn

Notater

Lille blokktesten. Fikk ikke til å løse ut med ct.

ObsID: 175497

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 14:00

383 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Sprekker parallelt med ski. Ca 7cm løssnø på is/bærende skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Bar bakke i front av bilde, leheng og skavldannelse midt i, variert snødekke i bakgrunn. Tatt nordover v ca 500moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David Kommentar:  500m i lo. Bærende skare, noe begynnende kantkorn, gammel frosset pakke som oppleves homogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David Kommentar:  500m i le. Betydelig mer snø, går i brudd i sjiktovergang myk til hard snø over isskare.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø mellom 1000 moh og 500 moh Er i ferd med å stabilisere seg. Forbigående problem. Se faretegn sprekker.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Se regobs fra FrodeHansen@obskorps fra i dag. Selv har jeg ikke sett noe fra Kjostindane, Fastdalstind, eller over fjorden mot Kåfjord. God sikt i dag.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere dager med mye varierende vær og dårlig sikt, først i dag har det vært mulig å se fjelltoppene, og gå over tregrensa.

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Under 800moh, der snødekket over islag er tynt.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s fra S ↑ 10% skyer Vindstille, kaldt og klart.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kulda har sementert all den gamle fuktige snøen, så mye at vi har et bærende isskarelag. Over dette laget ligger mye fin løssnø i skogen og skjermede terreng formasjoner. Over tregrensa har det bært hard vin fra V, som gir et meget variert snødekke fra bar bakke, isskare, vindpakk og løssnø. Det finns begynnende kantkorndannelse under isskare.

Notater

Har ikke kunnet identifisere rim. Kantkorn under isskare er foreløpig stabilt og ikke lagt inn som problem.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den siste tiden har vært preget av dårlig sikt og varierende vær. Vi har hatt mildvær og tegn, stort snøfall og mye vind. Dårlig med observasjoner fra høyden. Varierende snødekke stiller krav til de som ferdes om å gjøre god planlegging og gode enkelthengvurderinger. Mye god snø fra tregrensen og ned som vurderes som stabil. Over tregrensen og i høyden er det fersk fokksnø, og områder med tynt snødekke med mulighetene kantkornproblematikk. Rim kan ikke avkreftes Stabilisering, synkende FG. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM17@45cmQ2 God Gjort i NØ på 500 i leheng med ca 300cm snødekke.

CTH22@12cmQ2 God Gjort på tynt snødekke, der kollonen brakk når islaget ble brutt. Gjort i SV på 500moh.

ObsID: 175454

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.01.2019 kl. 12:30

689 moh

martin (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  martin Kommentar:  Pilen peker på skredtunga. Nordvest ryggen til Stortinden. Andersdalen til høyre.

Notater

Pilen peker på skredtunga. Nordvest ryggen til Stortinden. Andersdalen til høyre.

Skredaktivitet

13. jan. 6-12 Ett (1). Ukjent V. Over 800 moh Observasjonspunktet er langt fra skredet og det er ikke mulig å se om det er et vått eller tørt flakskred. Mest sannsynlig et tørt flakskred. Fargen på snøen tilsier at det ikke har kommet mye nysnø etter at skredet gikk.

ObsID: 175496

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 11:51

659 moh

Turkite (Ukjent)

Skredhendelse

13. jan 02:52 Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 666 moh I renne eller forsenkning Sterk vind fra vest har pålagret mye snø i vestkanten av beritlia. Størrelsen på skredet kan tenkes å være 20kvm.

ObsID: 175498

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.01.2019 kl. 11:45

438 moh

andrea@regobsTroms (*)

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra NV ↘ 30% skyer

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Store variasjoner i snødybde over skoggrensa. 5 m ved siden av meg var snødybden 140 cm. 50 højdemeter opp på ryggen var det svært lite snø. Her var skaren i overflaten.

Notater

Opp til 400 m o h er det fortsatt mye fuktig snö under lössnön. På 500 möh där skaren var i overflaten har det börjat bildas kantkorn under skaren. Hårdheten och tjockleken på vindflaket/fokksnön varierar mycket ovanför trädgränsen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Tester

ECTN11@30cmQ2 Middels Vi grävde två gropar och gjorde två ECT. I den andra gropen fick de resultat ECTP18@40CM. Laget som gikk til brudd bestod av ett lag med nysnö och hagel/kornsnö i fokksnön.

ObsID: 175474

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.01.2019 kl. 10:56

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 175397
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.