Snøskredvarsel for Lyngen mandag 22.05.2017

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold mange steder, men vær forsiktig der det har lagt seg fokksnø i bratte leformasjoner.

Skredfarevurdering

Snøbyger kombinert med vind kan danne ustabile fokksnøflak hvor det samles snø i leområder. Der hvor det ikke samler seg nysnø er det generelt stabile forhold. Nedbør som regn i lavere høyder gjør at faren for våte skred er tilstede, men det er ventet at snødekket vil drenere regnet godt. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte snøskred i bratte sider. På grunn av bygeaktiviteten vurderes snøskredfaren til 2-moderat, skredfaren vil variere i regionen og være størst der det kommer mest nedbør.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Den siste uken har det vært mildt i regionen med varmegrader helt til topps. I høyden har det vært nattefrost og gitt skare i overflaten. I enkelte områder er det kommet litt nysnø. I lavlandet er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og god evne til å drenere vann. Over 600 moh er snødekket mer finkornet og også bestående av flere skarelag. I høyden kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag dypt i snødekket, men det skal mye regn og smelting til for å påvirke disse.
Fra søndag ettermiddag ventes SV-V periodevis frisk bris i fjellet. Noen regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Gløtt av sol. Snøbyger over ca. 500-700 moh. 0-4 mm nedbør. Mandag ventes V-NV periodevis frisk bris utsatte steder. Perioder med regnbyger, snø over ca 400-700 moh, mot kvelden ned til 100-300 moh. 1-5 mm.
Liten
1

Resten av mandag ventes V-NV periodevis frisk bris utsatte steder. Perioder med regnbyger, snø over ca 400-700 moh, mot kvelden ned til 100-300 moh. 1-5 mm. Tirsdag ventes NV periodevis frisk bris. Spredte sludd- og snøbyger. 0-4 mm. Litt lavere temperatur.

I høyden kan snøbyger kombinert med vind ha dannet små, ustabile fokksnøflak hvor det samles snø i leområder. Skredfaren avhenger av hvor mye snø som har kommet, der hvor det ikke samler seg nysnø er det generelt stabile forhold. Vær obs på små våte løssnøskred hvis solen får varmet opp fersk nysnø. Kjøligere temperaturer ellers vil virke gunstig på stabiliteten i det fuktige snødekket. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte sider. Skredfaren vil være størst i formasjoner som samler snø, ellers generelt stabilt og vurderes til faregrad 1-liten.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: LYNGEN

Vær

Regn 8.0 grader

Skredaktivitet

Skredproblem

Ikke gitt

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0.0 grader

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

God CTN@0cmIkke spesifisert

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Rapportert av: Svartn@regobsTroms (**)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

3 - Middels Sørpeskred

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø 7.0 grader

Skredaktivitet

Flere (6-10) 2 - Små Sørpeskred

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke observert 6.4 grader

Snødekke

61 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere naturlig slush/punktskred. Harmløst. Alle sektorer.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Våt snø helt til minst 1400moh.

Vær

Ikke nedbør 12.0 grader

Skredaktivitet

Flere (6-10) 1 - Harmløst (sluff) Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

God CTN@0cmIkke spesifisert

Snødekke

100 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør 3.8 grader

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God ECTN2@7cmQ3

Snødekke

197 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket