Snøskredvarsel for Lyngen mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen har vinden og nedbøren den siste tiden lagt opp massive mengder med snø i leområder. Fokksnøen stabiliseres gradvis ettersom det er lite vindtransport og nedbøren minker. Det vil fortsatt være mulig å løse ut skred for skikjørere, da særlig der fokksnøflakene er tynne eller myke. I skogen er snødekket mindre påvirket av vind og fremstår som mer stabilt. Vær oppmerksom på at det kan finnes et vedvarende svakt lag av rim nede i snødekket. Utbredelsen av dette er usikkert, og laget er generelt vanskelig å påvirke, men skred på dette laget kan bli svært store.
Snødekket er preget av mye nedbør og kraftig vind den siste tiden. Fredag og lørdag har dominerende vindretning vært fra V-NV. Nedbøren har i hovedsak kommet som snø den siste tiden med unntak av et kortvarig mildvær opp til 800 moh torsdag og opp til 300 moh fredag. I leområder i fjellet ligger det massive mengder med vindtransportert snø, mens det er avblåst til gammel mildværskare der vinden har fått tak. I skogen kan snøen være mer ubunden eller bundet til myke flak.
Det har tidligere blitt observert et nedsnødd rimlag snødekket, men utbredelsen og hvor lett det er å påvirke dette laget i høyden er usikkert. Under ca 800-1000 moh antas dette rimlaget å ligge under flere skarelag og ikke være mulig å påvirke.
Fredag gikk det et stort (str 3 -4) naturlig utløst, skred over veien i Holmbuktura. Det rapporteres også om at det er gått flere skred i østvendt terreng ved Kavringtinden ved Lyngseidet i løpet av siste par dager.
Opp til skoggrensen viser observasjoner at den nye snøen binder seg godt til det gamle snødekket. Siste døgn har det falt omkring 15 cm nysnø i varslingsområdet.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Hallvard@SVV (****)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

5 - Ekstremt store

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Veg stengt under sprengning.

Påvirket ingenting

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Øyvind (*****)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

Ikke gitt

Tørt flakskred

Rapportert av: Turkite (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Notater

Lille blokktesten. Fikk ikke til å løse ut med ct.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Notater

Har ikke kunnet identifisere rim. Kantkorn under isskare er foreløpig stabilt og ikke lagt inn som problem.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Under 800moh, der snødekket over islag er tynt.

Stabilitetstest

God

CTH22@12cmQ2

Stabilitetstest

God

CTM17@45cmQ2

Snødekke

80 cm snødybde

40 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere dager med mye varierende vær og dårlig sikt, først i dag har det vært mulig å se fjelltoppene, og gå over tregrensa.

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Se regobs fra FrodeHansen@obskorps fra i dag. Selv har jeg ikke sett noe fra Kjostindane, Fastdalstind, eller over fjorden mot Kåfjord. God sikt i dag.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Notater

Pilen peker på skredtunga. Nordvest ryggen til Stortinden. Andersdalen til høyre.

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ukjent
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Turkite (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Skredhendelse

1 - Små

Skavlfall

Rapportert av: andrea@regobsTroms (*)

i kommune: TROMSØ

Notater

Opp til 400 m o h er det fortsatt mye fuktig snö under lössnön. På 500 möh där skaren var i overflaten har det börjat bildas kantkorn under skaren. Hårdheten och tjockleken på vindflaket/fokksnön varierar mycket ovanför trädgränsen.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTN11@30cmQ2

Snødekke

240 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ferske skred

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.