Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 23.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind og påfyll av snø danner ustabile fokksnøflak i nye leområder, hovedsaklig omkring Ø. Belastningen fra en person kan være nok til å utløse skred i fokksnøen. Det er stor usikkerhet i mengden nysnø som ventes, og mengden kan varierer mye lokalt. Det er dermed også usikkerhet i utbredelsen av fokksnøproblemet og hvor store evt skred kan bli. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt. Mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.
Snødekket er variert med stedvis mye løssnø i skogen, over tregrensa er snøen vindpåvirket og stedvis skare og avblåste partier. De siste dagene har det vært kuling fra omkring S i fjellet og det har blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Kantkornlaget har vært aktivt i området rundt Lyngseidet, ellers er det ikke observert aktivitet i dette laget. Sør i regionen er det observert et velutviklet rimlag mellom tykkere fokksnølag. Utbredelsen av laget varierer og er vanskelig å kartlegge. Onsdag formiddag er det bris fra S og pent vær i regionen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Oscar Oppenheim (***)

i kommune: LYNGEN

Vær

Yr2.0 grader

Rapportert av: timdassler@regobsTroms (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Vær

Snø-3.0 grader

Fritekst

Ny snø på hard skarelag/fokksnø. Vindtransport pågår.

Rapportert av: Patrik@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ser ingen vindtransport i høyden. Kan være at depotene er tomme med denne vindretningen.

Vær

Ikke nedbør2.2 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jon_Frantzen@regobsTroms (*)

i kommune: LYNGEN

Vær

Ikke nedbør0 grader

Rapportert av: Jon_Frantzen@regobsTroms (*)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Bilde fra regobs

Rapportert av: Andreas@SVV (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: mikafalkensjo (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøFrisk vind observerad i området Koppangen igår (ca 15 m/s i byarna), med tidvis kraftig transport av snö. Idag observeras kraftiga plymer av snörök högre upp i fjellen (över 400 möh).

Skredhendelse

2 - SmåTørt løssnøskred

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Fritekst

Området er et kaldt dalføre som drenerer ut kaldluft fra ei stor gryte inne i Goalsevarremassivet, det er flere rygger over leområder som kan gi gode forutsetninger for kantkort på rygger og rim i skjermede sider.

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt løssnøskred

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: BALSFJORD

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vind, lite snø tilgjengelig.

Faretegn

Ferske skredObservert med kikkert i annet område enn obs.

Vær

Ikke observert-3.0 grader

Stabilitetstest

GodCTH27@30cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

70 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Ulykke/hendelse

Lav travers fra Rørneshytta ut dalen.Nestenulykke

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.