Snøskredvarsel for Lyngen mandag 15.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra sør gjør at fokksnø vil legge seg i leheng mot N, men det er usikkert hvor mye løssnø det fortsatt er tilgjengelig for snøtransport høyt til fjells. Lenger ned i snødekket er det noen få steder observert overflaterim, og det antas at svake lag fortsatt kan være tilstede i høyden. Det vil generelt være vanskelig å løse ut skred i dette laget siden den ligger under skare og fokksnø, MEN der snødekket er tynt eller ved større tilleggsbelastning som for eksempel en gruppe skikjørere eller en snøskuter, vil det være mulig å løse ut skred på dette laget. Det er nå ventet kulde og klarvær fremover, det kan gjøre at gamle kankornlag blir aktivert og at det dannes nye, på overflaten kan det dannes overflaterim. Snøskredfaren forventes å fortsatt holde seg på faregrad 2-moderat.
De siste dagene har det vært plussgrader opp til ca. 700 moh. Søndag formiddag er det kaldere i høyden og det meldes om iskare opp til ca. 500 moh. Uken startet med snøbyger og kraftig vind fra vest, høyt til fjells bærer nok snødekket fortsatt preg av dette med avblåste rygger og harde gamle fokksnøflak i leområde.
Onsdag ble det observert overflaterim i snødekket på 700 moh i et sørvestlig heng. Det er usikkert hvor utbredt dette er i regionen. Det finnes også kantkornlag i snødekket, men det er ikke observert faretegn fra dette den siste tiden.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
I skogen og i tregrensen ble det lørdag observert mye drønn og skytende sprekker. Det tyder på at det er et svakt lag i snødekket som det kan være lett å løse ut skred på. Det er ikke bekreftet hva slags svakt lag det er.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sør, endring til liten kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-8 °C til -1 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Storm fra sør
Temperatur
-13 °C til -2 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet
Økende vind utover formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.