Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 22.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sørlig vind vil fortsette å flytte tilgjengelig løssnø inn i leområder, hovedsaklig mot N. Utbredelsen av fokksnøflakene vil variere lokalt i takt med variasjonen av løssnøen. Den ferske fokksnøen stabiliseres gradvis, men belastningen fra en person kan være nok til å løse ut skred. Det er knyttet usikkerhet til hvor aktivt kantkornlaget er, og det antas at det er lettest å påvirke der snødekket er tynt. Mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Snødekket er variert med stedvis mye løssnø i skogen, over tregrensa er snøen vindpåvirket og stedvis skare og avblåste partier. De to siste dagene har det blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Kantkornlaget har vært aktivt i området rundt Lyngseidet, ellers er det ikke observert aktivitet i dette laget. Sør i regionen er det observert et velutviklet rimlag mellom tykkere fokksnølag. Utbredelsen av laget varierer og er vanskelig å kartlegge. Tirsdag formiddag er det S kuling i fjellet og oppholdsvær.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: timdassler@regobsTroms (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Fritekst

Ny snø på hard skarelag/fokksnø. Vindtransport pågår.

Vær

Snø-3.0 grader

Rapportert av: Patrik@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ser ingen vindtransport i høyden. Kan være at depotene er tomme med denne vindretningen.

Vær

Ikke nedbør2.2 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jon_Frantzen@regobsTroms (*)

i kommune: LYNGEN

Vær

Ikke nedbør0 grader

Rapportert av: Jon_Frantzen@regobsTroms (*)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Bilde fra regobs

Rapportert av: Andreas@SVV (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: mikafalkensjo (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøFrisk vind observerad i området Koppangen igår (ca 15 m/s i byarna), med tidvis kraftig transport av snö. Idag observeras kraftiga plymer av snörök högre upp i fjellen (över 400 möh).

Skredhendelse

2 - SmåTørt løssnøskred

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Fritekst

Området er et kaldt dalføre som drenerer ut kaldluft fra ei stor gryte inne i Goalsevarremassivet, det er flere rygger over leområder som kan gi gode forutsetninger for kantkort på rygger og rim i skjermede sider.

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt løssnøskred

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (***)

i kommune: BALSFJORD

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vind, lite snø tilgjengelig.

Faretegn

Ferske skredObservert med kikkert i annet område enn obs.

Stabilitetstest

GodCTH27@30cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert-3.0 grader

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Snødekke

70 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Ulykke/hendelse

Lav travers fra Rørneshytta ut dalen.Nestenulykke

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs

Rapportert av: Patrik@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.