Snøskredvarsel for Lyngen søndag 21.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold i fjellet. Små naturlig utløste våte skred er mulig.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Følg med når snøoverflaten blir våt. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold i fjellet, men varmt vær og manglende nattefrost gjør at faren for våte skred er tilstede. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. I høyden kan det dannes noen ferske nysnøflak i forbindelse med snøbyger og litt vind, men utbredelsen av dette ventes å være begrenset. Over 600 moh er det fremdeles er lagdelt snø, faren for større våte flakskred kan dermed øke når vann fra snøsmelting trekker ned i snødekket, men det er vanskelig å anslå timing av slike skred. Vær obs ved kraftig snøsmelting eller regn. Vær også obs på skavlbrudd som følge av høye temperaturer. Snøskredfaren vurderes til 1- liten.
Den siste uken har det vært mildt i regionen med varmegrader helt til topps. I høyden er det fortsatt nattefrost som danner skare i overflaten og som virker stabiliserende på snødekket. I enkelte områder er det kommet et litt nysnø over 1000 moh. I lavere høyder er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og god evne til å drenere vann, mens snødekket i høyden er mer finkornet og også bestående av flere skarelag. Her kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn lengre ned i snødekket, men disse ligger dypt i snødekket og det skal mye regn og smelting til for å påvirke disse.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: LYNGEN

Skredproblem

Ikke gitt

Vær

Regn8.0 grader

Skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Stabilitetstest

GodCTN@0cmIkke spesifisert

Snødekke

Vær

Snø0.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten

Bilde fra regobs

Rapportert av: Svartn@regobsTroms (**)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

3 - MiddelsSørpeskred

Faretegn

Ferske skredOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Vær

Snø7.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Sørpeskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Bilde fra regobs

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

61 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert6.4 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ferske skredOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere naturlig slush/punktskred. Harmløst. Alle sektorer.

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Våt snø helt til minst 1400moh.

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Stabilitetstest

GodCTN@0cmIkke spesifisert

Snødekke

100 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør12.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

1 Liten

Bilde fra regobs

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Stabilitetstest

GodECTN2@7cmQ3

Snødekke

197 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør3.8 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vann i elv/bekkefar, i overflaten av snødekket. Nattefrost fra 900-1000moh.

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Stabilitetstest

MiddelsCTM16@35cmQ2

Snødekke

90 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør12.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.