Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 19.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte fjellsider der snøoverflaten er våt og myk, og spesielt hvis nysnø varmes opp. Vedvarende svake lag kan finnes i nordsider høyt til fjells.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte flakskred

Kantkornet snø under skarelag

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nattefrost i høyden er gunstig for stabiliteten i snødekket. Over ca. 900 moh kan det ha kommet litt nysnø. Ferske nysnøflak kan forekomme, men dette ventes ikke å være veldig utbredt. Enkelte plasser kan det være fare for våte løssnøskred, vær spesielt obs hvis sola titter frem og får varmet opp nysnø, eller der snøoverflaten er så myk at man synker ned til støvelskafthøyde på skiskoene. Det hersker noe usikkerhet om det fortsatt finnes vedvarende svake lag i høye, nordvendte sider, men det kan ikke utelukkes at dette fortsatt finnes i nordvendte sider over ca. 800 moh. Det antas at det skal mye til for at disse lagene skal kollapse og gi flakskred, men vær oppmerksom ved mye regn eller på skavlbrudd, dette kan trigge skred.
Det har smeltet godt den siste tiden og snødekket har vært gjennomfuktet høyt til fjells. De siste nettene har det vært nattefrost over ca. 700 - 800 moh og snødekket har fryst på. I lavlandet er det stort sett snøfritt under ca. 500 moh. Litt nedbør de siste dagene kan ha gitt et lite dryss med nysnø i høyden.
I nordvendte sider kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller over ca. 800 moh. Det er knyttet litt usikkerhet til dette pga få observasjoner de siste dagene. Under 800 moh antas det nå at varmen har tatt knekken på kantkornlag i alle høyder og himmelretninger.
Det er ikke rapportert om skredaktivitet de siste dagene.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om formiddagen.
-5 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Forbigående stigende temperatur midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.