Snøskredvarsel for Lyngen søndag 13.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå skredterreng (løsne og utløpsområder) med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen har vinden og nedbøren den siste tiden lagt opp massive mengder med snø i leområder. Fokksnøen trenger tid til å stabilisere seg og det vil fremdeles være lett å løse ut skred. I skogen er snødekket mindre påvirket av vind og fremstår som mer stabilt. Vær oppmerksom på at det kan finnes et vedvarende svakt lag av rim nede i snødekket. Utbredelsen av dette er usikkert, og laget er generelt vanskelig å påvirke, men skred på dette laget kan bli svært store.
Snødekket er preget av mye nedbør og kraftig vind den siste tiden. Fredag og lørdag har dominerende vindretning vært fra NV. Nedbøren har i hovedsak kommet som snø den siste tiden med unntak av et kortvarig mildvær opp til 800 moh torsdag og opp til 300 moh fredag. I leområder i fjellet ligger det massive mengder med vindtransportert snø, mens det er avblåst til gammel mildværskare der vinden har fått tak. I skogen kan snøen være mer ubunden eller bundet til myke flak.
Det har tidligere blitt observert et nedsnødd rimlag snødekket, men utbredelsen og hvor lett det er å påvirke dette laget i høyden er usikkert. Under ca 800-1000 moh antas dette rimlaget å ligge under flere skarelag og ikke være mulig å påvirke.
Fredag gikk det et stort (str 3 -4) naturlig utløst, skred over veien i Holmbuktura. Skredet startet som tørt flakskred, men har blitt våtere på sin ferd nedover fjellsiden.
Opp til skoggrensen viser observasjoner at den nye snøen binder seg godt til det gamle snødekket. I løpet av fredag kom det hele 33 mm nedbør på målestasjonen i ytre Holmebukt/Holmbuktura.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-15 °C til -6 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Øyvind (*****)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

Ikke gitt

Tørt flakskred

Rapportert av: Turkite (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Notater

Lille blokktesten. Fikk ikke til å løse ut med ct.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Notater

Har ikke kunnet identifisere rim. Kantkorn under isskare er foreløpig stabilt og ikke lagt inn som problem.

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Under 800moh, der snødekket over islag er tynt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere dager med mye varierende vær og dårlig sikt, først i dag har det vært mulig å se fjelltoppene, og gå over tregrensa.

Stabilitetstest

God

CTH22@12cmQ2

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Se regobs fra FrodeHansen@obskorps fra i dag. Selv har jeg ikke sett noe fra Kjostindane, Fastdalstind, eller over fjorden mot Kåfjord. God sikt i dag.

Stabilitetstest

God

CTM17@45cmQ2

Snødekke

80 cm snødybde

40 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Notater

Pilen peker på skredtunga. Nordvest ryggen til Stortinden. Andersdalen til høyre.

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ukjent
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Turkite (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Skredhendelse

1 - Små

Skavlfall

Rapportert av: andrea@regobsTroms (*)

i kommune: TROMSØ

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Notater

Opp til 400 m o h er det fortsatt mye fuktig snö under lössnön. På 500 möh där skaren var i overflaten har det börjat bildas kantkorn under skaren. Hårdheten och tjockleken på vindflaket/fokksnön varierar mycket ovanför trädgränsen.

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTN11@30cmQ2

Snødekke

240 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Øyvind (*****)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

Ikke gitt

Tørt flakskred

Rapportert av: Nilscf@regobsTroms (*)

i kommune: TROMSØ

Vær

Hagl

-6.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snø blåst av vindside og lagt på lesider. Mot sør.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

130 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.