Snøskredvarsel for Lyngen mandag 22.05.2017

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold mange steder, men vær forsiktig der det har lagt seg fokksnø i bratte leformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger kombinert med vind kan danne ustabile fokksnøflak hvor det samles snø i leområder. Der hvor det ikke samler seg nysnø er det generelt stabile forhold. Nedbør som regn i lavere høyder gjør at faren for våte skred er tilstede, men det er ventet at snødekket vil drenere regnet godt. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte snøskred i bratte sider. På grunn av bygeaktiviteten vurderes snøskredfaren til 2-moderat, skredfaren vil variere i regionen og være størst der det kommer mest nedbør.
Den siste uken har det vært mildt i regionen med varmegrader helt til topps. I høyden har det vært nattefrost og gitt skare i overflaten. I enkelte områder er det kommet litt nysnø. I lavlandet er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og god evne til å drenere vann. Over 600 moh er snødekket mer finkornet og også bestående av flere skarelag. I høyden kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag dypt i snødekket, men det skal mye regn og smelting til for å påvirke disse.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: LYNGEN

Skredproblem

Ikke gitt

Vær

Regn8.0 grader

Skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Stabilitetstest

GodCTN@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Snø0.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: Svartn@regobsTroms (**)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske skredOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Skredhendelse

3 - MiddelsSørpeskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Vær

Snø7.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Sørpeskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

61 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert6.4 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ferske skredOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere naturlig slush/punktskred. Harmløst. Alle sektorer.

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Våt snø helt til minst 1400moh.

Snødekke

100 cm snødybde

Stabilitetstest

GodCTN@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Ikke nedbør12.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

197 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodECTN2@7cmQ3

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør3.8 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.