Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolig vær de siste dagene gjør at skredfaren holder seg omtrent uendret. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, men pga. kaldt vær kan dette ta litt tid. Enkelte steder finnes det vedvarende svake lag i snødekket, trolig både av kantkorn og nedføyka overflaterim. Det er store forskjeller i hvor potente disse lagene er, men vær ekstra varsom ved tegn som drønn eller sprekker i snødekket.
Den siste tiden har det blåst en del fra SØ, og snøoverflaten i leheng er preget av fokksnø av ulik hardhet. På de mest utsatte stedene er det blåst rent ned til gammel skare, spesielt over 600-700 moh. Tirsdag rapporteres det om kraftig vind fra Ø og mye vindtransport i Lenangen. I enkelte lesider er det samlet opptil 50 cm fokksnø.
Det er noen steder observert overflaterim under lag av fokksnø i toppen av snødekket. Det er også gjort observasjoner på lag av kantkorn rundt skarelag i den øverste delen av snødekket. De er mest utbredt rundt skoggrensa og opp til 600-700 moh. De finnes i alle himmelretninger, men er mest utbredt mot N, hvor det også er samlet mest fokksnø siste tiden. Dypere i snødekket er det flere lag med kantkorn og begerkrystaller ved bakken, men disse er godt isolert av harde/bærende lag over.
Tirsdag ble det utløst et lite (str. 1) skred i SV-vendt heng på Storfjellet ved Breivikeidet. Dette gikk trolig på nedføyket overflaterim.
Mandag og tirsdag er det observert overflaterim flere steder, et lite snøfall mandag kan også ha ført til nedsnødd overflaterim.
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind
Temperatur
-24 °C til -11 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-23 °C til -12 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: eirbru (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Ulykke/hendelse

Skiløper nært å komme seg ut av skredet ved å kjøre skrått mot ytterkant, kunne blitt ført lenger av gårde dersom midt i. Tynt flak.Nestenulykke

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Vær

Ikke nedbør-7.0 grader

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mellom ca 300-600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

Rapportert av: ragnhildn@met (*****)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

Ikke gittECTPV@10cmQ1

Snødekke

160 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: BEE (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Ved innsteget til renna, overgangen fra tynne lagdelingene til tykkere. Kolapset det øverste snødekke på ca 30- 40 kvadrat meter. Hadde det hvert brattere sånn opp mot 30 grader. Hadde renna gått ut.

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Det spreker opp rundt skia og rundt meg på ca omkrets på 2 m.

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Patrik@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Jimmy Halvardsson (***)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind fra øst og mye vindtransport i sør og nord lenangen.

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Hans (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt flakskred

Vær

Ikke observert

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.